Podział na grupy typów spotykanych w Europie

W pracach Wiercińskiego [1963] i Kapicy [1965, 1970] wprowadzono podział typów spotykanych aktualnie, jak i w starożytności w Europie i regionach granicznych (zarówno odmiany białej, jak i żółtej oraz ich mieszańców) na grupy pod kątem ich pochodzenia geograficznego, względnie stopnia archaiczności taksonomicznej. Sam podział był oparty o prace I. Michalskiego [Kapica, 1965].

nazwa grupy typy ją tworzące (tylko symbole, bez pełnych nazw). Szczegółowy podział typów i ich pełne nazwy tutaj, oraz tutaj.
1. Archaiczna (typy pochodne kromanionoidalne Y i wyżynne Q) Y, Q, AQ, YL, YQ, EQ
2. Północno-zachodnia A, AY, AE,  YE
3. Południowo-zachodnia E, EL
4. Południowa (typy pochodne orientalne K i berberyjskie B) B, K, AB, AK, YB, YK, BE, BK, BL, BQ, EK, KH, KL, KQ
5. Południowo-wschodnia (typy pochodne armenoidalne H) H, AH, YH, HL, EH
6. Centralna (typy pochodne laponoidalne L) AL, L
7. Wschodnia (typy pochodne odmiany żółtej M i Z +  HQ) M, Z, AM, AZ, YM, YZ, BZ, EM, EZ, HM, HZ, HQ, KM, KZ, LZ, MQ, MZ, ZQ

 

 


BIBLIOGRAFIA:

  1. Kapica Z., Analiza antropologiczna materiałów osteologicznych z cmentarzyska kultury łużyckiej (Hallstatt C) w Częstochowie-Rakowie [w:] red. Błaszczyk W., Cmentarzysko kultury łużyckiej w Częstochowie-Rakowie, 1965
  2. Kapica Z.,  Główne problemy współczesnych badań etnogenetycznych [w:] Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 40, 1970, s. 93-122 link
  3. Wierciński A., Analiza antropologiczna serii czaszek wiślickich z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego przy ulicy Batalionów Chłopskich. Wykopaliska w latach 1958 - 1959 [w:] red. Budkowa Z., Odkrycia w Wiślicy, 1963, s. 273-294