Home Klasyfikacja rasowa - kierunek morfologiczno-porównawczy (szkoła łódzka)

Indywidualna typologia rasowa - szkoła morfologiczno-porównawcza

Rasa laponoidalna (L) - wariant europejski

laponoidalny typ (L)Jedna z ras w typologii kierunku morfologiczno-porównawczego.  Przejście odmiany białej do żółtej. W porównaniu z wariantem azjatyckim różni się mneijszym nasileniem występowania cech morfologicznych odmiany żółtej. Wymiary i wskaźniki ma za to w tych samych zakresach.

Czytaj więcej...

Typy mieszane odmiany białej

Typy rasowe mieszane w obrębie odmiany białej wg kierunku morfologiczno-porównawczego

Czytaj więcej...

Typ subnordyczny (AL)

typ subnordyczny ALW typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany między rasą nordyczną (A) i laponoidalną (L) w wariancie europejskim.

Czytaj więcej...

Typ północno-zachodni (AE)

typ północno-zachodni (AE)W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany między rasą nordyczną (A) i śródziemnomorską (E).

Czytaj więcej...

Typ alpejski (HL)

typ alpejski HLW typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany między rasą armenoidalną (H) i laponoidalną (L) w wariancie europejskim.

Czytaj więcej...

Typ dynarski (AH)

ah-encW typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany między rasą nordyczną (A) i armenoidalną (H).

Czytaj więcej...

Typ bałtycki (YL)

typ bałtycki (YL)W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany między rasą kromanionoidalną (Y) i laponoidalną (L) w wariancie europejskim.

 

 

 

Czytaj więcej...

Typ sublaponoidalny (EL)

typ sublaponoidalny (EL)W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany między rasą śródziemnomorską (E) i laponoidalną (L) w wariancie europejskim.

Czytaj więcej...

Typ teutoński (AY)

ay-minW typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany między rasą nordyczną i kromanionoidalną.

Czytaj więcej...

Typ atlantycki (YE)

Typ atlantycki (YE)W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany między rasami śródziemnomorską i kromanionoidalną (Y).

Czytaj więcej...

Typ pseudoalpejski (YH)

yh-minW typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany między rasami armenoidalną (H) i kromanionoidalną (Y).

Czytaj więcej...