Home Mapy antropometryczne Mapy dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej Zróżnicowanie wskaźnika czołowo-jarzmowego (mapa dla Polski przedwojennej wg powiatów)

Zróżnicowanie wskaźnika czołowo-jarzmowego (mapa dla Polski przedwojennej wg powiatów)

Przykład 1. Mydlarski J., Mapy antropometryczne Polski, Przegląd Antropologiczny, t. 17, 1951, s. 189-194

mapa zróżnicowania wskaźnika czołowo-jarzmowego w Polsce przedwojennej, w podziale na powiaty (bez Kresów Wschodnich)

mapa zróżnicowania wskaźnika czołowo-jarzmowego

x - 78.66

78,65 - 78,99

77,99 - 77,36

77,35 - 76,84

76,83 - 76,26

76,25 - 75,00

74,99 - x

Przykład 2. Stęślicka W., Wanke A., Dalsze mapy antropometryczne Jana Mydlarskiego wg stanu z r. 1934, Przegląd Antropologiczny, t. 25, z.1, 1959, s. 171-185

mapa zróżnicowania wskaźnika czołowo-jarzmowego w Polsce przedwojennej, w podziale na powiaty (dla Kresów Wschodnich)

czol-jarz-kresy