Home Mapy antropometryczne Mapy dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej Zróżnicowanie wskaźnika czołowo-ciemieniowego (mapa dla Polski przedwojennej wg powiatów)

Zróżnicowanie wskaźnika czołowo-ciemieniowego (mapa dla Polski przedwojennej wg powiatów)

Przykład 1. Mydlarski J., Mapy antropometryczne Polski, Przegląd Antropologiczny, t. 17, 1951, s. 189-194

mapa zróżnicowania wskaźnika czołowo-ciemieniowego w Polsce przedwojennej, w podziale na powiaty (bez Kresów Wschodnich)

Zróżnicowanie wskaźnika czołowo-ciemieniowego w Polsce

x - 67,79

67,80 - 68,8

68,81 - 69,38

69,39 - 69,94

69,95 - 70,54

70,55 - 70.96

70,97 - x

 

Przykład 2. Stęślicka W., Wanke A., Dalsze mapy antropometryczne Jana Mydlarskiego wg stanu z r. 1934, Przegląd Antropologiczny, t. 25, z.1, 1959, s. 171-185

mapa zróżnicowania wskaźnika czołowo-ciemieniowego w Polsce przedwojennej, w podziale na powiaty (bez Kresów Wschodnich)

czolo-kresy