Rasa buszmeńsko-hotentocka (Busman-Hottentot)

Rasa złożona o przewadze elementu negroidalnego.

Składają się na nią: podrasa negrycka + rasa Boskop (patrz niżej) + mniejsze domieszki podrasy negroidalnej afrykańskiej i elementu chamickiego (śródziemnomorskiego) u Hotentotów.

 

Cechy charakterystyczne wspólne dla obu podras:

Wzrost:

 • x-160

Budowa:

 • pośladki: wyraźna steatopygia u kobiet (równieź uda są bardzo grube), słaba u mężczyzn
 • genitalia: u kobiet bardzo wydłużone wargi sromowe mniejsze, u mężczyzn penis (w stanie spoczynku) znajduje się w pozycji horyzontalnej
 • budowa stopy prymitywna

Głowa/ czaszka:

Twarz:

 • kształt trójkątny 
 • kości policzkowe wystają do przodu i na boki jak u mongoloidów
 • warstwa podściółki tłuszczowej na policzkach

Nos:

Uszy:

 • zazwyczaj krótkie, szerokie i silnie zwinięte,
 • o kwadratowym lub trójkątnym kształcie
 • silnie zwinięty, gruby obrąbek, często przyrośnięty do skóry głowy; przejście od górnej do bocznej płaszczyzny obrąbka jest niemal pod kątem prostym
 • brak guzku Darwina
 • z reguły brak płatka

Żuchwa:

Usta:

Oczy:

Włosy:

Skóra:

Uwłosienie:

 • bardzo rzadki zarost i słabe owłosienie ciała, lub brak

Dwie podrasy:

podrasa buszmeńska:

 • wzrost: x-150, średnio 144 cm
 • głowa: wskaźnik główny średnio 76.3 (75-x); niższa, szersza, z większymi guzami ciemieniowymi niżu Hotentotów
 • twarz: krótsza, bardziej kwadratowa niż u Hotentotów; wskaźnik twarzowy szeroki (x-83)
 • kolor skóry: częściej żółtawobrązowa niż żółtawa

Występowanie:

Pustyna Kalahari w południowo-zachodniej Afryce.

Odpowiedniki w innych typologiach:

podrasa hotentocka:

W porównaniu z podrasą buszmeńską domieszki negroidalne i europeidalne (chamickie czyli śródziemnomorskie z Północnej / Wschodniej Afryki)

 • wzrost: 150-x, wyższy niż u Buszmenów
 • głowa: wskaźnik główny x-75; węższa, dłuższa i wyższa, z bardziej wydatną potylicą niż u Buszmenów
 • twarz: bardziej trójkątna i wydłużona niż u Buszmenów; bardziej prognatyczna
 • nos szerszy niż u Buszmenów
 • kolor skóry: jaśniejsza lub bardziej żółtawa niż u Buszmenów
 • steatopygia: bardziej wyraźna u hotentockich kobiet, niż u buszmeńskich

Występowanie:

Tereny stepowe w południowo-zachodniej Afryce.

Odpowiedniki w innych typologiach:

 • Michalski - typ khoiński (KN) u Hotentotów
 • Lundman - rasa mieszana koidzka (Khoiden)
 • Eickstedt - rasa koidzka (Khoidzi)

Uwagi:

Wg Hootona jednym z przodków tej rasy mogła być tzw. rasa Boskop, która w późniejszym okresie uległa procesowi karłowacenia, względnie zmieszaniu z podrasą negrycką (Pigmeje). Cechy "mongoloidalne" w fizjonomii miały by być właśnie jej dziedzictwem.

Rasa Boskop została określona na podstawie znalezisk z dzisiejszej RPA z 1913.

wzrost:

 • około 167 cm (czyli wyższa niż u rasy buszmeńsko-hotentockiej)

czaszka:

 • wskaźnik główny: 75 (dolichocefalia)
 • długość 205 mm
 • szerokość 154 mm
 • przybliżona pojemność 1630 cm³ (co znacznie przekracza przeciętną pojemność u współczesnego człowieka)
 • czoło pionowe i o wypukłym kształcie
 • łuki nadoczodołowe niewielkie

twarz:

 • mała w porównaniu z wielką puszką mózgową
 • nieznaczny prognatyzm
 • zęby bardzo małe

 


Bibliografia:

 1. Hooton E., Up from the Ape, 1931 (pierwsze wydanie)
 2. Hooton E., Up from the Ape, 1946
 3. Hooton E., Twilight of Man, 1939

 

Przykłady:

1. Hooton E., Twilight of Man, 1939

podrasa buszmeńska

podrasa buszmeńska

 

2. Hooton E., Up from the Ape, 1946

podrasa buszmeńska

buszmen

 

3. Dixon, R., The racial history of man, 1923

podrasa hotentocka

hotentot

 

4. Internet.

porównania czaszki Boskop i współczesnego człowieka (białego)

BoskopSkullComparison

 

5. Gates R., Human Ancestry From a Genetical Point of View, 1948

a. Kobiety hotentockie (plemię Korana)

b. czaszka współczesnego Hotentota o cechach rasy Boskop (widać spłaszczenie środkowej części twarzy, prognatyzm zębodołowy)

boskopoid