Typ austro-afrykański

W indywidualnej typologii rasowej Czekanowskiego typ mieszany odmiany czarnej między pierwotnymi pigmoidami (symbol o) a rasą nigrycką. Oznaczany symbolem φ.

Wykazuje w swych wskaźnikach przesunięcie w kierunku rasy laponoidalnej. Spowodowane jest to wpływem pierwotnej rasy pigmoidalnej, obecnie istnieją jej resztki, w większości tworzy właśnie typ austro-afrykański.

Charakteryzuje typ austro-afrykański:

Występowanie:

Zamieszkuje głównie dżungle Afryki środkowej i wybrzeża zachodniej oraz południowe Indie, Bangladesz, Papua Nowa Gwinea i Melanezja, południowa Australia, częściowo Oceania.

Odpowiedniki wi nnych typologiach:

Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi


BIBLIOGRAFIA:

  1. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, 1967
  2. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939
  3. Piontek J., Klasyfikacje gatunku ludzkiego [w:] red. Malinowski A. i Strzałko J., Antropologia, 1985
  4. Stęślicka W., Powstanie odmian ludzkich, 1963

 

Przykład 1. Żejmo-Żejmis S., Zagadnienia systematyczne w nauce o człowieku, Kosmos seria B, rocznik LV, zeszyt 4, 1935

Typ austro-afrykański

autroafr

 

Przykład 2. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, 1967

Typ austro-afrykański φ

typ austro-afrykański

 

Przykład 3. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, 1934

Typ austro-afrykański φ

typ austro-afrykański

 

Przykład 4. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939

Typ austro-afrykański φ

typ-austro-afrykanski2

 

Przykład 5. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939

Typ austro-afrykański φ

 typ-austro-afrykanski