Typ sublaponoidalny i presłowiański

W indywidualnej typologii rasowej Czekanowskiego typ mieszany pierwotnie ujmowany łącznie z typami paleoeuropeidalnym oraz paleoazjatyckim jako typ presłowiański. Synonimy: rasa wschodnia (Orientale według Denikera), typ palafitowy, typ podśródziemnomorski, rasa ciemna wschodnio-bałtycka, typ nadwiślański, typ krywiczański i typ kościuszkowski.

Następnie wyróżniony jako osobny typ mieszany rasy śródziemnomorskiej i laponoidalnej i oznaczany symbolem β (ελ). Różni się od typu paleoazjatyckiego głównie krótszą głową, węższym nosem, trochę wyższym wzrostem. Na pierwszy rzut oka wywiera również wrażenie  dużego podobieństwa do rasy laponoidalnej, bliższe jednak rozpatrzenie pokazuje wyraźne różnice.

Charakterystyka antropologiczna typu sublaponoidalnego β (ελ):

- Główne cechy:

 • wzrost niski lub średni
 • budowa silna, przysadzista
 • głowa wysoko mezocefaliczna, średno 80-81
 • czoło niskie, szerokie, często o silnie rozwniętej części nadoczodołowej
 • twarz szeroka, o grubych rysach
 • nos średnio szeroki, profil nosa wklęsły o spłaszczonym koniuszku, nasada nosa często silnie wgłębiona
 • pigmentacja włosów ciemna lub szatynowa
 • pigmentacja oczu ciemna ub zielonawa
 • skóra płowa, rzadko jasna

- wzrost:

 • niski wzrost, średnio 163 cm (x-165) - średni wzrost odpowiada realiom sprzed kilkudziesięciu lat, obecnie w związku z jego podwyższeniem w całej populacji, jest na pewno wyższy

budowa:

 • budowa ciała: ciała silna, przysadzista (pykniczna i atletyczna)
 • barki raczej poziome, klatka piersiowa szeroka, o szerokim i długim tułowiu
 • kończyny górne krótkie
 • kończyny dolne krótkie
 • dłonie i stopy są większe i szersze niż u typu laponoidalnego
 • stopy dość długie, o niezbyt wysokim podbiciu

głowa / czaszka:

oczodoły:

twarz:

nos:

górna szczęka / żuchwa:

 • żuchwa jest szeroka, wysoka i szeroko rozwartych kątach (gonionach)
 • znaczna wysokość żuchwy powoduje, że, przy równych wartościach wskaźnika górnotwarzowego, typ sublaponoidalny wykazuje znacznie wyższe wartości we wskaźniku twarzowym całkowitym
 • szerokość żuchwy [go-go] średnio  105 mm
 • wskaźnik jarzmowo-żuchwowy średnio 75
 • o kątowatym podbródku

usta:

 • usta średnie
 • górna warga dość gruba i często nieco wywinięta, dolna zaś cienka

oczy:

włosy:

skóra:

Występowanie:

Spotyka się go w tych regionach Europy gdzie elementy laponoidalny i śródziemnomorski występują obok siebie, czyli głównie w środkowej i południowej Europie.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Czekanowski J.,Człowiek w czasie i przestrzeni, 1967
 2. Czekanowski J., Polska-Słowiańszczyzna. Perspektywy antropologiczne, 1948
 3. Czekanowski J., Wstęp do historii Słowian. Perspektywy antropologiczne, etnograficzne, archeologiczne i językowe, 1957
 4. Czekanowski J., Zarys antropologii Polski, 1930
 5. Mydlarski J., Podstawowe zagadnienia eugeniki. Część I. Pojęcie rasy i typu [w:] Zagadnienia rasy, t. 4, 1929, s. 113-131 link
 6. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939
 7. Piontek J., Klasyfikacje gatunku ludzkiego [w:] red. Malinowski A. i Strzałko J., Antropologia, 1985

Odpowiedniki w innych typologiach:

Opis typu presłowiańskiego (wcześniejsza klasyfikacja dla typu sublaponoidalnego)

Typowi presłowiańskiemu właściwa jest pigmentacja jaśniejsza od spotykanej u typu laponoidalnego. Proste i dość grube włosy, mają zwykle barwę szatynową o wyraźnym odcieniu rudawym; spotyka się jednak i barwy jaśniejsze, aż do blondynowyeh włącznie; oczy są jasnopiwne i zielonawe, skóra jest płowa, rzadko jasna. Nieznaczne często różnice w pigmentacji uchodzą zwykle uwagi obserwatora, tem bardziej, że budowa ciała i rysy twarzy u typów presłowiańskiego i laponoidalnego wykazują liczne analogje.
W budowie twarzy typu presłowiańskiego, wykazującej tak dużo rysów właściwych elementowi laponoidalnemu, uderza przedewszystkiem wielka szerokość jarzmowa, połączona z nieznaczną wysokością licową górną, ma- łymi, często skośnawymi oczami, niskim czołem i grubymi, ciężkimi rysami twarzy. Jest to jednak tylko wrażenie ogólne. Przy rozpatrzeniu szczegóło wym niesposób nie zauważyć bardzo poważnych różnic. Osobniki typu prasłowiańskiego mają co prawda czoło niskie, jest ono jednakowoż znacznie szersze niż u typu laponoidalnego; znaczną różnicę wykazuje przedewszystkiem stosunek najmniejszej do największej szerokości czoła, znacznie wyższy typu prasłowiańskiego. Czoło jest proste lub nieco w tył pochylone, nigdy zaś wypukłe. Okolica nadoczodołowa jest silnie rozwinięta, tworząc* często wybitne łuki brwiowe, gładzizna jest zawsze wypukła. Charakterystyczną dla typu presłowiańskiego cechą jest wklęsła nasada nosa, bardzo rzadko występując u typu laponoidalnego. Nasada nosa jest dość szeroka, grzbiet nosa szeroki, a z profilu wklęsły; przegroda nosowa jest szeroka, a koniec nosa spłaszczony. Cały nos jest duży i znacznie bardziej wystający, niż u typu laponoidalnego. Szerokość ust jest średnia, górna warga dość gruba i często nieco wywinięta, dolna zaś cienka. Budową i wymiarami szczęki dolnej typ presłowiański różni się bardzo od typu laponoidalnego. Trzon żuchwy jest bardzo wysoki, podbródek kątowaty, kąty ramion szeroko rozwarte. Znaczna wysokość żuchwy powoduje, że, przy równych wartościach wskaźnika licowego górnego, typ presłowiański wykazuje znacznie wyższe wartości we wskaźniku licowym całkowitym.
W budowie głowy różnice między typami presłowiańskim i laponoidal- nym zaznaczają się dużo wyraźniej, niż w budowie twarzy. Czaszka typu presłowiańskiego jest długa, niezbyt szeroka i bardzo wysoka. Obserwowana z tyłu ma ona kształt domku. Jest to spowodowane stromym spojeniem kości ciemieniowych, załamujących się wyraźnie, by opaść pionowo ku szerokiej podstawie czaszki. Wrażenie budowy „domkowej" potęguje często występująca tendencja do wytworzenia torus sagitalis. Charakterystyczna dla typu presłowiańskiego szerokość policzkowa występuje na czaszce w postaci wy- datnych, ku przodowi wysuniętych, łuków jarzmowych. Oczodoły są małe, niskie i szerokie; dolna krawędź otworu nosowego jest grubo zarysowana i tworzy często clivus.
Ogólne podobieństwo typów presłowiańskiego i laponoidalnego zaznacza się bardzo wyraźnie w ogólnej budowie ciała, jak to już wspomnieliśmy. Osobniki typu presłowiańskiego są również niskiego wzrostu, tułów mają długi i szeroki, barki raczej poziome, kończyny krótkie, dłonie i stopy są jednak większe i szersze, niż u typu laponoidalnego.

  Stanisław Klimek, opis typu presłowiańskiego w: Czekanowski J., Zarys Antropologii Polski [1930]

 

Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi

 

Przykład 1. Czekanowski J., Zarys Antropologii Polski, 1930

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

Polak, wzrost: 166.9; wskaźnik główny: 79.9; twarzowy całkowity: 80.5; górnotwarzowy: 46.3; nosowy: 82.0; czołowo-ciemieniowy: 74.9; czołowo-jarzmowy: 81.9; jarzmowo-żuchwowy: 79.2; potylicy: 88.3; czołowo-potyliczny: 84.7; kolor skóry - płowa;  kolor oczu - 7; kolor włosów - szatynowe

długość głowy: 204 mm; szerokość głowy: 163 mm; szerokość potylicy [ms-ms]: 144 mm; najmniejsza szerokość czoła [ft-ft]: 122 mm; szerokość twarzy:149 mm; szerokość żuchwy [go-go]: 118 mm; wysokość twarzy [n-gn]: 120 mm;

typ sublaponoidalny β, określony jako typ presłowiański - Polska

Typ sublaponoidalny

 

Przykład 2. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wskaźnik główny 81; wskaźnik twarzy całkowity - 84; wskaźnik nosowy - 74; kolor skóry - kolor oczu - 2 (ciemne); kolor włosów - T (ciemne)

typ sublaponoidalny β - Polska

Typ sublaponoidalny

 

Przykład 3. Czekanowski J., Zarys Antropologii Polski, 1930

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost: 165.1; wskaźnik główny: 82.3; twarzowy całkowity: 79.7; górnotwarzowy: 46.2; nosowy: 83.3; czołowo-ciemieniowy: 68.8; czołowo-jarzmowy: 76.9; jarzmowo-żuchwowy: 73.4; potylicy: 83.1; czołowo-potyliczny: 82.7; kolor skóry - płowa;  kolor oczu - 7; kolor włosów - szatynowe

długość głowy: 194 mm; szerokość głowy: 160 mm; szerokość potylicy [ms-ms]: 133 mm; najmniejsza szerokość czoła [ft-ft]: 110 mm; szerokość twarzy:143 mm; szerokość żuchwy [go-go]: 105 mm; wysokość twarzy [n-gn]: 114 mm;

typ sublaponoidalny β, określony jako typ presłowiański - Polska

Typ sublaponoidalny

 

Przykład 9. Czekanowski J., Zarys Antropologii Polski, 1930

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost: 164.5; wskaźnik główny: 81.7; twarzowy całkowity: 83.9; nosowy: 72.6;

ciemieniowo-potyliczny: 76.4; czołowo-potyliczny: 86.2; wskaźnik czołowo-ciemieniowy: 65.8 (wąskie czoło w stosunku do głowy); czołowo-jarzmowy: 77.4 (średnio szerokie czoło w stosunku do twarzy); górnotwarzowy: 43.7 (skrajnie niskie twarz górna); wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy: 85.07 (jarzma bardzo wąskie w stosunku do szerokości głowy); jarzmowo-żuchwowy: 74.5 (wąska żuchwa w stosunku do twarzy)

kolor skóry - jasna;  kolor oczu - 10; kolor włosów - szatynowe

wymiary bezwzględne w mm: długość głowy [g-op]: 197 mm; szerokość głowy [eu-eu]: 161 mm; szerokość potylicy [ms-ms]: 123 mm; najmniejsza szerokość czoła [ft-ft]: 106 mm; szerokość twarzy [zy-zy]:137 mm; wysokość twarzy [n-gn]: 115 mm; wysokość twarzy górnej [n-sto]: 60; szerokość żuchwy [go-go]: 102 mm;

typ sublaponoidalny β, określony jako typ presłowiański - Polska

typ bałtycki

 

Przykład 5. Mydlarski J., Rasa [w:] red. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1939

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wskaźnik główny 79; wskaźnik twarzy całkowity - 82; wskaźnik nosowy - 75; kolor skóry - kolor oczu - 6 (piwne); kolor włosów - 4 (ciemne)

typ sublaponoidalny β - Polska

Typ sublaponoidalny

 

Przykład 6. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, 1934

typ sublaponoidalny β

typ sublaponoidalny

 

Przykład 7. Stęślicka W., Powstanie odmian ludzkich, Warszawa 1963

typ sublaponoidalny β

Image10