Profil nosa w populacji polskiej [1956, 1959]

Dane [Gralla 1981] co do profilu nosa z badań 12816 mężczyzn i 12180 kobiet, przebadanych przez Komisję Antropometrii Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1959.

mężczyźni (19-65)

 • wklęsły - 18.2%
 • falisty - 30.2%
 • prosty -  26.85%
 • wypukły - 14.21%
 • garbaty - 10.55%

kobiety (19-65)

 • wklęsły - 25.18%
 • falisty - 31.98%
 • prosty - 26.82%
 • wypukły - 7.81%
 • garbaty - 8.21%

 Tabela ukazująca spadek z wiekiem udziału profilu wklęsłego i wzrost falistego, wypukłego i garbatego. Powyższe dane zostały z niej obliczone na zasadzie średniej ważonej oczywiście.

profil nosa według wieku

 

Dane [Górny 1972] z badań 13 722 mężczyzn i 14043 kobiet z całej Polski, badanych w latach 1955-1956 (z tego 10% to przesiedleńcy z Kresów Wschodnich).

Wydaje mi się że Górny pomieszał  dane dla profilu nosa wklęsłego z wypukłym, porównując z badaniem Gralli mamy bowiem podobne odsetki innych kategorii zaś dla wklęsłego profilu (wszystkie trzy kategorie razem) mamy u kobiet według Górnego 8,77% profilu wklęsłego, zaś u mężczyzn 13,63%. U Gralli zaś profil wklęsły to odpowiednio 25,18  i 18,2%. Z kolei wypukły profil u Górnego to 23,29% u kobiet i 16,21% u mężczyzn. Zaś u Gralli odpowiednio 7,81% i 16,21%. Widać że kategorie wklęsły i wypukły są bardzo podobne u obu autorów, zaś nie ma podobieństwa między tymi samymi kategoriami wklęsły-wklęsły i wypukły-wypukły. Uważam że na 99% są to dane zamienione i dlatego w tabeli dokonałem odpowiedniej poprawki. Dodatkowo można dodać że zawsze kobiety mają więcej profilu wklęsłego i mniej wypukłego od mężczyzn co dodatkowo stawia dane Górnego w wątpliwość. Noe sądzę zaś by dane zamienił Gralla, bo w tabelach mamy u niego odsetki dla każdej grupy wiekowej logicznie się zmniejszające, i oczywiste jest dla każdego że niemowlaki mają w większości profil nosa wklęsły, nie wypukły:) Oryginalna tabelka z Górnego dla porwania https://antropologia-fizyczna.pl/images/218-219.jpg.

Profil nosa Mężczyźni [18-65] Kobiety [18-65]
wklęsły słabo 9.31% 12.80%
wklęsły średnio 5.94% 8.00%
wklęsły silnie 0.96% 2.59%
   16,21%  23,29%
     
falisty słabo 19.43% 19.60%
falisty średnio 10.98% 12.64%
falisty silnie 1.52% 2.38%
   31,93%  34,62%
     
prosty 27.72% 25.06%
     
wypukły słabo 7.70% 4.52%
wypukły średnio 4.91% 3.44%%
wypukły silnie 1.02% 0.81%
   13,63%  8,77%
     
garbaty słabo 5.39% 4.79%
garbaty średnio 4.20% 2.86%
garbaty silnie 0.93% 0.52%
  10,52% 8,17

 Na podstawie:

 1. Górny S., Zdjęcie antropometryczne Polski. Cz. 1: Pomiary ludności dorosłej z lat 1955-56 [w:] Materiały i Prace Antropologiczne, nr 84, 1972
 2. Gralla G., Profil nosa u ludności polskiej [w:] Przegląd Antropologiczny, t. 47, z. 1, 1981, s. 207-210