Home Mapy dla Ameryki Rasy Ameryki wg Lundmana

Rasy Ameryki wg Lundmana

Więcej o rasach wg Lundmana. Zobacz tutaj.

Przykład 1. Lundman B., Geographische Anthropologie, 1967

Czarny obszar w Kalifornii - rasa kalifornidzka

Czarny obszar w Wenezueli - inne grupy niskoczaszkowe

Apaschen (Apacze) to mieszana podrasa arizońska (Arizonide), czyli Sylwidzi + Meksykidzi

Rasy Ameryki Północnej

North American races - Lundman

Przykład 2 .Lundman B., Geographische Anthropologie, 1967

Czarne obszary - grupy ras niskoczaszkowych (obecnie niemal wymarłe), spokrewnione z Fuegidami na połduniu, Margidami na północy

Strzałki na pograniczu Brazylli, Argentyny - rasa mieszana pampidzka (Pampide)

Rasy Ameryki Południowej

South American races - Lundman

Przykład 3. Lundman B., Jordens Människoraser och Folkstammar, 1943

rasy Ameryki: S - Sylwidzi; D - Deneidzi; Ar - Arizonidzi; A - Andydzi + Istmidzi + Meksykidzi; Am - Amazonidzi (również na Karaibach); C - Kampidzi;  P -Patagonidzi; F - Fuegidzi

rasy Ameryki