Typ negroidalny

W indywidualnej typologii rasowej Czekanowskiego typ mieszany odmiany czarnej (symbol ν).

Według Czekanowskiego występowała nielicznie  w Europie w paleolicie (Grimaldi). Według innych antropologów odrębny, pierwotny składnik ludności Afryki czyli Buszmenów i Hotentotów (według genetyków najstarsza warstwa ludności świata, może stąd cechy dzisiejszej odmiany czarnej i żółtej jednocześnie).

Nazwa negroidalny w wielu klasyfikacjach antropologicznych jest używana jako synonim odmiany czarnej i oznacza całość ras i  typów tej odmiany, względnie tylko Murzynów afrykańskich.

Charakteryzuje typ negroidalny:

Występowanie

Zamieszkuje głównie pustynne i stepowe tereny Afryki Południowej. Według Czekanowskiego przymieszka tego typu cechowała wymarłych Tasmańczyków (co oczywiście w świetle genetyki wydaje się nieprawdopodobne).

Odpowiedniki w innych typologiach:

Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi


BIBLIOGRAFIA:

    1. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, 1967
    2. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939
    3. Piontek J., Klasyfikacje gatunku ludzkiego [w:] red. Malinowski A. i Strzałko J., Antropologia, 1985
    4. Stęślicka W., Powstanie odmian ludzkich, 1963

 

Zdjęcie 1. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, 1934

Buszmen, ekstremalnie wydłużona głowa, widać też spłaszczenie profilu twarzy i włosy fil-fil

typ negroidalny ν

buszmen typu negroidalnego

 

 Zdjęcie 2. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, 1967

wyraźna steatopygia (patrz opis)

typ negroidalny ν

typ negroidalny

 

Zdjęcie 3. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, 1934

typ negroidalny ν

typ negroidalny