Typy rasowe Polski wg Michalskiego

Przykład 1. Michalski I., Struktura antropologiczna Polski, 1949

Terytoria typologiczne Polski; wg danych z przedwojennych pomiarów antropometrycznych 36532 mężczyzn.

Uszeregowane w kolejności od względnie najliczniejszego w danym powiecie, typy w nawiasach oznaczają że ich liczebności są mniej więcej równe względem siebie (ich kolejność nie ma znaczenia).

typy

Wyjaśnienie symboli oraz liczebności typów rasowych za: Michalski I., Struktura antropologiczna Polski, 1949

AL - typ subnordyczny  - 47.6%

AE - typ północno-zachodni - 17.8%

AQ - typ czuchoński - 6.3%

AH - typ dynarski - 6.1%

HL - typ alpejski - 5.5%

YL - typ bałtycki - 4.4.%

A - typ nordyczny - 2.8%

YH - typ pseudoalpejski - 1.3%

AY - typ teutoński - 1.1%

H - typ armenoidalny - 0.3% (na mapie jego obecność oznacza chyba raczej występowanie typu litoralnego)

Na mapie nie zaznaczono typów (ze względu na rozproszenie):

EL - typ sublaponoidalny - 2.9%

YE- typ atlantycki - 1.3%

EH - typ litoralny - 1.1%

L - typ laponoidalny - 0.9%

 

Przykład 2. Michalski I., Struktura antropologiczna Polski, 1949

Terytoria elementarne Polski; wg danych z przedwojennych pomiarów antropometrycznych 36532 mężczyzn.

Element rasowy to właściwy typ elementarny i jego typy mieszane liczone na zasadzie np. typ subnordyczny - 50% elementu nordycznego.

Uszeregowane w kolejności od względnie najliczniejszego w danym powiecie, elementy rasowe wymienione po przecinku oznaczają że ich liczebności są mniej więcej równe względem siebie.

mapa rozmieszczenia elementów rasowych w Polsce