Typ orientalny

W indywidualnej typologii rasowej Czekanowskiego typ orientalny oznaczamy symbolem κ. Wykazuje pewne nawiązania armenoidalne.

Wyróżnia go:

Występowanie:

Spotyka się go głownie u ludów semito-chamickich w Afryce północnej i północno-wschodniej, w południowej Mezopotamii, na półwyspie Arabskim (charakterystyczny dla Beduinów) oraz w  Iranie, Turkmenistanie, Pakistanie i północnych Indiach i Bangladeszu. W Europie w południowej Hiszpanii i na Sycylii.

Uwagi: Z wykresu ras wynika, że dla Czekanowskiego stanowi on mieszańca rasy armenoidalnej i nigryckiej (należącej do odmiany czarnej), ale gdzie indziej autor określa typ orientalny jako bez wątpienia przynależny odmianie białej i podstawowy a nie mieszany. Dość mętnie tłumaczy to tym że nie do końca wiadomo czy jest to już typ ustabilizowany, który nie rozdziela się na składniki rodzicielskie.

Odpowiedniki w innych typologiach:

Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi


BIBLIOGRAFIA:

  1. Czekanowski J.,Człowiek w czasie i przestrzeni, 1967
  2. Czekanowski J., Polska-Słowiańszczyzna. Perspektywy antropologiczne, 1948
  3. Czekanowski J., Zarys antropologii Polski, 1930
  4. Czortkower S., Z badań nad problemami rasowemi Żydów [w:] Miesięcznik Żydowski, czerwiec, zeszyt 6, 1934, s. 510-549
  5. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939
  6. Piontek J., Klasyfikacje gatunku ludzkiego [w:] red. Malinowski A. i Strzałko J., Antropologia, 1985
  7. Stęślicka W., Powstanie odmian ludzkich, 1963

 

Przykład 1. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939

Zasięg typu orientalnego

zasieg-typu-orientalnego

Przykład 2. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939

Typ orientalny κ

typ orientalny

 

Przykład 3. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, 1934

Typ orientalny κ

typ orientalny

 

Przykład 4. Stęślicka W., Powstanie odmian ludzkich, 1963

Typ orientalny κ

orie

 

Przykład 5. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939

Typ orientalny κ

TYP-ORIENTALNY

Tagi:

orientalny typ urody