Home

Polska

Statystyki antropometryczne dla Polski.

Struktura antropologiczna Polski - 1967

Struktura antropologiczna ludności Polski na ogół  odzwierciedla centralne położenie geograficzne kraju w Europie, ma bowiem pod wieloma względami  charakter przejściowy między północą  i południem oraz wschodem i zachodem kontynentu.

Czytaj więcej...

Pomiary antropometryczne Polski 1955-1956 (pomiary głowy)

Dane dotyczące:

  • długość głowy 
  • szerokość głowy
  • wskaźnik szerokościowo-długościowy (wskaźnik cefaliczny)

Czytaj więcej...

Wymiary ciała dorosłej ludności Polski wg danych z 1983

Pomiary antropologiczne mieszkańców Polski wg danych z 1983. Zbiorcze średnie dla wzrostu, wymiarów i wskaźnika głownego głowy, wymiarów i wskaźnika twarzowego całkowitego i górnotwarzowego, wymiarów i wskaźnika nosa.

Czytaj więcej...