Typ arktyczno-wyżynny (IQ)

W typologii indywidualnej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany odmiany żółtej rasy wyżynnej (Q) i arktycznej (I). Typ arktyczno-arktyczny oznacza się symbolem  IQ. In English: Arctic-Highland type (IQ).

Cechy charakterystyczne typu:

Główne cechy:

 • wzrost różny
 • głowa dolichocefaliczna (x-76)
 • twarz  średnia do wąskiej (84-x)
 • profil pionowy twarzy: mezognatyczny, często prognatyzm zębodołowy
 • nos wąski do średnio szerokiego i profil różny zależnie od frakcji; nasada niska
 • oczy ciemne (1-6)
 • oprawa oka: fałda mongolska nie zawsze występuje
 • włosy bardzo ciemne (X-Y), przeważnie proste
 • skóra przeważnie niezbyt jasna
 • zarost i owłosienie ciała słabe

Frakcje:

 • arktyczna (Iq) - nos wąski (x-65); profil wklęsły lub bulwiasty
 • pośrednia (iq) - nos dość wąski (66-69); profil różny
 • wyżynna (iQ) - nos średnio szeroki (70-x); profil wypukły lub garbaty

 Różnice z innymi typami:

 • od frakcji pacyficznej i arktycznej ZI różni wklęsłym lub bulwiastym profilem nosa i / lub zakresem nosa dość wąskim (66-69)
 • od rasy wyżynnej Q różnie się we frakcji iQ wypukłym lub garbatym profilem nosa

 Występowanie:

Północno-wschodnia Azja. Spotykany głównie we wschodniej Syberii w strefie kontaktowej rasy wyżynnej i arktycznej.

 sklady typologiczne

 • Gołdowie (Syberia) (♂) 8.47%
 • Mongolia (♂) 0.7%
 • Mongolia (♀) 1%

Objaśnienia do powyższych danych:

 1. ♂ - mężczyźni
 2. ♀ - kobiety
 3. w nawiasach po średnich podane zakresy zmienności (min - max)

Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi


BIBLIOGRAFIA:

 1. Michalska-Wichan J., Struktura antropologiczna ludności Mongolii [w:] Acta Universitatis Lodzensis. Folia Zoologica et Anthropologica, t. 4, 1986, s. 79-138
 2. Poniatowski S., Gołdowie, Oroczoni: tablice antropometryczne, 1914 link
 3. Wokroj F., Ludność nadamurska w świetle antropologicznych materiałów Stanisława Poniatowskiego [w:] Lud, nr 50, 1966, s. 121-189

 

Przykład 1. Poniatowski S., Fotografie z Syberii, 1914 link

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

dane antropometryczne z Poniatowski S., Gołdowie, Oroczoni: tablice antropometryczne, 1914 link

wzrost - 164;  wskaźnik główny 74.62 (długa głowa); wskaźnik twarzy całkowity: 94.37 (bardzo wąska); wskaźnik nosowy: 66.07 (dość wąski);

wskaźnik wysokosciowo-długościowy - 68.35;  wskaźnik wys-szerok. - 91.84; wskaźnik czołowo-ciemieniowy: 70.07;

 wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy - 96.6; wskaźnik czołowo-żuchwowy:  97.17, wskaźnik jarzmowo-żuchwowy: 74.65; wskaźnik wysokości nosa - 41.79; 

waga: 57.3; wskaźnik Rohrera: 1.30;

 kolor oczu - 2 (ciemnobrązowe)

profil nosa: prosty

Typ Typ arktyczno-wyżynny (IQ), frakcja pośrednia - Gołd, Syberia

Qi33