Home

Pomiary antropometryczne Polski 1955-1956 (kształt włosów)

Włosy
Mężczyźni Kobiety
proste 59,44% 84,9%
faliste słabo 27,78% 9,57%
faliste miernie 9,92% 3,49%
faliste silnie 2,5% 1,57%
lokowate 0,23% 0,33%
skręcone 0,11% 0,13%%
kędzierzawe 0,02% 0,01%

Uderza zastanawiająca dysproporcja między mężczynami i kobietami jeśli chodzi o włosy proste oraz faliste i niemal brak włosów kręconych u obu płci.


Na podstawie:

  1. Górny S., Zdjęcie antropometryczne Polski. Cz. 1: Pomiary ludności dorosłej z lat 1955-56, 1972