Typ mediterranoidalny

W indywidualnej typologii rasowej Czekanowskiego typ przejściowy między odmianą białą (rasą śródziemnomorską) a czarną (rasą nigrycką). Oznaczany symbolem μ. Jest to już jednak forma ustabilizowana. Nie stwierdzono bowiem tendencji do rozpadania się hipotetycznego mieszańca na jego domniemane składniki. 

Charakteryzuje go:

Występowanie:

Występuje w Afryce Wschodniej, Sahelu, Indiach, Bangladeszu. Szeroko rozprzestrzeniony w Azji płd-wsch, Oceanii i północnej Australii.

Odpowiedniki w innych typologiach:

Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi


BIBLIOGRAFIA:

  1. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, 1967
  2. Klimek S., Człowiek na ziemi chińskiej [w:] Kosmos. Serja B, 1932, R. 57, z. 1/2, s. 27-40
  3. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939
  4. Piontek J., Klasyfikacje gatunku ludzkiego [w:] red. Malinowski A. i Strzałko J., Antropologia, 1985

 

Przykład 1. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939

Zasięg typu mediterranoidalnego ( w południowych Chinach, Indoenzji i na Filipnach również jest do 10% ale słabo się zeskanowało)

zasieg-typu-mediterranoidalnego

Przykład 2. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, 1934

Typ mediterranoidalny μ

typ mediterranoidalny

 

Przykład 3. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939

Typ mediterranoidalny μ

typ-mediterranoidalny

 

Przykład 4. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939

Typ mediterranoidalny μ

typ-mediterranoidalny

 

Przykład 5. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, 1934

Typ mediterranoidalny μ

typ mediterranoidalny