Home Mapy antropometryczne Mapy dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej Zróżnicowanie wskaźnika potylicznego (mapa dla Polski przedwojennej wg powiatów)

Zróżnicowanie wskaźnika potylicznego (mapa dla Polski przedwojennej wg powiatów)

Przykład 1. Mydlarski J., Mapy antropometryczne Polski, Przegląd Antropologiczny, t. 17, 1951, s. 189-194

mapa zróżnicowania wskaźnika ciemieniowo-potylicznego w Polsce przedwojennej, w podziale na powiaty (bez Kresów Wschodnich)

mapa zróżnicowania wskaźnika ciemieniowo-potylicznego

x - 86,81

86,80 - 86,30

86,29 - 85,62

85,61 - 85,05

85,04 - 84.56

84,55 - 84,08

84,07 - x

 

Przykład 2. Stęślicka W., Wanke A., Dalsze mapy antropometryczne Jana Mydlarskiego wg stanu z r. 1934, Przegląd Antropologiczny, t. 25, z.1, 1959, s. 171-185

mapa zróżnicowania wskaźnika ciemieniowo-potylicznego w Polsce przedwojennej, w podziale na powiaty (dla Kresów Wschodnich)

potylica-kresy