Home

Polska

Statystyki antropometryczne dla Polski.

Wskażniki cefaliczny, twarzowy, nosowy dla wszystkich powiatów Polski [1928]

Dane opracowane na podstawie badania około 100 000 polskich rekrutów w latach 20. W pracy Jana Mydlarskiego  podano dane dla rekrutów wszystkich narodowości zbiorczo oprócz rekrutów żydowskiego pochodzenia [dane dla nich były publikowane w osobnych pracach kilku innych autorów). Rekruci byli w wieku 21-23 lat.

Zobacz też wymairy i wskaźniki (głównie ciała) dla rekrutów w podziale na województwa.

Bibliografia:

Mydlarski J., Przyczynek do poznania struktury antropologicznej Polski i zagadnień doboru wojskowego [w:] Kosmos, rocznik 53, zeszyt I, 1928, s. 195-210

Czytaj więcej...

Analiza wielocechowa średnich cech antropometrycznych ludności polskich województw w 1925

W oparciu o dane z artykułu Jana Mydlarskiego. Materiał objął 48000 poborowych zbadanych w garnizonach w różnych częściach kraju w latach 1921-1923. Statystyki są zbiorcze dla poborowych z danych województw,bez podziału na narodowości, za wyjątkiem Żydów których nie uwzględniono w średnich województw i podano dla nich jedną serię zbiorczą. Do reszty poborowych wchodzili  zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, Białorusini, Niemcy, Litwini i inne narodowości ówczesnej Rzeczypospolitej.

Dotychczas o ile wiem nikt tych danych nie opracował z użyciem nowoczesnych metod statystycznych, dlatego powstał ten artykuł. Ale najpierw podam oryginalne dane.

 Bilbiografia:

Mydlarski J., Sprawozdanie z wojskowego zdjęcia antropometrycznego Polski [w:] Kosmos, rocznik 50, zeszyt II-III, 1925, s. 530-583

Czytaj więcej...

Struktura antropologiczna Polski - 1967

Struktura antropologiczna ludności Polski na ogół  odzwierciedla centralne położenie geograficzne kraju w Europie, ma bowiem pod wieloma względami  charakter przejściowy między północą  i południem oraz wschodem i zachodem kontynentu.

Czytaj więcej...

Pomiary antropometryczne Polski 1955-1956 (pomiary głowy)

Dane dotyczące:

  • długość głowy 
  • szerokość głowy
  • wskaźnik szerokościowo-długościowy (wskaźnik cefaliczny)

Czytaj więcej...

Wymiary ciała dorosłej ludności Polski wg danych z 1983

Pomiary antropologiczne mieszkańców Polski wg danych z 1983. Zbiorcze średnie dla wzrostu, wymiarów i wskaźnika głownego głowy, wymiarów i wskaźnika twarzowego całkowitego i górnotwarzowego, wymiarów i wskaźnika nosa.

Czytaj więcej...