Rasa ameroindiańska (American Indian)

Rasa złożona z przewagą cech rasy żółtej.

Składają się na nią rasa żółta + typ irańsko-wyżynny + rasa australijska + bardzo mała domieszka rasy negrytoskiej.

Cechy charakterystyczne:

Głowa / czaszka:

 • czoło bardziej pochyłe niż u typowych mongoloidów
 • łuki nadoczodołowe i gładzizna silnie rozwinięte

Twarz:

 • kości policzkowe prawie zawsze ukształtowane jak u typowych mongoloidów; za to z reguły pozbawione podściółki tłuszczowej
 • prognatyzm średni

Nos:

 • wskaźnik nosowy przeważnie średnio szeroki (70-x)
 • nos bardzo wydatny
 • zazwyczaj o wysokim i szerokim grzbiecie
 • profil przeważnie wypukły
 • koniuszek nosa zazwyczaj średnio gruby i opuszczony
 • nozdrza raczej szerokie
 • w niektórych typach występuje szerszy, mniej wydatny nos

Żuchwa:

 • żuchwa wyższa i podbródek bardziej wydatny niż u typowych mongoloidów

Zęby:

 • łopatkowatość siekaczy często spotykana

Usta:

 •  wargi cieńsze, a usta szersze niżu typowych mongoloidów (zdarzają się wyjątki)

Oczy:

 • kolor oczu: ciemnobrązowe do czarnych
 • oprawa oka: pełna fałda mongolska nie występuje; fałda wewnętrzna nakątna spotykana raczej u dzieci i kobiet; za to fałda powiekowa górna często spotykana

Włosy:

 • kolor włosów: czarne, rzadko ciemno brązowe
 • kształt włosów: proste i grube; rzadko faliste i o średniej grubości

Skóra:

 • kolor skóry: żółtawobrązowa do czerwonawobrązowej

Uwłosienie:

 • zarost i owłosienie ciała: bardzo skąpe

Grupy krwi:

 • W Ameryce Środkowej i Południowej niemal wyłącznie grupa krwi 0
 • w Ameryce Północnej występuje mniejsza domieszka grup krwi A,ale grupa 0 i tak przeważa
 • grupa krwi B wszędzie bardzo rzadka lub najczęściej brak (to znacząca różnica z mongoloidami azjatyckimi gdzie jest bardzo częsta)

Typy morfologiczne rasy ameroindiańskiej:

Typ krótkogłowy o wypukłym / garbatym nosie:

 Cechy charakterystyczne:

 • wzrost różny, od niskiego (Ameryka Łacińska) do bardzo wysokiego (Ameryka Północna)
 • budowa krępa i przysadzista przy niższym wzroście i bardziej atletyczna przy wysokim
 • wskaźnik główny 80-x
 • twarz szersza i krótsza niż w typach długogłowych; kości policzkowe bardziej wystające na boki
 • nos o profilu wypukłym

Występowanie:

Najpopularniejszy typu u Indian północnoamerykańskich. Spotykany też w wyżynnych i górskich obszarach Ameryki Środkowej i Południowej ale tam wyłącznie skorelowany z niskim wzrostem i bardzo krępą budową.

Typ krótkogłowy o wklęsłym / zadartym nosie:

Cechy charakterystyczne:

 • wzrost różny, od niskiego do wysokiego;
 • tendencja do otyłości
 • budowa krępa i przysadzista przy niższym wzroście i bardziej atletyczna przy wysokim
 • wskaźnik główny 80-x
 • twarz bardziej okrągła; mniej "koścista"
 • nos szerszy, krótszy; profil prosty lub wklęsły;  nozdrza szerokie, o otworach widocznych z przodu przy zadartym koniuszku
 • podbródek słabo wystający
 • wargi grubsze, szczególnie dolna; bardziej wydatne
 • włosy: czasem faliste

Występowanie:

Sporadycznie północnej Ameryce.  Wariant wysokorosły spotykany w plemionach Papago i Yuman na płd-zach USA. Oraz w plemieniu Yaqui w północnym Meksyku i w wielu plemionach zamieszkujących dżungle Meksyku i Ameryki Środkowej. Często spotykany też w basenie Amazonki i Orinoko.

Typ długogłowy o wypukłym / garbatym nosie:

Cechy charakterystyczne:

Jak w odpowiedniku krótkogłowym ale o dłuższych, węższych twarzach i bardziej smukłej, ektomorficznej budowie. Prawdopodobnie też z częściej czerwonawobrązowym, niż żółtawobrązowym kolorze skóry.

Występowanie:

 • Głównie we wschodnim USA i Kanadzie.

Typ długogłowy o wklęsłym / zadartym nosie:

Cechy charakterystyczne:

Jak w odpowiedniku krótkogłowym ale o krótszej, węższej twarzy, większych łukach nadoczodołowych i zagłębieniu pomiędzy nasadą nosa, a czołem.Nos bardzo szeroki.Budowa ciała smukła, wzrost niski; kolor skóry: ciemny żółtawobrązowy do brązowego.

Występowanie:

Spotykany u pojedynczych osobników w całej Ameryce. Nigdzie nie stanowi większości.


Bibliografia:

 1. Hooton E., Up from the Ape, 1946

 

Przykłady:

1. Hooton E., Up from the Ape, 1946

rasa ameroindiańska (z przewagą cech mongoloidalnych)

rasa-ameroindianska

 

2. Hooton E., Up from the Ape, 1946

rasa ameroindiańska (wpływy niemongoloidalne)

rasa-ameroindianska2