Typ ajnuidalno-arktyczny (PI)

W typologii indywidualnej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany, międzyodmianowy (biało-żołty) między rasami arktyczną (I) i ajnuidalną (P). Typ ajnuidalno-arktyczny oznacza się symbolem PI.

Rzadko spotyka się wśród Ajnów formy długogłowe o wąskich lub średnio szerokich, zwykle wydatnych nosach, które należy wiązać z wpływem rasy arktycznej na ajnuidalną.

Występowanie:

Występuje głównie wśród Ajnów i pokrewnych ludów paleoazjatyckich.


Na podstawie:

  1. Henzel T., Michalski I.,Podstawy klasyfikacji człowieka w ujęciu Tadeusza Henzla i Ireneusza Michalskiego (oraz dyskusja do artykułu), Przegląd Antropologiczny, t. 21, z. 1-2, 1955