Typ atlantycki (YE)

W typologii indywidualnej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany między rasami śródziemnomorską (E) i kromanionoidalną (Y). Typ atlantycki oznacza się symbolem YE. In English: Atlantic type.

Ogólna charakterystyka:

Główne cechy:

 • wzrost różny, przeważnie wysoki
 • głowa od długiej do średniej (wskaźnik główny: x - 79), czaszka duża, archimorficzna
 • głowa przeważnie niska
 • twarz najczęściej średnio szeroka, rzadziej szeroka lub wąska (wsk. twarzowy: x - 92), najczęściej ortognatyczna, rzadziej mezo-
 • nos niezbyt wydatny, wąski lub rzadziej średnio szeroki (wsk. nosowy: x - 75), o profilu: od wklęsłego do falistego, rzadko wypukły czy garbaty
 • twarz szeroka (x-83) i nos (70-75) nie występują łącznie, podobnie jak twarz (88-92) i nos (x-69)
 • szczęka górna dość wąska; żuchwa niska, szeroka i kanciasta, podbródek wydatny
 • oczodoły niskie lub bardzo niskie
 • kolor oczu: różnej barwy, ale dużo częściej jasne i zielonawe niz piwne (4-16)
 • oprawa oka: fałda powiekowa różnych stopni, najrzadziej silna
 • kolor włosów: przeważnie dość ciemne (Q-W), rzadko ciemnorude
 • kształt włosów: najczęściej faliste, niekiedy proste gładkie
 • kolor skóry: od jasnopłowej do płowej, rzadko biała
 • typ różny fizjonomicznie od typów AY, YL, AE,  AB i AQ

Cechy dyskwalifikujące danego osobnika jako przedstawiciela tego typu (mimo posiadania innych wyżej wymienionych):

Frakcje (podtypy)

Występują trzy frakcje, dwie wahające się między typami macierzystymi i jedna pośrednia. Średnie dla frakcji na podstawie serii ze Struktury Antropologicznej Polski.

 • kromanionoidalna (Ye) - złozona z osobników względnie jasnopigmentowanych w porównaniu z pozostałymi frakcjami - włosy od ciemnoblond do kasztanowatych (Q-S), oczy jasne (8-16), ale różniących się od typu AY kasztanowatymi włosami (R-S) lub rzadzej niższym wzrostem, a od kromanionoidów poza pigmentacją, również pośredniogłowością  i nosem wąskim, jeśli jest średnio szeroki (70-75) to skojarzony ze średnio szeroką lub wąską twarzą (84-92), lub odwrotnie szeroka twarz (x-83) występuje z nosem  wąskim (x-69)
 • pośrednia (ye) - jednostki ubarwione dysharmonijnie -włosy ciemne (T-W), oczy jasne 8-16, lub włosy Q-S ioczy piwne lub zielonawopiwne (4-7); twarz szeroka (x-83), nos wąski (x-69) lub twarz średnia do wąskiej (84-92) i nos (70-75)
 • śródziemnomorska (yE) - wzrost raczej wysoki i głowa często długa (x-76); ciemnopigmentowana: kombinacja oczy piwne (4-5) i włosy ciemnoszatynowe (T-V) lub oczy jasnopiwne i zielonawopiwne (6-7) i włosy w zakresie (T-W); twarz szeroka (x-83), nos z reguły dość wąski (66-69), jeśli nos jest węższy (x-65) lub występuje twarz średnio szeroka (84-87) to w skojarzeniu z mocno wklęsłym profilem nosa

Różnice z innymi typami:

 • różnice z typem kromanionoidalnym (Y) - to obecność pośredniogłowości, niższy wzrost, obecność węższych nosów i średnio szerokich lub wąskich twarzy, oraz ciemniejsza pigmentacja
 • różnice z typem śródziemnomorskim (E) - poza wyższym wzrostem, często szerszy nos i twarz, jaśniejsza pigmentacja, większa, silniej urzeźbiona czaszka, wyraźniejsze łuki nadoczodołowe,  grubsze rysy twarzy
 • różnice z typem teutońskim (AY) - to ciemniejsza pigmentacja, szczególnie włosów i skóry, niższe oczodoły, niższa i słabiej wysklepiona czaszka, dużo niższy górny zakres pośredniogłowości (x-79 vs. x- 82), częściej niższy wzrost i ogólnie inna fizjonomia
 • różnice z typem litoralnym (EH)  - wykluczające się zakresy twarzy i nosa (oraz jego profilu) w poszczególnych frakcjach, jaśniejsza pigmentacja, szczególnie oczu i skóry, niskie oczodoły, wyższy wzrost, obecność fałdy powiekowej, większa i mocniej urzeźbiona czaszka, o wyraźniejszych łukach nadoczodołowych, grubsze rysy twarzy
 • różnice z typem sublaponoidalnym (EL) - wykluczające się zakresy twarzy i nosa w poszczególnych frakcjach, jaśniejsza pigmentacja oczu i skóry, wyższy wzrost, mocniejsza rzeźba czaszki, większe łuki nadoczodołowe, brak tendencji do fałdy mongolskiej, łuki jarzmowe węższe, kości policzkowe niewystające, policzki nie są pełne, bardziej wyraziste rysy, czaszka trochę bardziej wysklepiona
 • różnica z typem północno-zachodnim (AE) podana przy jego opisie
 • typ czuchoński (AQ) może być zbliżony wskażnikowo do przedstawicieli typu (YE) z wąską twarzą i średnio szeroki nosem, ale odóżniają go cechy odmiany żółtej (np. ukośna szpara oczna / lub tendencje do fałdy mongolskiej, prognatyzm zębodołowy, pewne przypłaszczenie twarzy / nosa, sztywne, grube włosy, zółtawy odcień skóry)
 • typ egejski (AB) może być zbliżony wskażnikowo do przedstawicieli typu (YE) z wąską twarzą i średnio szerokim nosem, ale odóżniają go cechy "południowe" jak np. kędzierzawe włosy; grube, zrośnięte brwi; bardzo obfite owłosienie ciała, ogólnie inne rysy twarzy, choć też "grube" (najlepiej porównać zdjęcia w galeriach typów)
 • od typu (BK) różni się jaśniejszymi oczami, bądż włosami oraz oczywiście skórą (zależnie od frakcji)

Niżej sprawdź dokładną charakterystykę. Część wymienionych cech, szczególnie opisowych, ma jedynie znaczenie pomocnicze i nie może służyć jako podstawowe kryterium wyznaczania przynależności do tego typu.

 

wzrost i budowa ciała:

wzrostśredni wzrost odpowiada realiom sprzed kilkudziesięciu lat, obecnie w związku z jego podwyższeniem w całej populacji polskiej, jest na pewno wyższyró

 • różny, od niskiego jak u typu śródziemnomorskiego, do cześciej wysokiego jak u kromanionoidów

budowa:

 • budowa sucho-masywna, ale niezbyt muskularna i nie zawsze harmonijna

głowa / czaszka:

cechy opisowe głowy:

cechy opisowe czaszki:

 • czaszka raczej duża; archimorficzna; dobrze urzeźbiona
 • czaszka w normie wierzchołkowej średnio 17 (5-21) w skali Michalskiego, co daje kształt jajowaty
 • czaszka w normie potylicznej średnio 13 (8-16) co daje kształt elipsoidalny bocznie w skali Michalskiego
 • potylica batrokefalicznie wypukła, średnio 8 (5-11) w skali Michalskiego
 • ciemię  słabo wzniesione, średnio 5 (2-11) skali  Michalskiego
 • pochylenie czoła dla czaszki średnio w skali Michalskiego 6 (3-9) co daje czoło słabo pochylone
 • często wyraźnie zaznaczone łuki nadoczodołowegładzizna przeciętnie 6 (3-9) w skali Michalskiego, czyli płasko wypukła

twarz:

 • wskaźnik twarzowy całkowity: twarz różna, od szerokiej do dość wąskiej (x-92) zależnei od frakcji; twarz szeroka (x-83) i nos  średni (70-75) nie występują łącznie, podobnie jak twarz  wąska (88-92) i nos wąski (x-69)

fizjonomia:

 • rysy zwykle drobne, choć czasem zaskakujaco  twarde i wyraziste (szczególnie frakcja kromanionoidalna)
 • panniculus malaris (obfita podściółka tłuszczowa na policzkach) brak
 • profil pionowy twarzy: przeważnie ortognatyczny, rzadko mezognatyczny
 • typ różny fizjonomicznie od typów AY, YL I AE

nos:

 • wskaźnik nosowy: nos różny od wąskiego do szerokawego (x-75 dla głowy, x-55 dla czaszki) zależnie od frakcji; twarz szeroka (x-83) i nos  średni (70-75) nie występują łącznie, podobnie jak twarz wąska (88-92) i nos wąski (x-69)

cechy opisowe nosa (głowa)

cechy opisowe nosa (czaszka)

szczęka górna, żuchwa, usta:


górna szczęka:

żuchwa:

 • niska, szeroka i kanciasta żuchwa
 • podbródek wydatny

usta:

oczodoły:

oczy:

włosy:

 • kolor włosów: ciemne (ale bez odcieni najciemniejszych), rzadziej szatynowe w jaśniejszych odcieniach (kasztanowate) i ciemny blond (Q-W w skali Fischera-Sallera lub 5-26 w skali Fischera), czasami też ciemnorude
 • kształt włosów: najczęściej sfalowane, rzadziej gładkie

skóra:

Uwagi:

1. Ubarwienie tej formy cechuje się naogół pewnym jak gdyby stonowaniem, nie jest to kontrastowa dysharmonijność jak u typu północno-zachodniego (AE).

2. Wskaźnik twarzowy całkowity w Strukturze Antropologicznej Polski został oznaczony na (x-83) i nosowy na (x-69), w późniejszych pracach Michalskiego i jego uczniów wskaźniki był juz wyższe: twarzowy (x-92) i nosowy (x-75). Twarz szeroka (x-83) i nos (70-75) nie występują łącznie, podobnie jak twarz (88-x) i nos (x-69). Wiąże się to z tym że inaczej brakło by określenia dla osobników wysokich, dość ciemno pigmentowanych, pośredniogłowych, z twarzą stosunkowo wąską lub średnio szeroką i nosem średnio szerokim. Typ czuchoński (AQ) nie wchodzi tu w grę ze względu na przejawiane przez niego cechy odmiany żółtej.

3. U Czekanowskiego ujmowano ten typ jako część północno-zachodniego.

Występowanie:

W Polsce stanowi 2.56% (wśród przebadanych 36532 mężczyzn z całego kraju, dane dla Polski przedwojennej). Za to częściej spotykany wśród mniejszości niemieckiej w Polsce przedwojennej.

Michalski [1949] podał że 1.3% ale (patrz w Uwagach wyżej), nie zaliczał do YE osobników o wąskiej twarzy (84-x) i szerokawym nosie (70-75). Byli oni częścią typu czuchońskiego (AQ). Po odliczeniu tych z nich, którzy nie wykazywali cech odmiany żółtej wyszło o 1.26% więcej typu YE.

Typ atlantycki (YE) należy do grupy typów północno-zachodnich. Wg Michalskiego w nadatlantyckiej części płn-zachodniej Europy wydaje się występować najczęściej (nie mam niestety zbyt wielu składów typologicznych z tych terenów).

składy typologiczne (w nawiasach frakcje, tam gdzie były podane)

Europa północna

 • Norwegia (♂) - 2,7%
 • Lapończycy (♂) - 2.5% i (♀) - 1.9%

Europa północno-zachodnia

 • Walia (♂) - 6.7%

Europa środkowa

 • Niemcy, obywatele Polski przedwojennej (♂) - 4.1%
 • Polska j (♂) - 2.56%
 • Łużyczanie (♂) - 1.5%
 • region alpejski (Bawaria, Badenia, Tyrol, Szwajcaria - serie kraniologiczne XV-XIX wiek) (♂+♀) - 0.3%

Bałkany i Grecja

 • Grecja, płd. Peloponez (♂) - 3.03% (yE > ye)
 • Serbia (♂) -  2.6%
 • Grecja, Kreta (♂) - 1.57% (yE > | Ye, ye | )
 • Rumunia (Karpaty południowe) dla (♂) - 1.2% i (♀) 0.5%

Europa  (grupy etniczne pochodzenia zachodnio i południowo-azjatyckiego)

 • Cyganie serbscy (♂) - 2.2% (yE)

Turcy

 • Bursa, płn-zachodnia Turcja (♂) - 1.96% (yE)

Północna Afryka

 • Egipt (♂) - 0.9% (yE)

BIBLIOGRAFIA:

 1. Kapica Z., Różnicowanie się składów antropologicznych ludności Kujaw w czasie od neolitu do współcześności na podstawie materiałów z terenu powiatu włocławskiego [w:] Przegląd Antropologiczny, t. 34, z. 2, 1968, s. 325-339 (link do fragmentu)
 2. Kapica Z., Szkice z antropologii historycznej Polski i ziem ościennych: Serie neolityczne, Tom 1, 1958
 3. Kapica Z., Z badań łódzkiego ośrodka antropologicznego nad taksonomicznym zróżnicowaniem procesu migracji, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 56, 1974, s. 51-80 (link do fragmentu)
 4. Kapica Z., Zagadnienia antropologiczne [w:] red. Głębowicz B., Monografia Brześcia Kujawskiego, 1970 (link do fragmentu)
 5. Łuczak B., Charakterystyka antropologiczna ludności rumuńskiej z okolic Karpat południowych, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 56, 1974, s. 109-120
 6. Michalski I., Metoda morfologiczna w zastosowaniu do określenia taksonomicznego materiału ludzkiego (oraz dyskusja do artykułu), Przegląd Antropologiczny, t. XIX, Poznań 1953
 7. Michalski I., Remarks about the anthropological structure of Egypt, Publicatons of the joint arabic-polish anthropological expedition. Part II, s. 209-238, 1964
 8. Michalski I., Struktura Antropologiczna Polski, 1949 link
 9. Michalski T. W., Studia nad strukturą antropologiczną krajów alpejskich, 1956
 10. Różbicka L., Charakterystyka antropologiczna Łemków, 1962 
 11. Wierciński A., Analiza antropologiczna serii czaszek wiślickich z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego przy ulicy Batalionów Chłopskich. Wykopaliska w latach 1958 - 1959 [w:] red. Budkowa Z., Odkrycia w Wiślicy, 1963, s. 273-294
 12. Wierciński A.,Typologia rasowa [w:] Mały Słownik Antropologiczny, 1976, s. 471–481 link

składy z poniższych opracowań określiłiem metoda morfologiczno-porównawczą na bazie podanych tam materiałów indywidualnych:

 1. Hauschild M.W., Wagenseil F., Anthropologische Untersuchungen an anatolischen Türken [w:] Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Bd. 29, H. 2/3 (1931), s. 193-260
 2. Luschan F., Beiträge zur Anthropologie von Kreta [w:] Zeitschrift für Ethnologie, 45. Jahrg., H. 3 (1913), s. 307-393
 3. Schiff F., Beiträge zur Anthropologie des südlichen Peloponnes. (Die Mani.) [w:] Zeitschrift für Ethnologie, 46. Jahrg., H. 1 (1914), s. 14-40

Odpowiedniki w innych typologiach:

 Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi

Objaśnienia do powyższych danych:

 1. ♂ - mężczyźni
 2. ♀ - kobiety
 3. w nawiasach po średnich podane zakresy zmienności (min - max)
 4. Najważniejsze zakresy zmienności, służące do różnicowania z innymi typami, podane są w sekcji "Główne cechy". Podane w dalszym opisie średnie dla cech mają znaczenie informacyjne.

 


Przykład 1. Mała Encyklopedia Powszechna PWN, 1959

Typ atlantycki (YE) - przykład z tablicy nr 26 "Człowiek - typy antropologiczne"

 ye-enc

 

Przykład 2. Kapica Z., Z badań łódzkiego ośrodka antropologicznego nad taksonomicznym zróżnicowaniem procesu migracji, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 56, 1974, s. 51-80

Typ atlantycki (Ye), frakcja kromanionoidalna? - Polska

Typ atlantycki (YE)

 

Przykład 3. Becker M., Struktura antropologiczna powiatu płockiego, Notatki Płockie t. 15, nr 3(57), 1970

Typ atlantycki (YE), frakcja pośrednia? - Polska

typ atlanytcki (YE)

 

Przykład 4. Kapica Z., Różnicowanie się składów antropologicznych ludności Kujaw w czasie od neolitu do współcześności na podstawie materiałów z terenu powiatu włocławskiego, Przegląd Antropologiczny, t. 34, z. 2, 1968, s. 325-339

typ atlantycki (ye),frakcja pośrednia? - Polska

Typ atlantycki (YE)

 

Przykład 5. Kapica Z., Różnicowanie się składów antropologicznych ludności Kujaw w czasie od neolitu do współcześności na podstawie materiałów z terenu powiatu włocławskiego, Przegląd Antropologiczny, t. 34, z. 2, 1968, s. 325-339

typ atlantycki (YE), frakcja pośrednia? - Polska

Typ atlantycki (YE)

 

 

podtyp / frakcja kromanionoidalna - oczy jasne; włosy kasztanowate, rzadko ciemnoblond; twarz szeroka i nos wąski; lub twarz wąska albo średnia i nos średnio szeroki (x-75)

 

Przykład 6. Michalski I., Fotografie 50 osobników omawianych na konferencji metodologicznej i typologicznej (album), Przegląd Antropologiczny, t. 21, z. 1-2, 1955

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 160.4;  wskaźnik główny 79.0 (głowa wydłużona); wskaźnik twarzy całkowity - 87.2 (wąskawa); wskaźnik nosowy - 69.8 (dość wąski / średnio szeroki);

wskaźnik górnotwarzowy - 53.2 (niskawe twarz górna); wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy: 91.55 (jarzma wąskawe w stosunku do głowy); wskaźnik wysokości nosa: 43.08 (niskawy)

profil nosa: falisty; oprawa oka: fałda powiekowa słaba; stopień wystawania kosci policzkowych: dość silnie;

kolor oczu - 9 (ciemnoszare); kolor włosów - Q (ciemnoblond);  kształt włosów: proste gładkie;   kolor skóry - biała

wymiary bezwzględne w mmdługość głowy [g-op] - 195, szerokość głowy [eu-eu] - 154; szerokość twarzy [zy-zy] - 141  mm; wysokość twarzy [n-gn] - 123; wysokość twarzy górnej [n-sto] - 75; wysokość nosa [n-ns] - 53; szerokość nosa [al-al] - 37;

budowa: la;

Typ atlantycki (YE), frakcja kromanionoidalna - PolskaNie jest to typ teutoński bo na wpływ śródziemnomorski wskazuje niski wzrost. Nie może być też AE bo ma nos na granicy średnio szerokiego, poza tym fizjonomia wskazuje na wpływ kromanionoidalny.
Typ atlantycki (YE)

  

podtyp / frakcja pośrednia - pigmentacja oczu i włosów dysharmonijna; twarz szeroka i nos wąski; lub twarz wąska albo średnia i nos średnio szeroki (x-75)

 

Przykład 7. Michalski I., Fotografie 50 osobników omawianych na konferencji metodologicznej i typologicznej (album), Przegląd Antropologiczny, t. 21, z. 1-2, 1955

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 176.9; wskaźnik główny 78.3 (głowa wydłużona); wskaźnik twarzy całkowity - 80.8 (szeroka); wskaźnik nosowy - 63.5 (wąski);

wskaźnik górnotwarzowy - 50.0 (dość niskie twarz górna); wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy: 94.19 (jarzma szerokawe w stosunku do głowy); wskaźnik wysokości nosa: 44.06 (niskawy)

 profil nosa: falisty; oprawa oka: fałda powiekowa słaba; stopień wystawania kosci policzkowych: średnio;

kolor oczu - 11 (szare); kolor włosów - W (ciemnobrązowe);  kształt włosów: falujace słabo;   kolor skóry - płowa

wymiary bezwzględne w mmdługość głowy [g-op] - 198, szerokość głowy [eu-eu] - 155; szerokość twarzy [zy-zy] - 146  mm; wysokość twarzy [n-gn] - 118; wysokość twarzy górnej [n-sto] - 73; wysokość nosa [n-ns] - 52; szerokość nosa [al-al] - 33;

Dodatkowo w skali Coona rozmiar głowy bardzo duży - 353 (długość + szerokość), co podkreśla niewątpliwy wpływ kromanionoidalny.

budowa: l;

Typ atlantycki (ye), frakcja pośrednia  - Polska

Typ atlantycki (YE)

 

Przykład 8. Michalski I., Fotografie 50 osobników omawianych na konferencji metodologicznej i typologicznej (album), Przegląd Antropologiczny, t. 21, z. 1-2, 1955

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 160.5; wskaźnik główny 78.9 (głowa wydłużona); wskaźnik twarzy całkowity - 82.5 (dość szeroka); wskaźnik nosowy - 68.0 (dość wąski);

wskaźnik górnotwarzowy - 54.0 (wysokawe twarz górna); wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy: 87.26 (jarzma wąskie w stosunku do głowy); wskaźnik wysokości nosa: 44.24 (niskawy)

stopień wystawania kosci policzkowych: dość słabo; profil nosa: falisty słabo; oprawa oka: fałda powiekowa;

kolor oczu - 7 (zielonawopiwne); kolor włosów - Q (ciemnoblond);  kształt włosów: proste gładkie;   kolor skóry - jasnopłowa

wymiary bezwzględne w mmdługość głowy [g-op] - 199, szerokość głowy [eu-eu] - 157; szerokość twarzy [zy-zy] - 137  mm; wysokość twarzy [n-gn] - 113; wysokość twarzy górnej [n-sto] - 74; wysokość nosa [n-ns] - 50; szerokość nosa [al-al] - 34;

Dodatkowo w skali Coona rozmiar głowy bardzo duży - 356 (długość + szerokość), co podkreśla niewątpliwy wpływ kromanionoidalny.

Typ atlantycki (ye), frakcja pośrednia - Polska. Wzrost za niski i pigmentacja (oczu) za ciemna by mógł być to AY.

 typ atlantycki (YE)

 

Przykład 9. Kapica Z., Postępowanie dowodowe przy ekspertyzach ojcostwa metodą morfologiczno-porównawczą,  Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 56, 1974, s. 29-40

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 150; wskaźnik główny 78.7 (głowa wydłużona); wskaźnik twarzy całkowity - 83.0 (szerokawa); wskaźnik nosowy - 60.0 (wąski);

wskaźnik wysokosciowo-długościowy - 65.4 (głowa wysokawa);  wskaźnik wysokościowo-szerokościowy - 83.1 (niezbyt wysklepiona); wskaźnik czołowo-ciemieniowy; - 69.6 (szerokie czoło w stosunku do głowy);  wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy - 91.2 (jarzma dość wąskie w stosunku do głowy); wskaźnik górnotwarzowy - 53.3 (wysokawe twarz górna); wskaźnik wysokości nosa - 44.6 (niskawy); 

kolor skóry - płowa;  kolor oczu - 54 (zielonawopiwne); kolor włosów -V (ciemnobrązowe)

Typ atlantycki (YE), frakcja pośrednia - Polska

typ-atlantycki-ye

 

Przykład 10. Becker M. i Łukaczk B., Migracje żeńskie powiatów płockiego i sierpeckiego, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 3, 1976, s. 39-49

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost: 147,4 cm, wskaźnik główny: 78.9 (głowa wydłużona); wskaźnik twarzy całkowity: 81.3 (dość szeroka); wskaźnik nosowy: 56.9 (bardzo wąski);

kolor skóry: płowy; kolor oczu: 15 (niebieskie); kolor włosów: T (szatynowe); ukształtowanie powieki górnej: ślad fałdy powiekowej

Typ atlantycki (ye), frakcja pośrednia - Polska

ye-a83232983489

 

Przykłady z prac innych autorów, pod względem wymiarów i pigmentacji pasujące do charakterystyki danej frakcji:

Przykład 11. Czekanowski J., Człowiek, jego rasy i życie, 1938

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wskaźnik główny 79 (głowa wydłużona); wskaźnik twarzy całkowity - 86 (wąskawa); wskaźnik nosowy - 71 (średnio szeroki);

  kolor oczu - 11 (szare); kolor włosów - V (ciemnobrązowe)

Typ atlantycki (ye), frakcja pośrednia - Polska (określony jako typ północno-zachodnie wg Czekanowskiego)

typ północno-zachodni

 

 

 podtyp / frakcja śródziemnomorska - oczy i włosy ciemnopigmentowanr, różniąca się od śródziemnomorców wyższym wzrostem i szeroką twarzą, nos jest wąski; jeśli rzadko występuje twarz średnio szeroka  to w skojarzeniu z mocno wklęsłym profilem nosa

 Przykład 17. Michalski I., Fotografie 50 osobników omawianych na konferencji metodologicznej i typologicznej (album), Przegląd Antropologiczny, t. 21, z. 1-2, 1955

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 173wskaźnik główny 76.2 (długa głowa); wskaźnik twarzy całkowity - 86.9 (wąskawa); wskaźnik nosowy - 64.8 (wąski);

wskaźnik górnotwarzowy - 56.9 (dość wysokie twarz górna); wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy: 89.96 (jarzma dość wąskie w stosunku do głowy); wskaźnik wysokości nosa: 45.37 (wysokawy)

profil nosa: wklęsły; oprawa oka: fałda powiekowa słaba; stopień wystawania kosci policzkowych: słabo;

kolor oczu - 4 (piwne); kolor włosów - V ciemnobrązowe;  kształt włosów: proste gładkie;   kolor skóry - jasnopłowa

 wymiary bezwzględne w mmdługość głowy [g-op] - 202szerokość głowy [eu-eu] - 154; szerokość twarzy [zy-zy] - 137  mm; wysokość twarzy [n-gn] - 119; wysokość twarzy górnej [n-sto] - 78; wysokość nosa [n-ns] - 54; szerokość nosa [al-al] - 35;

Dodatkowo ma wg skali Coona bardzo duże wymiary głowy (długość + szerokość = 356 mm).

Typ atlantycki (yE), frakcja śródziemnomorska - Polska. Od typów aE i EH odróżnia go wyraźnie wklęsły nos, od typu E wysoki wzrost, poza tym przewaga cech śródziemnomorskich.

typ atlantycki (YE)

 

 

Przykład wykrzyżowania się typu atlantyckiego (YE) z  typów mieszanych,  na przykładzie realnie przebadanej antropometrycznie rodziny

Przykład 1. Michalski I., Struktura antropologiczna Polski, 1949

Ten dziwny znaczek to niedopigmetnowany (kasztanowate włosy) typ sublaponoidlany (eL). Zobacz więcej o zasadach krzyżowania się ras i typów mieszanych według kierunku morfologiczno-porównawczego.

ye-rodzina1