Rasa arktyczna

W indywidualnej typologii rasowej Czekanowskiego druga podstawowa obok laponoidalnej rasa odmiany żółtej i jej największe przeciwieństwo morfologiczne. Określana też jako element arktyczny albo eskimoidowy (symbol η).

Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi

Charakteryzuje ją:

Występowanie:

Występuje na północno-wschodnich krańcach Azji, oraz na północy Ameryki Północnej i szczątkowo na Ziemi Ognistej w Ameryce  Południowej.

Odpowiedniki w innych typologiach:


BIBLIOGRAFIA:

  1. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, 1967
  2. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939
  3. Piontek J., Klasyfikacje gatunku ludzkiego [w:] red. Malinowski A. i Strzałko J., Antropologia, 1985
  4. Stęślicka W., Powstanie odmian ludzkich, 1963

 

Przykład 1. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939

Zasięg rasy arktycznej

zasieg-rasy-arktycznej

 

Przykład 2. Żejmo-Żejmis S., Zagadnienia systematyczne w nauce o człowieku, Kosmos seria B, rocznik LV, zeszyt 4, 1935

Rasa arktyczna

typ-arktyczny

Przykład 3. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, 1934

Rasa arktyczna η

typ arktyczny

 

Przykład  4. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, Warszawa 1967

Rasa arktyczna η

typ arktyczny