Home

Pomiary antropometryczne Polski 1955-1956 (ukształtowanie powieki)

Fałda powiekowa:

Fałda
Mężczyźni Kobiety
brak 24,92% 23,36%
słaba 28,53% 26,52%
średnia 28,21% 26,52%
silna 15,69% 17,46%
kątowa 1,58% 3,16%
mongolska 0,66% 0,33%%
semicka 0,42% 0,99%

 


Na podstawie:

  1. Górny S., Zdjęcie antropometryczne Polski. Cz. 1: Pomiary ludności dorosłej z lat 1955-56, 1972