Typ egejski (AB)

W typologii indywidualnej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany między rasami mediterranoidalną (B) i nordyczną (A). Typ egejski oznacza się symbolem AB. In English: Aegean type.

Ogólna charakterystyka:

Główne cechy:

 • wzrost różny, od wysokiego do rzadziej niskiego
 • budowa z reguły silna
 • głowa od dolicho- do mezocefalicznej (wskaźnik główny: x-82)
 • wysokość głowy zasadniczo niska
 • oczodoły dość wysokie
 • twarz z reguły wąska do średnio szerokiej (wsk. twarzowy: 84-x), często o kanciastym konturze, rysy twarzy grube i nieraz bardzo nieregularne
 • nos przeważnie średnio szeroki  lub szerok, rzadziej dośc wąski (wsk. nosowy 66-x), średnio wydatny; profil prosty /wklęsły / falisty; nasada niewysoka
 • kolor oczu: w Europie częście zielonawe lub jasne, poza nią głównie piwne (4-15)
 • oprawa oka: przeważnie dość słaba fałda powiekowa
 • kolor włosów:y ciemne (zarost niekiedy jasny lub rudawy), rzadko kasztanowate  (R-Y)
 • kształt włosów:  faliste, rzadziej proste gładkie lub kędzierzawe
 • kolor skóry: przeważnie  płowa lub śniada, z wyraźnym rumieńcem
 • bardzo obfity zarost i owłosienie ciała
 • często grube, zrośniete i krzaczaste brwi
 • typ różny fizjonomicznie od zbliżonych wskaźnikowo typów spotykanych w Europie, ze względu na wyraźnie "południową" urodę

Frakcje:

 • frakcja nordoidalna (Ab) - jasne oczy (8-16) i ciemne włosy (U-Y); dodatkowo nieraz rozjaśniony zarost (w porównaniu do koloru włosów)
 • frakcja pośrednia (ab) -  oczy jasnopiwne i zielonawe (6-7) i włosy ciemne (U-Y); dodatkowo nieraz rozjaśniony zarost (w porównaniu do koloru włosów)
 • frakcja mediterranoidalna (aB) - wzrost przeważnie wysoki; nos zawsze co najmniej średnio szeroki (70-x); oczy  piwne (4-5) i włosy kasztanowate / ciemnoszatynowe (R-T);

Różnice z innymi typami:

 • Wskaźnikowo zbliżony do typu północno-zachodniego i czuchońskiego, różni się cechami fizjonomicznymi i pigmentacyjnymi omówionymi niżej. Dodatkowo od typu (AE) odróżniają go średnio wyższe oczodoły i wskaźnik górnotwarzowy, a od typu (AQ) wydatniejszy i wyższy nos i oczywiście brak cech żółtej odmiany, jak silna fałda powiekowa (czy ślad mongolskiej) przypłaszczenie nosa i twarzy, prognatyzm zębodołowy.
 • Zmieszanie z typem nordycznym (A) wpłynęło na zwężenie nosa i przede wszystkim twarzy w porównaniu z typem berberyjskim (B) i rozjaśnienie pigmentacji, głównie oczu.
 • od typu chamickiego (BE) różni go przeważnie wyższy wzrost, jaśniejsza pigmentacja, możliwość wystąpienia mezocefalii (77-82) i wąskiego nosa, inna fizjonomia (bardziej kanciasty kontur twarzy, szersza szczęka)
 • od typu kuszyckiego (BK) różni się występowaniem mezocefalii (77-82); jaśniejszą pigmentacją; inną fizjonomią (grubszymi rysami) i z reguły innym profilem nosa
 • różnica z typem refaickim (YK) wyjaśniona przy jego opisie
 • od typu lewantyńskiego (BH) różni się jaśniejszą pigmentacją, nosem "nie-armenoidalnym"
 • od wąskotwarzowych i średnionosych form typu atlantyckiego (YE) różni się "południową" / berberyjską fizjonomią

Niżej sprawdź dokładną charakterystykę. Część wymienionych cech, szczególnie opisowych, ma jedynie znaczenie pomocnicze i nie może służyć jako podstawowe kryterium wyznaczania przynależności do tego typu.

Dane dotyczące dużej liczby osobników dotyczą północnej Afryki. Dane dla Polski i Rumunii są oparte o niewielkie serie i tym samym mniej reprezentatywne.

wzrost i budowa ciała:

wzrostśredni wzrost odpowiada realiom sprzed kilkudziesięciu lat, obecnie w związku z jego podwyższeniem w wielu populacjach, jest na pewno wyższy

 • wzrost wysoki lub średni, rzadko niski
 1. w Egipcie (♂) 171.5 (163-182)
 2. w Libii  (Cyrenajka) dla (♂) 168.7 (159-176)
 3. W Polsce (♂) 170.5 (161-175)
 4. w Rumunii (Karpaty południowe) dla (♂) 167.8 (161-172) i dla (♀) 156.5 (152-161) 

budowa:

 • budowa raczej silna lub krępa

głowa / czaszka:

 1. w północnej Afryce z reguły dolichocefaliczny dla głowy (♂) 75.5 (68-81)
 2. w Europie raczej krótkawy, dla głowy (♂) 80.23 (73-82) i dla (♀) 79.58 (76-82)

twarz:

fizjonomia:

 • kształt twarzy: często pięciokątna
 • profil pionowy twarzy: ortognatyczny, nieraz mezognatyczny
 • o rysach grubych, w starszym wieku bardzo nieregularnych, kontur twarzy kanciasty
 • typ różny fizjonomicznie od zbliżonych wskaźnikowo typów spotykanych w Europie, szczgólnie środkowej, ze względu na wyraźnie "południową" urodę

nos:

 • wskaźnik nosowy: (66-x) nos przeważnie średnio szeroki do szerokiego; rzadko dość wąski, przy wyraaźnie mediterranoidalnej fizjonomii

cechy opisowe nosa (głowa)

usta:

oczodoły:

oczy:

 • kolor oczu: różny w Europie  (4-15 w skali Martina) ) - generalnie dość jasne u obu płci; w północnej Afryce  (4-11) - częściej piwne niż zielonawe i jasne
 • ukształtowanie powieki górnej: fałda powiekowa różnych stopni (nigdy skrajnie silna)

włosy:

 • kolor włosów: najczęściej ciemne, rzadko kasztanowate (R-Y), odcienie blond i rudawe dotyczą zarostu (wg Kapicy [1967] jest problemem otwartym czy mogą występować włosy jasne)
 • grube, gęste i obfite
 • kształt włosów: przeważnie faliste, rzadko proste gładkie, częściej kędzierzawe

skóra:

 • kolor skóry: płowa lub śniada
 • bardzo często z wyraźnym rumieńcem

uwłosienie:

 • zarost bardzo obfity
 • brwi zwykle bardzo obfite i szerokie, często zrośnięte i krzaczaste (ogólnie są bardzo charakterystyczne u tego typu)
 • owłosienie ciała bardzo obfite

Uwagi:

1. Pigmentacja jest bardzo ciemna jak na mieszańca nordycznego [Michalski 1958].

2. Włosy kasztanowate występują tylko z oczami ciemnymi.

Występowanie:

 Typ egejski (AB) należy do grupy typów południowych. W Polsce pierwotnie niewyróżniony przez Michalskiego (ze względu na brak dokumentacji fotograficznej, ważnej przy jego rozróżnianiu od form wskaźnikowo zbliżonych). Potem określano jego odsetek w niektórych badanych rejonach na około 0.8%.

Michalski [1958 (link)] i Wiercińśki [1958 (link)] określił jego centrum występowania na rejon egejski (stąd nazwa) Grecji i zachodniego wybrzeża Azji Mniejszej. Można spotkać go w Bułgarii. Występuje też według rzadziej w południoowych Włoszech, a nawet południowej Francji. Prawdopodobnie też na Półwyspie Iberyjskim. Obecny w północnej Afryce (szczególnie Koptowie egipscy) i w Lewancie w postaci mniejszych, bądź większych domieszek. Spotkać go też można wśród Cyganów.

składy typologiczne:

Europa środkowa

 • region alpejski (Bawaria, Badenia, Tyrol, Szwajcaria - serie kraniologiczne XV-XIX wiek) (♂+♀) - 1.1%

Bałkany i Grecja 

 • Grecja, Kreta (♂) - 10.09% (aB > Ab >ab)
 • Grecja, płd. Peloponez (♂) 3.03% (ab > Ab)
 • Rumunia (Karpaty południowe) (♂) - 3%
 • Rumunia (Karpaty południowe)  (♀) - 2%

Europa  (grupy etniczne pochodzenia zachodnio i południowo-azjatyckiego)

 • Cyganie serbscy (♂) - 2.2%

Turcy

 • Bursa, płn-zachodnia Turcja (♂) - 5.88% (Ab > ab)
 • Konya, środkowo-południowa Turcja (♂) - 3.57% (Ab)
 • Dardanele, płn-zachodnia Turcja (♂) - 2.7% (ab)

Zachodnia Azja

 • Irak środkowy, szczep Beduinów Ba'ij (♂) - 18.42%
 • Iran, Żydzi z Ishafan (♂) - 6.25% (Ab, ab)
 • Iran środkowo-południowy, Rayy - 5.56% (Ab)
 • Iran, Lurowie (♂) - 3.77% (ab)
 • Iran środkowo-południowy, Kinaresh (♂) - 2.78% (ab, Ab)

Południowa Azja

 • Sikhowie (płn-zachodnie Indie) dla (♂) - 1.32%

Północna Afryka

 • Egipt (♂) 12.1% - występują dwa źródła koncentracji, jedno większe, wśród chrześcijańskich Koptów i ogólnie społeczności wielkomiejskiej (w małej mierze wynikłe z wpływów europejskich z czasów kolonizacji, bardziej  przechowała się tam stara struktura rasowa sprzed ekspansji muzułmańskiej), drugie wśród Beduinów z zachodniego Egiptu (powiązane ze starożytnymi plemionami libijskimi)
 • Libia, Cyrenajka (♂) 6.2% - pochodzenie prawdopodobnie od starożytnych plemion libijskich
 • Libia, Cyrenajka (♀)  1.2% 

BIBLIOGRAFIA:

 1. Kapica Z., Różnicowanie się składów antropologicznych ludności Kujaw w czasie od neolitu do współcześności na podstawie materiałów z terenu powiatu włocławskiego [w:] Przegląd Antropologiczny, t. 34, z. 2, 1968, s. 325-339 (link do fragmentu)
 2. Kapica Z., Z badań łódzkiego ośrodka antropologicznego nad taksonomicznym zróżnicowaniem procesu migracji, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 56, 1974, s. 51-80 (link do fragmentu)
 3. Kapica Z., Zagadnienia antropologiczne [w:] red. Głębowicz B., Monografia Brześcia Kujawskiego, 1970 (link do fragmentu)
 4. Łuczak B., Charakterystyka antropologiczna ludności rumuńskiej z okolic Karpat południowych, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 56, 1974, s. 109-120
 5. Michalski I., Charakterystyka antropologiczna Sikhów, Przegląd Antropologiczny, t. XIII, z. 1, 1939, s. 50-70
 6. Michalski I., Metoda morfologiczna w zastosowaniu do określenia taksonomicznego materiału ludzkiego (oraz dyskusja do artykułu), Przegląd Antropologiczny, t. XIX, Poznań 1953
 7. Michalski I., Remarks about the anthropological structure of Egypt, Publicatons of the joint arabic-polish anthropological expedition. Part II, s. 209-238, 1964
 8. Michalski I., Struktura Antropologiczna Polski, 1949
 9. Michalski I., Typy antropologiczne Egiptu, Człowiek w czasie i przestrzeni : kwartalnik PTA, 1958, Tom 1, zeszyt 4, s. 192-203 link
 10. Michalski T. W., Studia nad strukturą antropologiczną krajów alpejskich, 1956
 11. Stolarczyk H., Charakterystyka typów antropologicznych Cyrenajki, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 44, 1971, s. 107-139
 12. Stolarczyk H., Próba ujęcia struktury antropologicznej Cyrenajki, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 40, 1970, s. 123-148
 13. Wierciński A.,O antropologii starożytnego Egiptyu [w:] Człowiek w czasie i przestrzeni : kwartalnik PTA, 1958, Tom 1, zeszyt 4, s. 184-191 link

tylko składy typologiczne

 1. Becker M., Płock i Radziwie w świetle badań antropologicznych, Notatki Płockie t. 11, nr 4(38), 1966
 2. Becker M., Struktura antropologiczna powiatu płockiego, Notatki Płockie t. 15, nr 3(57), 1972
 3. Kransodębska I., Struktura antropologiczna mężczyzn z Warszawy i okolic w okresie międzywojennym [w:] Materiały i Prace Antropologiczne, nr 77, 1969, s.375-404
 4. Łuczak B., Składy antropologiczne na tle ruchów migracyjnych ludności powiatu sierpeckiego [w:] Notatki Płockie, nr 17/2 (66), 1972, s. 25-30
 5. Stolarczyk H., Analiza antropologiczna ludności powiatu bełchatowskiego, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 18, 1979, s. 59-79

składy z poniższych opracowań określiłiem metoda morfologiczno-porównawczą na bazie podanych tam materiałów indywidualnych:

 1. Field H., Contributions to the anthropology of Iran [w:] Publications of the Field Museum of Natural History. Anthropological Series, Vol. 29,No. 2 (DECEMBER 15, 1939), s. 511, 513-706
 2. Hauschild M.W., Wagenseil F., Anthropologische Untersuchungen an anatolischen Türken [w:] Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Bd. 29, H. 2/3 (1931), s. 193-260
 3. Luschan F., Beiträge zur Anthropologie von Kreta [w:] Zeitschrift für Ethnologie, 45. Jahrg., H. 3 (1913), s. 307-393
 4. Schiff F., Beiträge zur Anthropologie des südlichen Peloponnes. (Die Mani.) [w:] Zeitschrift für Ethnologie, 46. Jahrg., H. 1 (1914), s. 14-40

Odpowiedniki w innych typologiach:

 Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi

Objaśnienia do powyższych danych:

 1. ♂ - mężczyźni
 2. ♀ - kobiety
 3. w nawiasach po średnich podane zakresy zmienności (min - max)
 4. Najważniejsze zakresy zmienności, służące do różnicowania z innymi typami, podane są w sekcji "Główne cechy". Podane w dalszym opisie średnie dla cech mają znaczenie informacyjne.


Przykład 1. Kapica Z., Różnicowanie się składów antropologicznych ludności Kujaw w czasie od neolitu do współczesności na podstawie materiałów z terenu powiatu włocławskiego, Przegląd Antropologiczny, t. 34, z. 2, 1968, s. 325-339

Typ egejski (AB) - Polska

Typ egejski (AB)

 

Przykład 2. Becker M., Struktura antropologiczna powiatu płockiego, Notatki Płockie t. 15, nr 3(57), 1972

Typ egejski (AB) - Polska

Typ egejski (AB)

 

Przykład 3. Kapica Z., Różnicowanie się składów antropologicznych ludności Kujaw w czasie od neolitu do współczesności na podstawie materiałów z terenu powiatu włocławskiego, Przegląd Antropologiczny, t. 34,z. 2, 1968, s. 325-339

Typ egejski (AB) - Polska

Typ egejski (AB)

 

Przykład 4. Kapica Z., Człowiek w regionie Brześcia Kujawskiego [w:] red. Głębowicz B., Monografia Brześcia Kujawskiego, 1970

Typ egejski (AB)

typ egejski (AB)

 

podtyp / frakcja nordoidalna (Ab) - głowa długa do krótkawej (x-82); jasne oczy (8-16); i ciemne włosy (U-Y); twarz zawsze wąska lub średnia (♂ 84-x; ♀ 82-x); nos zazwyczaj średnio szeroki (70-x)

Przykłady z Europy, z reguły pośredniogłowe

Przykład 5. Michalski I., Fotografie 50 osobników omawianych na konferencji metodologicznej i typologicznej (album), Przegląd Antropologiczny, t. 21, z. 1-2, 1955

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 161.7; wskaźnik główny 78.0 (głowa wydłużona); wskaźnik twarzy całkowity - 85.0 (szerokawa); wskaźnik nosowy - 72.5 (średnio szeroki);

wskaźnik górnotwarzowy - 51.4 (dość niskie twarz górna);  wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy: 93.95 (jarzma szerokawe w stosunku do głowy); wskaźnik wysokości nosa: 42.85 (niskawy)

 profil nosa: falistogarbaty; oprawa oka: fałda powiekowa hotentocka; stopień wystawania kosci policzkowych: niewystające;

kolor oczu - 8 (zielone); kolor włosów - V (ciemnobrązowe);  kształt włosów: faliste;   kolor skóry - ciemnopłowa

wymiary bezwzględne w mmdługość głowy [g-op] - 191, szerokość głowy [eu-eu] - 149; szerokość twarzy [zy-zy] - 140  mm; wysokość twarzy [n-gn] - 119; wysokość twarzy górnej [n-sto] - 72; wysokość nosa [n-ns] - 51; szerokość nosa [al-al] - 37;

Typ egejski (AB), frakcja nordoidalna - Polska

typ egejski (AB)

 

 Przykład 6. Schade H., Anthropologische Untersuchungen in Ostmazedonien und Kruševo, Anthropologischer Anzeiger Jahrg. 21, H. 3/4 (April 1958), pp. 282-312

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 174.7; wskaźnik główny - 76.06 (głowa dość długa); wskaźnik twarzy całkowity - 84 (szerokawa); wskaźnik nosowy - 72 (średnio szeroki);

wskaźnik wys-dług. - 63;  wskaźnik wys-szer. -  83; 

wskaźnik jarzmowo-żuchwowy - 78.41; wskaźnik wysokości nosa - 39.31;

kolor oczu (Martin-Schulz) - 4a (szare); kolor włosów - U (ciemnobrązowe)

Typ egejski (AB), frakcja nordoidalna - Macedonia

typ egejski (AB)

 

Przykład 7. Miszkiewicz B, Antropologische Struktur der Mazedonischen Bevölkerung [w:] Materiały i Prace Antropologiczne, 62, 1961

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 171.1;  wskaźnik główny: 80 (krótkawa głowa); wskaźnik twarzy całkowity: 89 (dość wąska); wskaźnik nosowy:  70 (średnio szeroki); 

kolor oczu:  9 w skali Martina (szare); kolor włosów - W (ciemnobrązowe)

Typ egejski (AB), frakcja nordoidalna  - Macedonia (lokalny muzułmanin)

Typ egejski (AB)

 

Przykłady z północnej Afrki i Bliskiego Wschodu, o bardziej nasilonych cechach bebreryjskich w fizjonomii i raczej długogłowe

 Przykład 8. Strouhal E., Reisenauer R.; A Contribution to the Anthropology of the Recent Egyptian Population [w:]  Anthropologie (Brno) t. 1, z. 3, 1963, s. 3-33

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost: 169.5; wskaźnik główny:75; wskaźnik twarzy całkowity: 85.3; wskaźnik nosowy: 93.7;

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy:  96.45; wskaźnik czołowo-ciemieniowy: 78; wskaźnik czołowo-jarzmowy: 80.7; wskaźnik jarzmowo-nosowy:33.1wskaźnik wysokości nosa: 41.37; wskaźnik jarzmowo-żuchwowy: 73.5;

kolor oczu: 8 (zielonawo-niebieskie - jaśniejszy odcień); włosy: W (ciemnobrązowe); kształt włosów: słabo faliste; skóra: jasnośniada;

wymiary bezwzględne w mmdługość głowy [g-op] - 188, szerokość głowy [eu-eu] - 141; najmniejsza szerokość czoła [ft-ft] - 110; szerokość twarzy [zy-zy] - 136 mm; wysokość twarzy [n-gn] - 116; szerokość żuchwy [go-go] - 100; wysokość nosa [n-ns] - 48; szerokość nosa [al-al] - 45;

waga: 66.5 kg; wskaźnik Rohrera: 1.36; wskaźnik Queteleta I: 392; wskaźnik skeliczny: 94.82; wskaźnik długości korpus ciała: 51.3

Typ egejski (AB), frakcja nordoidalna - Egipt, Abusir

Typ egejski (AB)

 Przykład 9. Strouhal E., Reisenauer R.; A Contribution to the Anthropology of the Recent Egyptian Population [w:]  Anthropologie (Brno) t. 1, z. 3, 1963, s. 3-33

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost: 167; wskaźnik główny:71.1; wskaźnik twarzy całkowity: 91.1; wskaźnik nosowy: 81.1.;

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy:  93.10; wskaźnik czołowo-ciemieniowy: 75.2; wskaźnik czołowo-jarzmowy: 80.7; wskaźnik jarzmowo-nosowy:31.9;  wskaźnik wysokości nosa: 43.09; wskaźnik jarzmowo-żuchwowy: 70.7;

kolor oczu: 8 (zielonawo-niebieskie - ciemniejszy odcień); włosy: W (ciemnobrązowe); kształt włosów: słabo faliste; skóra: ciemnośniada;

wymiary bezwzględne w mmdługość głowy [g-op] - 204, szerokość głowy [eu-eu] - 145; najmniejsza szerokość czoła [ft-ft] - 109; szerokość twarzy [zy-zy] - 135 mm; wysokość twarzy [n-gn] - 123; szerokość żuchwy [go-go] - 107; wysokość nosa [n-ns] - 53; szerokość nosa [al-al] - 43;

waga: 64.5 kg; wskaźnik Rohrera: 1.38; wskaźnik Queteleta I: 386; wskaźnik skeliczny: 95.32; wskaźnik długości korpus ciała: 51.2

Typ egejski (AB), frakcja nordoidalna - Egipt, Abusir

Typ egejski (AB)

Przykład 10. Coon C. S., The races of Europe, 1939

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

Wzrost 168 cm; wskaźnik główny: 75.5;  wskaźnik twarzy całkowity 96; wskaźnik nosowy - 70.0;

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy - 95.17; wskaźnik czołowo-ciemieniowy: 69.65; wskaźnik czołowo-jarzmowy: 73.18; wskaźnik górnotwarzowy - 56.5; wskaźnik wysokości nosa - 40.9;  wskaźnik jarzmowo-nosowy: 27.53; wskaźnik jarzmowo-żuchwowy: 82.6;

kolor skóry - 3 w skali Luschana (jasnoróżowa); kolor włosów (zarostu) - rudawobrązowy; kolor oczu - mieszane (niebiesko-brązowe)

wymiary bezwzględne w mmdługość głowy [g-op] - 192, szerokość głowy [eu-eu] - 145; najmniejsza szerokość czoła [ft-ft] - 101; szerokość twarzy [zy-zy] - 138 mm; wysokość twarzy [n-gn] - 132; wysokość górna twarzy [n-sto] - 78; szerokość żuchwy [go-go] - 114; wysokość nosa [n-ns] - 54; szerokość nosa [al-al] - 38;

Typ egejski (AB), frakcja nordoidalna - Maroko, Rif

Typ egejski (AB)

 

Przykład 11. Michalski I., Remarks about the anthropological structure of Egypt, Publicatons of the joint arabic-polish anthropological expedition. Part II, pp. 209-238, 1964

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 171; wskaźnik główny 79.8; wskaźnik twarzy całkowity - 86.8; wskaźnik nosowy - 76.0;

wskaźnik wys-dług. - 65.4;  wskaźnik wys-szerok. - 82.0;

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy - 90.7; wskaźnik górnotwarzowy - 54.4; wskaźnik jarzmowo-żuchwowy - 87.3; wskaźnik wysokości górnej wargi - 35.8; wskaźnik wysokości nosa - 42.4; kolor skóry - jasnośniada; kolor warg - czerwono-purpurowe; kolor oczu - 11 (szare); kolor włosów - Y

Typ egejski (AB), frakcja nordoidalna - Egipt

 AB-09302b

 

frakcja pośrednia (ab) -  głowa długa do krótkawej (x-82); jasnopiwne i zielonawe (6-7); oczy jasnopiwne i zielonawe (6-7) i włosy ciemne (U-Y); lub oczy  piwne (4-5) i włosy kasztanowate / ciemnoszatynowe (R-T); twarz zawsze wąska lub średnia (♂ 84-x; ♀ 82-x); nos zazwyczaj średnio szeroki (70-x)

 Przykłady z Europy, z reguły pośredniogłowe

Przykład 12. Michalski I., Fotografie 50 osobników omawianych na konferencji metodologicznej i typologicznej (album), Przegląd Antropologiczny, t. 21, z. 1-2, 1955

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 175.6; wskaźnik główny 80.9 (głowa krótkawa); wskaźnik twarzy całkowity - 87.6 (wąskawa); wskaźnik nosowy - 75.4 (szerokawy);

wskaźnik górnotwarzowy - 52.9 (niskawe twarz górna);  wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy: 95.03 (jarzma dość szerokie w stosunku do głowy); wskaźnik wysokości nosa: 42.53 (dość niski)

profil nosa: wklęsły dość silnie; oprawa oka: fałda powiekowa - ślad; stopień wystawania kosci policzkowych: umiarkowanie;

kolor oczu - 7 (zielonawopiwne); kolor włosów - V (ciemnobrązowe);  kształt włosów: faliste;   kolor skóry - ciemnopłowa

wymiary bezwzględne w mmdługość głowy [g-op] - 199, szerokość głowy [eu-eu] - 161; szerokość twarzy [zy-zy] - 153  mm; wysokość twarzy [n-gn] - 134; wysokość twarzy górnej [n-sto] - 81; wysokość nosa [n-ns] - 57; szerokość nosa [al-al] - 43;

budowa: al;

Dodatkowo w skali Coona rozmiar głowy bardzo duży - 360 (długość + szerokość).

Typ egejski (AB), frakcja pośrednia - Polska

  typ egejski (AB)

 

Przykłady z północnej Afrki i Bliskiego Wschodu, o bardziej nasilonych cechach bebreryjskich w fizjonomii i raczej długogłowe

  Przykład 13. Field H., THE ANTHROPOLOGY OF IRAQ. PART I, NUMBER 1. THE UPPER EUPHRATES, 1940

Typ egejski (AB), frakcja pośrednia - Irak

Typ egejski (AB)

 

 Przykład 14. Stolarczyk H., Charakterystyka typów antropologicznych Cyrenajki, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 44, 1971, s. 107-139

Typ egejski (AB), frakcja pośrednia - północny Sudan

 typ egejski (AB)

 

Przykład 15. Field H., THE ANTHROPOLOGY OF IRAQ. PART I, NUMBER 1. THE UPPER EUPHRATES, 1940

Typ egejski (AB), Irak - frakcja pośrednia

Typ refaicki (YK), Irak - frakcja orientalna

 

Przykład 16. Coon C. S., The races of Europe, 1939

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

Wzrost 171 cm; wskaźnik główny: 73.7;  wskaźnik twarzy całkowity 92; wskaźnik nosowy - 71;

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy - 95.1; wskaźnik czołowo-ciemieniowy: 72.72; wskaźnik czołowo-jarzmowy: 76.47; wskaźnik górnotwarzowy - 53; wskaźnik wysokości nosa - 39.2;  wskaźnik jarzmowo-nosowy: 25.73; wskaźnik jarzmowo-żuchwowy: 70.58

kolor skóry - 13 w skali Luschana (ciemnopłowa); kolor włosów - czarne;  kolor oczu - mieszane (brązowoszare)

wymiary bezwzględne w mmdługość głowy [g-op] - 194, szerokość głowy [eu-eu] - 143; najmniejsza szerokość czoła [ft-ft] - 104; szerokość twarzy [zy-zy] - 136 mm; wysokość twarzy [n-gn] - 125; wysokość górna twarzy [n-sto] - 72; szerokość żuchwy [go-go] - 96; wysokość nosa [n-ns] - 49; szerokość nosa [al-al] - 35;

Typ egejski (AB), frakcja pośrednia - Maroko, Rif

Typ egejski (AB)