Rasa armenoidalna

Określana też jako element armenoidalny. Rasa armenoidalna jest oznaczana symbolem χ. Synonimy: typ przednioazjatycki, typ alarodyjski, typ kapadocki, typ protoarmeński, typ hetycki.

Charakterystyka antropologiczna rasy armenoidalnej χ:

- Główne cechy:

 • wzrost średni, rzadziej wysoki
 • budowa krępa i dość silna
 • głowa brachycefaliczna
 • twarz długa ale też dość szeroka, często o trójkątnym kształcie, kości policzkowe niewystające
 • nos duży, wąski i długi, bardzo wydatny i mięsisty, profil nosa silnie wypukły
 • żuchwa mała, niska i wąska
 • usta o wywiniętej dolnej wardze
 • oczy duże, osadzone blisko siebie, często wypukłe i o cienkich powiekach
 • pigmentacja oczu i włosów bardzo ciemna
 • skóra matowo-biała, opalająca się na śniady kolor
 • bardzo silne owłosienie ciała

- wzrost:

 • wzrost dość wysoki, średnio 168 cm - średni wzrost odpowiada realiom sprzed kilkudziesięciu lat, obecnie w związku z jego podwyższeniem w całej populacji,  jest na pewno wyższy

budowa:

 • budowa ciała: pykniczno-atletyczna
 • tułów stosunkowo długi , o wypukłym kształcie klatki piersiowej
 • w kończynach dolnych uderza stosunkowo krótkie podudzie, w porównaniu z udem, co powoduje wrażenie, że kolana, zwłaszcza u kobiet znajdują się za nisko

głowa / czaszka:

oczodoły:

twarz:

nos:

 • duży, mięsisty i bardzo wydatny nos
 • o wskaźniku bardzo wąskim (wskaźnik nosowy średnio 56); dla czaszki średnio 45
 • o wysokiej i wąskiej nasadzie
 • wąski grzbiet
 • o profilu łukowato wypukłym, bez wyraźnego załamania u nasady chrząstki
 • nozdrza grube,
 • przegroda nosowa bardzo długa i dość cienka
 • kości nosowe czaszki są bardzo wystające

górna szczęka / żuchwa:

usta:

 • usta średniej wielkości
 • o pełnych wargach i dość grubych, przy czym warga górna jest krótka, a dolna często wywinięta

oczy:

 • kolor oczu: ciemne (2-7)
 • oczy duże
 • szpara oczna pozioma, szeroka
 • powieki cienkie i duże
 • oczy są płytko osadzone, często wypukłe
 • odległość między wewnętrznymi kącikami oczu niewielka

włosy:

skóra:

 • kolor skóry: biała matowa, opalająca się na kolor śniady

uwłosienie:

Występowanie:

Zamieszkuje zachodnią Azję, szczególnie Kaukaz (Armenia), zachodnią część płw. Bałkańskiego, a także tereny masywów górskich i wyżynnych środkowej Europy. W Europie wschodniej występuje na południowej Ukrainie.h.

 

Typy mieszane:

Rasa armenoidalna χ jest składnikiem następujących typów mieszanych w odmianie białej:

BIBLIOGRAFIA:

 1. Czekanowski J.,Człowiek w czasie i przestrzeni, 1967
 2. Czekanowski J., Polska-Słowiańszczyzna. Perspektywy antropologiczne, 1948
 3. Czekanowski J., Wstęp do historii Słowian. Perspektywy antropologiczne, etnograficzne, archeologiczne i językowe, 1957
 4. Czekanowski J., Zarys antropologii Polski, 1930
 5. Mydlarski J., Podstawowe zagadnienia eugeniki. Część I. Pojęcie rasy i typu [w:] Zagadnienia rasy, t. 4, 1929, s. 113-131 link
 6. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939
 7. Piontek J., Klasyfikacje gatunku ludzkiego [w:] red. Malinowski A. i Strzałko J., Antropologia, 1985

Odpowiedniki w innych typologiach:

Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi

 

Przykład 1. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939

Zasięg rasy amrenoiddalnej

zasieg-typu-armenoidalnego

 

Przykład 2. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939

Rasa armenoidalna χ - Polska

Rasa armenoidalna

 

Przykład 3. Czekanowski J., Zarys Antropologii Polski, 1930

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost: 162.0; wskaźnik główny: 87.5; twarzowy całkowity: 85.1; górnotwarzowy: 50.7; nosowy: 58.1; czołowo-ciemieniowy: 64.0; czołowo-jarzmowy: 74.6; jarzmowo-żuchwowy:65.6; potylicy: 85.7; czołowo-potyliczny: 74.6; kolor skóry - jasna;  kolor oczu - 4; kolor włosów - czarne

długość głowy: 184 mm; szerokość głowy: 161 mm; szerokość potylicy [ms-ms]: 138 mm; najmniejsza szerokość czoła [ft-ft]: 103 mm; szerokość twarzy:138 mm; szerokość żuchwy [go-go]: 96 mm; wysokość twarzy [n-gn]: 118 mm;

Rasa armenoidalna χ - Żydówka

Rasa armenoidalna

 

Przykład 4. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939

Rasa armenoidalna χ

Rasa śródziemnomorska

 

Przykład 5.  Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, 1967

Rasa armenoidalna χ

rasa armenoidalna

 

Przykład 6. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, 1934

 Rasa armenoidalna χ (forma ekstremalna)

rasa armenoidalna