Typ pacyficzny

W indywidualnej typologii rasowej Czekanowskiego typ mieszany rasy arktycznej i armenoidalnej. Symbol ζ.

Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi

W porównaniu z typem centralno-azjatyckim uderza swym europeidalnym charakterem.

Charakteryzuje go:

Występowanie:

Występuje głównie w  Chinach, Korei, Japonii, jako domieszka we wschodniej Syberii, Indochinach, Oceanii i Ameryce (głównie północnej).

Odpowiedniki w innych typologiach:


BIBLIOGRAFIA:

  1. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, 1967
  2. Mydlarski J., Rasa [w:] (praca zbiorowa), Człowiek, jego rasy i życie, 1938
  3. Piontek J., Klasyfikacje gatunku ludzkiego [w:] red. Malinowski A. i Strzałko J., Antropologia, 1985
  4. Stęślicka W., Powstanie odmian ludzkich, 1963

 

 Przykład 1. Mydlarski J., Rasa [w:] Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1938

Zasięg typu pacyficznego

zasieg-typu-pacyficznego

Przykład 2. Mydlarski J., Rasa [w:] (praca zbiorowa), Człowiek, jego rasy i życie, 1938

Typ pacyficzny

typ-pacyficzny

 

Przykład 3. W. Stęślicka, Powstanie odmian ludzkich, 1963

Typ pacyficzny

typ pacyficzny (Z)

 

Przykład 4. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, 1967

typ pacyficzny

 

Przykład 5. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, 1934

Typ pacyficzny

typ pacyficzny

 

Przykład 6. Mydlarski J., Rasa [w:] Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1938

Typ pacyficzny

typ-pacyficzny

 

Przykład 7. Mydlarski J., Rasa [w:] Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1938

Typ pacyficzny

typ pacyficzny

 

Przykład 8. Mydlarski J., Rasa [w:] Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1938

Typ pacyficzny

typ-pacyficzny