Typ mongoloidalno-arktyczny (MI)

Typ mongoloidalno-arktyczny (MI)

W typologii indywidualnej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany odmiany żółtej rasy mongoloidalnej (M) i rasy arktycznej (I). Typ mongoloidalno-arktyczny oznacza się symbolem MI. In English: Mongoloid-Artcic type (MI).

Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi

Objaśnienia do poniższych danych:

 1. ♂ - mężczyźni
 2. ♀ - kobiety
 3. w nawiasach po średnich podane zakresy zmienności (min - max)

Cechy charakterystyczne typu mongoloidalno-arktycznego (MI):

Ogólna charakterystyka:

Główne cechy:

 • wzrost różny (zależnie od frakcji), przeważnie wysoki lub średni
 • głowa od mezo- do brachycefalicznej, zależnie od frakcji
 • głowa raczej wysoka i średnio wysklepiona
 • twarz  szeroka (♂ x-83; ♀ x-81)
 • profil poziomy twarzy: płaski
 • profil pionowy twarzy: często prognatyzm zębodołowy
 • żuchwa szeroka
 • nos wąski (x-69), profil różny
 • oczy ciemne (1-5)
 • włosy bardzo ciemne (X-Y), proste
 • skóra przeważnie niezbyt jasna
 • zarost i owłosienie ciała słabe

Frakcje:

 • mongoloidalna (Mi) - wzrost rózny (niski-wysoki); głowa brachycefaliczna (83-x); twarz szeroka (♂ x-83; ♀ x-81); nos bardzo wąski (x-65)
 • pośrednia (mi) - wzrost średni do wysokiego (♂ 165-x; ♀ 152-x); głowa mezocefaliczna (77-82);  twarz szeroka (♂ x-83; ♀ x-81); nos wąski (x-69); 
 • aktyczna (mI) - wzrost niski (♂x-164; ♀ x-151); głowa mezocefaliczna (77-82);  twarz szeroka (♂ x-83; ♀ x-81); nos wąski (x-69);  wskaźnik wysokościowo-długościowy zawsze bardzo wysoki (70-x) - dla odróznienia od typu LI

Różnice z innymi typami:

 • od typu (LI) różni się bądź to wyższym wzrostem, bądź też wyższą głową (zależnie od frakcji)

Niżej sprawdź dokładną charakterystykę. Część wymienionych cech, szczególnie opisowych, ma jedynie znaczenie pomocnicze i nie może służyć jako podstawowe kryterium wyznaczania przynależności do tego typu.

wzrost:

wzrost:  różny, zależnie od frakcji

 1. Korea Północna [Stolarczyk 1974] (♂) 167.1 (160-174)
 2. Korea Północna [Niemiec 1965] (♂, n=4) 166.8 (163-169)
 3. Gołdowie (♂, n=3) 152.3 (153-160)
 4. Gołdki (♀, n=2) 153.9 (151-156)

głowa / czaszka:

wskaźnik główny: różny, zależnie od frakcji

 1. Korea Północna [Stolarczyk 1974] (♂) 82.7 (79-93)
 2. Korea Północna [Niemiec 1965] (♂, n=4) 88.27 (85-90)
 3. Gołdowie (♂, n=3) 80.21 (78-83)
 4. Gołdki (♀, n=2) 82.5 (80-84)

wskaźnik wysokościowo-długościowyraczej wysoka głowa (zaleznie od dominującej frakcji)

 1. Korea Północna [Stolarczyk 1974] (♂) 64 (63-78) - niskawa głowa
 2. Korea Północna [Niemiec 1965] (♂, n=4) 71.29 (68-73) - bardzo wysoka
 3. Gołdowie (♂, n=3) 72.09 (70-73) - j.w.
 4. Gołdki (♀, n=2) 75.61 (75) - skrajnie wysoka

wskaźnik wysokościowo-szerokościowy: 

 1. Korea Północna [Stolarczyk 1974] (♂) 85.2 (77-93) - dość wysklepiona głowa
 2. Korea Północna [Niemiec 1965] (♂, n=4) 80.75 (80-81) - niezbyt spłaszczona
 3. Gołdowie (♂, n=3) 89.97 (85-93) - bardzo wysklepiona
 4. Gołdki (♀, n=2) 91.72 (88-94) - j.w.

wskaźnik czołowo-ciemieniowy

 1. Korea Północna [Niemiec 1965] (♂, n=4) 67.54 (65-69) - czoło wąskie w stosunku do szerokości głowy
 2. Gołdowie (♂, n=3) 68.71 (67-70) -  j.w.
 3. Gołdki (♀, n=2)  - 74.01 (73-74)  - szerokie

wskaźnik czołowo-jarzmowy

 1. Korea Północna [Niemiec 1965] (♂, n=4) 73.51 (69-75) wąskie czoło w stosunku do szerokości twarzy
 2. Gołdowie (♂, n=3) 72.7 (70-75) - j.w.
 3. Gołdki (♀, n=2) 79.11 (75-82) - średnio szerokie

twarz:

wskaźnik twarzowy całkowity: twarz szeroka ( x-83, x-81)

 1. Korea Północna [Stolarczyk 1974] (♂) 83.0 (76-88) - dość szeroka (patrz Uwagi)
 2. Korea Północna [Niemiec 1965] (♂, n=4) 82.38 (82-83)
 3. Gołdowie (♂, n=3) 83.79 (83)
 4. Gołdki (♀, n=2) 80.2 (80)

wskaźnik górnotwarzowy  

 1. Korea Północna [Stolarczyk 1974] (♂) 53.3 (46-56) - niskawa twarz górna
 2. Korea Północna [Niemiec 1965] (♂, n=4) 53.55 (52-54) - j.w.

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy

 1. Korea Północna [Stolarczyk 1974] (♂) 95.2 (91-99) - dość szerokie jarzma
 2. Korea Północna [Niemiec 1965] (♂, n=4) 91.92 (90-93) - wąskawe
 3. Gołdowie (♂, n=3) 94.53 (93-95) - szerokawe
 4. Gołdki (♀, n=2) 93.75 (89-97) - średnio szerokie

cechy opisowe:

nos:

wskaźnik nosowy: wąski (x-69)

 1. Korea Północna [Stolarczyk 1974] (♂) 66.8 (63-69) - dość wąski
 2. Korea Północna [Niemiec 1965] (♂, n=4) 62.68 (60-64) - wąski
 3. Gołdowie (♂, n=3) 64.18 (62-66) - j.w.
 4. Gołdki (♀, n=2) 63.25 (61-65) - j.w.

wskaźnik wysokości nosa:

 1. Korea Północna [Stolarczyk 1974] (♂) 45.3 (42-47) - wysokawy
 2. Korea Północna [Niemiec 1965] (♂, n=4) 46.28 (43-48) - j.w.
 3. Gołdowie (♂, n=3) 43.95 (40-47) - niskawy
 4. Gołdki (♀, n=2) 45.9  (44-47) - wysokawy

cechy opisowe:

wydatność nosa:

 1. Korea Północna [Stolarczyk 1974] (♂) 46 (4-84) - niezbyt słabo wydatny
 2. Korea Północna [Niemiec 1965] (♂, n=4) 56.5 (20-80) - niezbyt wydatny

szczęka górna i żuchwa:

Ogólnie żuchwa jest często szeroka i kanciasta, co jest wpływem arktycznym.

prognatyzm zębodołowy:

 1. Korea Północna [Stolarczyk 1974] 45.5% przypadków
 2. Korea Północna [Niemiec 1965] (♂, n=4) 50% przypadków

wskaźnik wysokości górnej wargi:

 1. Korea Północna [Niemiec 1965] (♂, n=4) 39.19 (31-49) - średnia odległość między ustami, a podstawą nosa

wskaźnik żuchwowy-twarzowy

 1. Korea Północna [Niemiec 1965] (♂, n=4) 88.27 (84-91) - średnio szeroka żuchwa w stosunku do wysokości twarzy
 2. Gołdowie (♂, n=3) 95.85 (91-99) - bardzo szeroka
 3. Gołdki (♀, n=2) 91.29 (87-94) - szeroka

oczy:

szpara oczna  wąska,

 1. Korea Północna [Niemiec 1965] (♂, n=4) przeważnie skośna wąska

ukształtowanie powieki górnej:

 1. Korea Północna [Stolarczyk 1974] (♂) oprawa oka wybitnie silna (fałda mong. słaba - mong. bardzo silna)
 2. Korea Północna [Niemiec 1965] (♂, n=4) przeciętnie niezbyt silna fałda mongolska

włosy:

skóra:

kolor skóry:

 1. Korea Północna [Stolarczyk 1974] (♂) niezbyt jasna (żółtawo-płowa jasna - żółtawo-brunatna ciemna) 
 2. Korea Północna [Niemiec 1965] (♂, n=4) 9.75 (8-12) w skali Luschana

owłosienie:

 • owłosienie ciała słabe

Uwagi:

1. Wskaźnik twarzowy w materiałach Stolarczyka miał górny zakres 88. Niestety nie da się podzielić tego typu na frakcje przy takim zakresie, tak by nie kolidował z charakterystykami innych typów odmiany żółtej.

2. W materiałach Michalskiej-Wichan typ (MI) miał za duży górny zakres wskaźnika nosowego (54-76). Również dla wskaźnika wysokościowo-długościowego brakowało zakresów powyżej 70, a powinny wystąpić. Dlatego materiałów mongolskich nie użyłem ich przy średnich. Wstawiam tylko procent występowania dla składu typologicznego, z zastrzeżeniem że cześć tych osobników należała do innych typów, więc realnie był on mniejszy (może na poziomie Korei).

Występowanie:

W seriach które posiadam wszędzie wykazuje podobne odsetki. Trudno coś na tej podstawie dokładniej powiedzieć, poza tym że jest niezbyt liczny.

składy typologiczne (w nawisach frakcje wg liczebności, tam gdzie były podane)

 • Mongolia (♀) - 7.1% patrz Uwagi
 • Gołdowie (♀) 6.9% (mi, Mi)
 • Mongolia (♂) - 6% patrz Uwagi
 • Korea Północna [Stolarczyk 1976]  (♂) 5.3%
 • Gołdowie (♂) 5.08% (mI > Mi)
 • Korea Północna [Niemiec 1965] (♂) - 5.063% (Li)
 • Korea Północna [Stolarczyk 1976]  (♀) 3.6%

BIBLIOGRAFIA:

 1. Michalski I., Składniki rasowe Chińczyków, 1938
 2. Niemiec S., Analiza antropologiczna studentów Koreańczyków [w:] Materiały i Prace Antropologiczne, nr 18, 1965, s. 5-53 (określiłem typy na bazie materiału indywidualnego)
 3. Poniatowski S., Gołdowie, Oroczoni: tablice antropometryczne, 1914 link
 4. Stolarczyk H., Charakterystyka antropologiczna Koreańczyków cz. I [w:] Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 56, 1974, s. 81-108
 5. Stolarczyk H., Charakterystyka antropologiczna Koreańczyków cz. II [w:]  Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 3, 1976, s. 3-28
 6. Wokroj F., Ludność nadamurska w świetle antropologicznych materiałów Stanisława Poniatowskiego [w:] Lud, nr 50, 1966, s. 121-189

tylko składy typologiczne:

 1. Michalska-Wichan J., Struktura antropologiczna ludności Mongolii [w:] Acta Universitatis Lodzensis. Folia Zoologica et Anthropologica, t. 4, 1986, s. 79-138

 podtyp / frakcja mongoloidalna (Mi) - wzrost rózny (niski-wysoki); głowa brachycefaliczna (83-x); twarz szeroka (♂ x-83; ♀ x-81); nos bardzo wąski (x-65);

 Przykład 1. Niemiec S., Analiza antropologiczna studentów Koreańczyków [w:] Materiały i Prace Antropologiczne, nr 18, 1965, s. 5-53

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 169.2;  wskaźnik główny 85.56 (krótka głowa); wskaźnik twarzy całkowity - 83.44 (dość szeroka); wskaźnik nosowy - 64.4 (średnio szeroki);

wskaźnik wysokosciowo-długościowy - 68.55 (dość wysoka głowa);  wskaźnik wys-szerok. - 80.2 ; wskaźnik czołowo-ciemieniowy: 69.27 (wąskie czoło w stosunku do szerokości głowy)

wskaźnik górnotwarzowy: 52.98

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy - 90.96; wskaźnik twarzowo-żuchwowy: 84.92 (żuchwa średnio szeroka w stosunku do wysokości twarzy), wskaźnik jarzmowo-żuchwowy: 70.86 (żuchwa wąska w stosunku do szerokości twarzy); wskaźnik wysokości nosa - 46.82

kolor oczu - 4 (brązowe); kolor włosów: W (ciemnobrązowe);  kolor skóry: 12 (skala Luschana); profil nosa:falisty;  nasada nosa: niska;  włosy: proste; zarost i owłosienie: słabe; szpara oczna: skośna wąska; fałda mongolska: brak; kości policzkowe: silnie wystające; prognatyzm zębodołowy: średni

wymiary bezwzględne w mm: długość głowy [g-op]: 194; szerokość głowy [eu-eu]: 166; wysokość głowy [t-v]: 133 mm;  najmniejsza szerokość czoła [ft-ft]: 115; szerokość twarzy [zy-zy]:151; wysokość twarzy [n-gn]: 126; górna wysokosć twarzy [n-sto]: 80;  szerokość żuchwy [go-go]: 107; wysokość nosa [n-sn]: 59; szerokość nosa [al-al]: 38

Typ mongoloidalno-arktyczny (MI), frakcja mongoloidalna - Korea Północna

Typ mongoloidalno-arktyczny (MI), frakcja mongoloidalna - Korea Północna

 

Przykład 2. Stolarczyk H., Charakterystyka antropologiczna Korea Północnańczyków. Część I, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 56, 1974, s. 81-108

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 163.3 wskaźnik główny 85.7; wskaźnik twarzy całkowity - 83.6; wskaźnik nosowy - 63
profil nosa: średnio garbaty;  kolor skóry - płowa żółtawawa; kolor oczu - 79 (1 w skali Martina - czarnobrązowe); kolor włosów - Y (czarne); oprawa oka: fałda mongolska średnia; kształt włosów: proste
 
Typ laponoidalno-arktyczny (MI), frakcja laponoidalna  - Korea Północna

 Typ laponoidalno-arktyczny (LI)

 

 Przykład 3. Niemiec S., Analiza antropologiczna studentów Koreańczyków [w:] Materiały i Prace Antropologiczne, nr 18, 1965, s. 5-53

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 163;  wskaźnik główny 87.22 (bardzo krótka głowa); wskaźnik twarzy całkowity - 83.91 (dość szeroka); wskaźnik nosowy - 63.79 (wąski);

wskaźnik wysokosciowo-długościowy - 71.1 (bardzo wysoka głowa);  wskaźnik wys-szerok. - 81.52 ; wskaźnik czołowo-ciemieniowy: 68.78

wskaźnik górnotwarzowy: 53.14;

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy - 91.08; wskaźnik twarzowo-żuchwowy: 91.66 (żuchwa szeroka w stosunku do wysokości twarzy), wskaźnik jarzmowo-żuchwowy: 76.92 (żuchwa średnio szeroka w stosunku do szerokości twarzy); wskaźnik wysokości nosa - 48.33;

kolor oczu - 3 (ciemnobrązowe); kolor włosów: Y (czarne);  kolor skóry: 8(skala Luschana); profil nosa:garbaty słabo;  nasada nosa: niska;  włosy: proste; zarost i owłosienie: bardzo słabe; szpara oczna: skośna wąska; fałda mongolska: średnia; kości policzkowe: bardzo słabo wystające; prognatyzm zębodołowy: brak

wymiary bezwzględne w mm: długość głowy [g-op]: 180; szerokość głowy [eu-eu]: 157; wysokość głowy [t-v]: 128 mm;  najmniejsza szerokość czoła [ft-ft]: 108; szerokość twarzy [zy-zy]:143; wysokość twarzy [n-gn]: 120; górna wysokosć twarzy [n-sto]: 76;  szerokość żuchwy [go-go]: 110; wysokość nosa [n-sn]: 58; szerokość nosa [al-al]: 37

Typ mongoloidalno-arktyczny (MI), frakcja mongoloidalna - Korea Północna

Typ mongoloidalno-arktyczny (MI), frakcja mongoloidalna - Korea Północna

 

podtyp / frakcja pośrednia (mi) - wzrost średni do wysokiego (♂ 165-x; ♀ 152-x); głowa mezocefaliczna (77-82);  twarz szeroka (♂ x-83; ♀ x-81); nos wąski (x-69);

 Przykład 4. Vlcek E.., A contribution to the anthropology of Khalkha-Mongols [w:]  Acta Facultatis Rerum Naturalium Univ. Com., Anthropologia, Tom IX, Fasc. VI-VII, 1965, s. 283-367

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 170;  wskaźnik główny 79.2 (głowa wydłużona); wskaźnik twarzy całkowity - 76.7 (bardzo szeroka); wskaźnik nosowy - dość wąski

obwód głowy w mm: 576;

wzrost na siedząco:94 cm; wskaźnik długości korpusu ciała: 55.29

kolor oczu - 15 (ciemnobrązowe w skali Martina-Schulzta); kolor włosów: Y (czarne);

wymiary bezwzględne w mm: długość głowy [g-op]: 197; szerokość głowy [eu-eu]: 156;  szerokość twarzy [zy-zy]:150; wysokość twarzy [n-gn]: 115;

Typ mongoloidalno-arktyczny (MI), frakcja pośrednia - Mongolia

Typ mongoloidalno-arktyczny (MI), frakcja pośrednia - Mongolia

 

Przykład 4. Poniatowski S., Fotografie z Syberii, 1914 link

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

dane antropometryczne z Poniatowski S., Gołdowie, Oroczoni: tablice antropometryczne, 1914 link

wzrost - 156.5;  wskaźnik główny 80.11 (krótkawa głowa); wskaźnik twarzy całkowity: 80.28 (szeroka); wskaźnik nosowy: 61.11 (wąski);

wskaźnik wysokosciowo-długościowy - 75.69 (skrajnie wysoka głowa);  wskaźnik wys-szerok. - 94.48; wskaźnik czołowo-ciemieniowy: 73.79;

 wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy - 97.3; wskaźnik twarzowo-żuchwowy:  87.72 (żuchwa średnio szeroka w stosunku do wysokości twarzy), wskaźnik jarzmowo-żuchwowy: 70.42 (żuchwa wąska w stosunku do szerokości twarzy); wskaźnik wysokości nosa - 47.37

waga: 55.7; wskaźnik Rohrera: 1.45;

 kolor oczu - 3 (ciemnobrązowe);

prognatyzm zębodołowy;

wymiary bezwzględne w mm: długość głowy [g-op]: 181; szerokość głowy [eu-eu]: 141; wysokość głowy [t-v]: 137 mm;  najmniejsza szerokość czoła [ft-ft]: 107; szerokość twarzy [zy-zy]:142; wysokość twarzy [n-gn]: 114; ; szerokość żuchwy [go-go]: 100; wysokość nosa [n-sn]: 54; szerokość nosa [al-al]: 33.

Typ mongoloidalno-arktyczny (MI), frakcja pośrednia - przedstawicielka plemienia Gołdów, Syberia

Typ mongoloidalno-arktyczny (MI)
 
 

podtyp / frakcja aktyczna (mI) - wzrost niski (♂x-164; ♀ x-151); głowa mezocefaliczna (77-82);  twarz szeroka (♂ x-83; ♀ x-81); nos wąski (x-69);  wskaźnik wysokościowo-długościowy zawsze bardzo wysoki (70-x) - dla odróznienia od typu LI

 Przykład 5. Poniatowski S., Fotografie z Syberii, 1914 link

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

dane antropometryczne z Poniatowski S., Gołdowie, Oroczoni: tablice antropometryczne, 1914 link

wzrost - 160.1;  wskaźnik główny 79.17 (wydłużona głowa); wskaźnik twarzy całkowity: 83.8 (dość szeroka); wskaźnik nosowy: 62.5 (wąski);

wskaźnik wysokosciowo-długościowy - 73.96 (wybitnie wysoka głowa);  wskaźnik wys-szerok. - 93.42; wskaźnik czołowo-ciemieniowy: 70.39;

 wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy - 93.42; wskaźnik twarzowo-żuchwowy:  99.15 (żuchwa bardzo szeroka w stosunku do wysokosci twarzy), wskaźnik jarzmowo-żuchwowy: 83.1 (żuchwa szeroka w stosunku do szerokości twarzy); wskaźnik wysokości nosa - 47.06; 

waga: 54.8; wskaźnik Rohrera: 1.34;

 kolor oczu - 5 (jasnobrązowe)

wymiary bezwzględne w mm: długość głowy [g-op]: 192; szerokość głowy [eu-eu]: 152; wysokość głowy [t-v]: 142 mm;  najmniejsza szerokość czoła [ft-ft]: 107; szerokość twarzy [zy-zy]:142; wysokość twarzy [n-gn]: 119;  szerokość żuchwy [go-go]: 118; wysokość nosa [n-sn]: 56; szerokość nosa [al-al]: 35.

Typ mongoloidalno-arktyczny (MI), frakcja arktyczna - Gołd, Syberia

mI-13-29b


 

Menu portalu