Profil nosa w populacji polskiej [1956, 1959]

Dane [Gralla 1981] co do profilu nosa z badań 12816 mężczyzn i 12180 kobiet, przebadanych przez Komisję Antropometrii Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1959.

mężczyźni (19-65)

 • wklęsły - 18.2%
 • falisty - 30.2%
 • prosty -  26.85%
 • wypukły - 14.21%
 • garbaty - 10.55%

kobiety (19-65)

 • wklęsły - 25.18%
 • falisty - 31.98%
 • prosty - 26.82%
 • wypukły - 7.81%
 • garbaty - 8.21%

 Tabela ukazująca spadek z wiekiem udziału profilu wklęsłego i wzrost falistego, wypukłego i garbatego. Powyższe dane zostały z niej obliczone na zasadzie średniej ważonej oczywiście.

profil nosa według wieku

 

Dane [Górny 1972] z badań 13 722 mężczyzn i 14043 kobiet z całej Polski, badanych w latach 1955-1956 (z tego 10% to przesiedleńcy z Kresów Wschodnich).

Profil nosa
Mężczyźni [18-65]
Kobiety [18-65]
wklęsły silnie 1.02% 0.81%
wklesły średnio 4.91% 3.44%%
wklęsły słabo 7.70% 4.52%
     
falisty silnie 1.52% 2.38%
falisty średnio 10.98% 12.64%
falisty słabo 19.43% 19.60%
     
prosty 27.72% 25.06%
     
wypukły słabo 9.31% 12.80%
wypukły średnio 5.94% 8.00%
wypukły silnie 0.96% 2.59%
     
garbaty słabo 5.39% 4.79%
garbaty średnio 4.20% 2.86%
garbaty silnie 0.93% 0.52%

 


 Na podstawie:

 1. Górny S., Zdjęcie antropometryczne Polski. Cz. 1: Pomiary ludności dorosłej z lat 1955-56 [w:] Materiały i Prace Antropologiczne, nr 84, 1972
 2. Gralla G., Profil nosa u ludności polskiej [w:] Przegląd Antropologiczny, t. 47, z. 1, 1981, s. 207-210