Mapa antropoloigiczna Europy - ujęcie Gloora bazujące na Czekanowskim

Przykład 1.  Gloor P-A., La structure raciale de la Suisse dans ses variations régionales: application de la méthode de Czekanowski-Wanke [w:]  Archives suisses d'anthropologie
générale, 1962, t. 27, nr. 1-2, s. 13-162

Struktura rasowa Europy wg Gloora, oparta o aproksymację Wankego i typologię Czekanowskiego.  Dla Europy Środkowej stan na rok 1939 (czyli dane dotyczą również ówczesnych Niemców tam żyjących, np bardzo laponoidalne terytorium w Sudetach to lokalni Niemcy, oczywiście w ich przypadku to typ alpejski, nie rasa laponoidalna).

Kliknij aby zobaczyć w powiększeniu

gloor-struktura-rasowa-europy

 

Przykład 2. Czekanowski J., Polska synteza antropologiczna w perspektywie historycznej, Przegląd Antropologiczny, t. 22, z. 2, 1956, s. 470

Zbliżenie na Europę Środkową (pewne różnice na terenie Niemiec i Białorusi z powyższą mapą, brakuje tez wybitnie laponoidalnego obszaru dla Niemców w Sudetach)