Home Mapy antropometryczne Mapy dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej Zróżnicowanie wskaźnika górnotwarzowego (mapa dla Polski przedwojennej wg powiatów)

Zróżnicowanie wskaźnika górnotwarzowego (mapa dla Polski przedwojennej wg powiatów)

Przykład 1. Mydlarski J., Mapy antropometryczne Polski, Przegląd Antropologiczny, t. 17, 1951, s. 189-194

mapa zróżnicowania wskaźnika górnotwarzowego w Polsce przedwojennej, w podziale na powiaty (bez Kresów Wschodnich)

mapa zróżnicowania wskaźnika górnotwarzowego

48,26 -x

48,25 - 48,06

48,05 - 47,76

47,75 - 47,31

47,20 - 46,91

46,90 - 46.50

x - 46,49

 

Przykład 2. Stęślicka W., Wanke A., Dalsze mapy antropometryczne Jana Mydlarskiego wg stanu z r. 1934, Przegląd Antropologiczny, t. 25, z.1, 1959, s. 171-185

mapa zróżnicowania wskaźnika górnotwarzowego w Polsce przedwojennej, w podziale na powiaty (dla Kresów Wschodnich)

lico-kresy