Home Mapy antropometryczne Mapy dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej Zróżnicowanie wskaźnika głównego (cefalicznego) (mapa dla Polski przedwojennej wg powiatów)

Zróżnicowanie wskaźnika głównego (cefalicznego) (mapa dla Polski przedwojennej wg powiatów)

Przykład 1. Schwidetzky I., Die Rassenforschung in Polen, 1935

Mapa  wskaźnika głównego (cefalicznego). Oparta o pdane z pracy: Mydlarski J., Terytoria antropologiczne Polski. Wojskowe Zdjęcie antropologiczne. Tom I.[niewydrukowane]. Zakres wskaźnika głównego jest troche inny w niektórych powiatach, w porówaniu do poniższych map.

Schwidetzky-Polen-1935b-29

Przykład 2. Bergman P., Bielicki T., Sawicki  K., Anthropologie Der Heutigen Bevölkerung Polens [w:] red. Schwidetzky I., Rassengeschichte der Menschheit. Lfg. 5. Europa III: Osterrreich, Tschechoslowakei, Polen, 1978

Mapa oparta o dane Mydlarskiego

cephalic-index-poland

 

Przykład 3. Stęślicka W., Wanke A., Dalsze mapy antropometryczne Jana Mydlarskiego wg stanu z r. 1934, Przegląd Antropologiczny, t. 25, z.1, 1959, s. 171-185

mapa prezentująca średni wskaźnik główny dla ludności męskiej Kresów Wschodnich w podziale na powiaty wg stanu dla Polski przedwojennej

wskaxnik-glowny-mydlar2

 

Przykład 4. Czekanowski J., Zarys antropologii Polski, 1930

Mapa opracowana na podstawie wyników J. Mydlarskiego - wskaźnik główny (cefaliczny albo szerokościowo-długościowy)

mapka-cefaliczny

 

Przykład 5. Czekanowski J., Polska synteza antropologiczna w perspektywie historycznej, Przegląd Antropologiczny, t. 22, z. 2, 1956, s. 470 - (?)

indeks cefaliczny dla Polski

 

Przykład 6. Czekanowski J., Polska synteza antropologiczna w perspektywie historycznej, Przegląd Antropologiczny, t. 22, z. 2, 1956, s. 470 - (?)

wskaźnik szerokościowo-długościowy dla Polski w 1911