Budowa szyi

Przykłady 1-3. Dębiński Z.,Kozieł T., Niziałek Z., Antroposkopia kryminalistyczna. Podstawy rysopisu człowieka, 1994

Długość szyi:

Długość szyi 

 

Grubość (szerokość) szyi:

Grubość (szerokość) szyi 

 

Zaznaczenie grdyki (jabłka Adama / wyniosłości krtaniowej):

jabłko adama

 

Kark:

a) równy, b) wypukły w środku (w linii strzałkowej), c) wklęsły w środku

 


Na podstawie:

  1. Dębiński Z.,Kozieł T., Niziałek Z., Antroposkopia kryminalistyczna. Podstawy rysopisu człowieka, 1994
  2. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997