Home Klasyfikacja rasowa - kierunek morfologiczno-porównawczy (szkoła łódzka)

Indywidualna typologia rasowa - szkoła morfologiczno-porównawcza

Typ czuchoński (AQ)

typ czuchoński AQW typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany biało-żółty między rasami nordyczną (A) i wyżynną (Q).

Czytaj więcej...

Typ pseudo-kromanionoidalny (YQ)

Typ pseudokromanionoidalny (YQ)W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany biało-żółty, między rasami kromanionoidalną (Y) i wyżynna (Q). 

Czytaj więcej...

Typ południowo-wschodni (EQ)

typ śródziemnomorsko-wyżynny EQW typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany biało-żółty, między śródziemnomorską i wyżynną.

Czytaj więcej...

Typ pseudolitoralny (HQ)

typ pseudolitoralny (HQ)W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany biało-żółty, między rasami armenoidalną i wyżynnym. Oznaczenie symbolem HQ.

 

Czytaj więcej...

Typ euromongolski (AM)

W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany, biało-żółty, między rasami nordyczną (A) i mongoloidalna ().

 

Czytaj więcej...

Typ eurazjatycki (AZ)

az-minW typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany, biało-żółty, między rasami nordyczną (A) i pacyficzną (Z).

 

Czytaj więcej...

Typ śródziemnomorsko-pacyficzny (EZ)

ezW typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany, biało-żółty, między rasami śródziemnomorską (E) i pacyficzną (Z).

 

Czytaj więcej...

Typ pseudochamicki (BQ)

BQ pseudo-chamitic typeW typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany biało-żółty, między rasami mediterranoidalną (B) i wyżynną (Q).

 

Czytaj więcej...

Typ mediterranoidalno-pacyficzny (BZ)

Typ subhimalajski (BZ)W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany, biało-żółty, między rasami mediterranoidalną (B) i pacyficzną (Z).

 

Czytaj więcej...

Typ kaspijski (KQ)

typ kaspijski (KQ)

W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany biało-żółty między rasami orientalną (K) i wyżynną (Q).

 

Czytaj więcej...

Typ aralski (KZ)

aral

W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego  typ mieszany, biało-żółty, między rasami orientalną (K) i pacyficzną (Z).

 

Czytaj więcej...