Home Klasyfikacja rasowa - kierunek morfologiczno-porównawczy (szkoła łódzka)

Indywidualna typologia rasowa - szkoła morfologiczno-porównawcza

Typ kipczacki (KM)

km-32W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany, biało-żółty, międzyrasami orientalną (K) i mongoloidalną (M).

 

Czytaj więcej...

Typ zachodnioazjatycki (KL)

typ zachodnioazjatycki (KL)W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany biało-żółty, między rasą orientalną (K) i rasą laponoidalną (L) w wariancie raczej azjatyckim iż europejskim.

 

Czytaj więcej...

Typ berberoidalny (BL)

bl-minW typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany między rasami mediterranoidalną (B) i laponoidalną (L). 

 

Czytaj więcej...

Typ anatolijski (HZ)

hz-min

W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany biało-żółty, między rasami armenoidalną (H) i pacyficzną (Z).

 

Czytaj więcej...

Typ submongoloidalny (EM)

Typ submongoloidalny (EM)

W typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany biało-żółty, między rasami śródziemnomorską (E) i mongoloidalną (M).

 

Czytaj więcej...

Typ turański (HM)

hm-minW typologii antropologicznej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany biało-żółty, międzyrasami armenoidalną (H) i mongoloidalną (M).

 

Czytaj więcej...

Typ ajnuidalno-wyżynny (PQ)

pqW typologii kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany biało-żółty, między rasami wyżynną (Q) i ajnuidalną (P).

Czytaj więcej...

Typ ajnuidalno-arktyczny (PI)

pi1W typologii kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany biało-żółty, między rasami aktyczną (I) i ajnuidalną (P).

Czytaj więcej...

Typ subajnuidalny (PZ)

pzW typologii kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany biało-żółty, między rasami pacyficzną (Z) i ajnuidalną (P).

Czytaj więcej...

Typ ajnuidalno-mongoloidalny (PM)

pmW typologii kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany między rasami mongoloidalną (M) i ajnuidalną (P).

Czytaj więcej...

Typ ajnuidalno-laponoidalny (PL)

plW typologii kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany między rasą laponoidalną (L) w wariancie azjatyckim i rasą ajnuidalną (P).

Czytaj więcej...