Home Mapy antropometryczne Mapy dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej Zróżnicowanie wskaźnika twarzowego morfologicznego (mapa dla Polski przedwojennej wg powiatów)

Zróżnicowanie wskaźnika twarzowego morfologicznego (mapa dla Polski przedwojennej wg powiatów)

Przykład 1. Schwidetzky I., Die Rassenforschung in Polen, 1935

mapa zróżnicowania wskaźnika twarzowego morfologicznego (całkowitego) w Polsce przedwojennej. Oparta o pdane z pracy: Mydlarski J., Terytoria antropologiczne Polski. Wojskowe Zdjęcie antropologiczne. Tom I.[niewydrukowane].

Schwidetzky-Polen-1935b-30

 

Przykład 2. Bergman P., Bielicki T., Sawicki  K., Anthropologie Der Heutigen Bevölkerung Polens [w:] red. Schwidetzky I., Rassengeschichte der Menschheit. Lfg. 5. Europa III: Osterrreich, Tschechoslowakei, Polen, 1978

mapa prezentująca średni wskaźnik twarzowy całkowity dla ludności męskiej Polski przedwojennje, bez Kresów, w podziale na powiaty

facial-index-poland

 

Przykład 3. Stęślicka W., Wanke A., Dalsze mapy antropometryczne Jana Mydlarskiego wg stanu z r. 1934, Przegląd Antropologiczny, t. 25, z.1, 1959, s. 171-185

mapa prezentująca średni wskaźnik twarzowy całkowity dla ludności męskiej Kresów Wschodnich w podziale na powiaty wg stanu dla Polski przedwojennej

wskaznik-twarzowy-mydlar2

 

Przykład 4. Czekanowski J., Zarys antropologii Polski, 1930

Mapa opracowana na podstawie wyników J. Mydlarskiego- wskaźnik twarzowy calkowity

mapka-twarzowy