Home Mapy antropometryczne Mapy dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej Zróżnicowanie wzrostu (mapa dla Polski przedwojennej wg powiatów)

Zróżnicowanie wzrostu (mapa dla Polski przedwojennej wg powiatów)

Przykład 1. Schwidetzky I., Die Rassenforschung in Polen, 1935

Mapa zróżnicowania wzrostu (zbiorcza dla poniższych). Oparta o pdane z pracy: Mydlarski J., Terytoria antropologiczne Polski. Wojskowe Zdjęcie antropologiczne. Tom I.[niewydrukowane].

Schwidetzky-Polen-1935b-34

 

Przykład 2. Mydlarski J., Mapy antropometryczne Polski, Przegląd Antropologiczny, t. 17, 1951, s. 189-194

mapa zróżnicowania wzrostu w Polsce przedwojennej (bez Kresów Wschodnich)

mapa zróżnicowania wzrostu w Polsce przedwojennej

 

Przykład 2. Stęślicka W., Wanke A., Dalsze mapy antropometryczne Jana Mydlarskiego wg stanu z r. 1934, Przegląd Antropologiczny, t. 25, z.1, 1959, s. 171-185

mapa wzrostu dla ludności męskiej Kresów Wschodnich w podziale na powiaty wg stanu dla Polski przedwojennej

mapa wzrostu dla Kresów Wschodnich