Typ subajnuidalny (PZ)

W typologii indywidualnej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany, międzyodmianowy (biało-żołty) między rasami pacyficzna (Z) i ajnuidalną (P). Typ subajnuidalny oznacza się symbolem PZ.

Rzadko spotyka się wśród Ajnów formy pośredniogłowe o wąskich lub średnio szerokich, zwykle wydatnych nosach które należy wiązać z wpływem pacyficznym na typ elementarny ajnuidalny.

Cechy charakterystyczne:                            

czaszka:

twarz:

nos:

oczodoły:

Występowanie:

Występuje głównie wśród Ajnów i pokrewnych ludów paleoazjatyckich.


Na podstawie:

  1. Henzel T., Michalski I.,Podstawy klasyfikacji człowieka w ujęciu Tadeusza Henzla i Ireneusza Michalskiego (oraz dyskusja do artykułu), Przegląd Antropologiczny, t. 21, z. 1-2, 1955
  2. Wierciński A., An antropological study on the origin of "Olmecs", Światowit, t. 34, pp 143 - 174, 1972