Home Mapy ras i typów antropologicznych Mapy dla Ameryki Rasy Ameryki Południowej wg Eickstedta i innych autorów z jego szkoły

Rasy Ameryki Południowej wg Eickstedta i innych autorów z jego szkoły

Więcej na temat ras Indianidów zobacz tutaj.


Mapa obrazująca zróżnicowanie rasowe Ameryki Południowej wg niemieckiego antropologa von Eickstedta.

Zobacz szczegółówe charakterystyki ras Indianidów

Przykład 1. Jasicki B., Panek S., Sikora P., Stołyhwo E., Zarys antropologii, 1962

Kliknij by otworzyć w dużym formacie

mapa ras ameryki łacińskiej

 

Przykład 2. Imbelloni J., Rassentypen und Biodynamik von Amerika [w:]  red. Kern F., Historia Mundi. Ein Handbuch der Weltgeschichte in zehn Bänden. Erster Band: Frühe Menschheit, 1952

kliknij aby zobaczyć w powiększeniu

Rasy ludzkie Ameryki Południowej wg Eickstedta (ujęcie późniejsze)

Rasy ludzkie Ameryki Południowej wg Eickstedta

 

Przykład 3. Szilvássy J., Anthropologie: Entwicklung des Menschen, Rassen des Menschen [und zugl.] Führer durch die Anthropologische Schausammlung, 1978

Rasy Indianidów Ameryki Południowej

rasy Indianidów Ameryki Południowej

 

Przykład 4. Tipos raciales amerindios w Pueblos Originarios de America http://pueblosoriginarios.com/primeros/razas.html (klasyfikacje J. Imbelloniego oraz S. Canals Frau)

 ujęcie chyba wcześniejsze wg Imbelloniego ras Indian amerykańskich

imbelloni 1

 

Przykład 5. Tipos raciales amerindios w Pueblos Originarios de America http://pueblosoriginarios.com/primeros/razas.html (klasyfikacje J. Imbelloniego oraz S. Canals Frau)

 ujęcie wg Canals Frau ras Indian amerykańskich

canals frau 1

 

Menu portalu