Home Klasyfikacja rasowa - kierunek morfologiczno-porównawczy (szkoła łódzka)

Indywidualna typologia rasowa - szkoła morfologiczno-porównawcza

Typ litoralny (EH)

typ litoralny (EH)W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany między rasami armenoidalną (H) i śródziemnomorską (E).

Czytaj więcej...

Typ egejski (AB)

typ egejski (AB)W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany między rasami mediterranoidalną (B) i nordyczną (A). 

 

Czytaj więcej...

Typ amorycki (AK)

typ amorycki (AK)Jeden z typów mieszanych odmiany białej w typologii kierunku morfologiczno-porównawczego, pomiędzy rasami nordyczną (A) i orientalną (K).

 

Czytaj więcej...

Typ suborientalny (EK)

ek-minW typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany między rasami śródziemnomorską (E) i orientalną (K).

 

Czytaj więcej...

Typ rifeński (YB)

typ rifeński (YB)W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany między rasami mediterranoidalną (B) i kromanionoidalną (Y). 

Czytaj więcej...

Typ refaicki (YK)

typ refaicki (YK)W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczegotyp mieszany między rasami orientalną (K) i kromanionoidalną (Y). 

Czytaj więcej...

Typ subarmenoidalny (KH)

Typ subarmenoidalny (KH)Jeden z typów mieszanych odmiany białej w typologii kierunku morfologiczno-porównawczego, pomiędzy rasami armenoidalną (H) i orientalną (K)

Czytaj więcej...

Typ lewantyński (BH)

btyp lewantyński (BH)W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany odmiany białej, między rasami mediterranoidalną (B) i armenoidalną (H). 

 

Czytaj więcej...

Typ submediterranoidalny (BE)

Typ chamicki (BE)

W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany między rasami mediterranoidalną (B) i śródziemnomorska (E). 

 

Czytaj więcej...

Typ mediterranoidalno-orientalny (BK)

typ kuszycki (BK)W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany między rasami mediterranoidalną (B) i orientalną (K). 

 

Czytaj więcej...

Typy rasowe mieszane odmiany białej i żółtej

Typy rasowe mieszane między odmianą białą i żółtą wg kierunku morfologiczno-porównawczego:

Czytaj więcej...