Typ centralno-azjatycki

W indywidualnej typologii rasowej Czekanowskiego typ ten należy do odmiany żółtej (symbol τ).

Skrajniejsza forma rasy laponoidalnej, odchylona  w stronę typowych cech odmiany żółtej.

Charakteryzuje go:

Występowanie:

Występuje głównie w Azji Środkowej, północno-zachodniej Syberii (Samojedzi), zachodniej Mongolii i Buriacji, oraz w Indochinach i Indonezji.

Odpowiedniki w innych typologiach:

Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi

W porównaniu z typem centralno-azjatyckim uderza swym europeidalnym charakterem.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, 1967
  2. Klimek S., Człowiek na ziemi chińskiej [w:] Kosmos. Serja B, 1932, R. 57, z. 1/2, s. 27-40
  3. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939
  4. Piasecki E., centralnoazjatycki typ [w:] Mały Słownik Antropologiczny (wydanie I), 1969, s. 68
  5. Piontek J., Klasyfikacje gatunku ludzkiego [w:] red. Malinowski A. i Strzałko J., Antropologia, 1985
  6. Stęślicka W., Powstanie odmian ludzkich, 1963

 

Przykład 1. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939

Zasięg krótkogłowych skłądników odmiany żółtej

zasieg-typucentralno-azjatyckiego

 

Przykład 2. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, 1934

typ centralno-azjatycki τ

typ-centralnoazjatycki1

 

Przykład 3. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939

typ centralno-azjatycki τ

typ-centralno-azjatycki

 

Przykład 4. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939

typ centralno-azjatycki τ

typ-centralno-azjatycki

 

Przykład 5. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, 1934

Mongołka, typ centralno-azjatycki τ

typ-centralnoazjatytcki2