Typ suborientalny (EK)

W typologii indywidualnej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany między rasami   śródziemnomorską (E) i orientalną (K). Typ suborientalny oznacza się symbolem EK. In English: Sub-Oriental type (EK).

Pasowałaby by tez nazwa typ wschodnio-śródziemnomorski.

Ogólna charakterystyka:

Główne cechy:

 • wzrost średni lub wysoki (165-x)
 • budowa: smukła
 • głowa  dolichocefaliczna (wskaźnik główny: x-76); przeważnie dość niska i niezbyt wysklepiona
 • twarz od średnio szerokiej do częściej wąskiej (wsk. twarzowy 84-x), rysy twarzy mniej wyraziste niż u typu orientalnego, czasem zdarza się mezognatyzm
 • nos wąski (wsk. nosowy: x-69), wydatny, profil różny, od słabo wklęsłego do garbatego
 • oczodoły średnie do wysokich
 • kolor oczu: oczy bardzo ciemne (1-5)
 • kolor włosów: ciemne  (U-Y)
 • kształt włosów: od prostych do kędzierzwych
 • kolor skóry: skóra niezbyt jasna, płowa do oliwkowej

Frakcje / podtypy:

We wszytkich frakcjach występuje orientalna fizjonomia i bardzo ciemna pigmentacja oczu i włosów, oraz ciemnopłowa; śniada lub ciemniejsza skóra.

 • śródziemnomorska (Ek) -  wzrost (♂)  średni (165-169); twarz (84-x); nos (x-69)
 • orientalna (eK) - wzrost (♂) wysoki (170-x); twarz średnia do wąskiej (84-x); nos wąski (x-69); ale nos x-65 i twarz 90-x nie występują łącznie (czyli sa możliwe kombinacje twarz 84-89, nos x-69; lub twarz 90-x; nos 66-69), co różni tą frakcję od typu orientalnego (K), rysy twarzy mniej wyraziste niż u orientałów

Różnice z innymi typami:

 • Różni się typu orientalnego występowaniem niższego wzrostu (165-169), szerszej twarzy (84-89) i nosa (66-69), mniej wyrazistymi rysami twarzy, oraz mniej wydatnym, często falistym lub słabo wklęsłym nosem.
 • Od typu śródziemnomorskiego występowaniem wzrostu średniego i wysokiego (165-x), oraz dodatkowo (jedna lub więcej cech) wydatnym oraz wypukłym / garbatm nosem, przeciętnie ciemniejszym odcieniem skóry, występowaniem włosów kędzierzawych, zdarzającym się mezognatyzmem, grubszymi wargami i "orientalnymi" cechami fizjonomii.
 • Pod względem wskaźnikowym - wzrost,  twarzowy, nosowy, jest ten typ często zbliżony do frakcji śródziemnomorskiej typu północno-zachodniego (aE) o dolichocefalicznym wskaźniku głównym. Ale nie wykazuje żadnych właściwości nordycznych. Cała pigmentacja jest bardzo ciemna, łącznie ze skórą (która jest śniada, oliwkowa czy jasnobrązowa). Fizjonomia jest wyraźnie "południowa / orientalna" czy to z w widoku przednim czy profilu. Brwi są gęste, często zrośnięte, wargi grube. Porównaj przykład nr 10.
 • Z typem amoryckim różni się głównie w pełni ciemną pigmentacją, brakiem zakresu mezocefalicznego wskaźnika głównego

Niżej sprawdź dokładną charakterystykę. Część wymienionych cech, szczególnie opisowych, ma jedynie znaczenie pomocnicze i nie może służyć jako podstawowe kryterium wyznaczania przynależności do tego typu.

wzrost i budowa ciała:

wzrostśredni wzrost odpowiada realiom sprzed kilkudziesięciu lat, obecnie w związku z jego podwyższeniem w wielu populacjach, jest na pewno wyższy

 • średni do wyskiego

budowa:

głowa / czaszka:

oczodoły:

twarz:

 • o rysach mniej wyrazistych niż u typu orientalnego
 • profil pionowy twarzy: przeważnie ortognatyczny, zdarzać się może mezognatyzm

nos:

górna szczęka; usta:

 • wargi grubsze niż u typu śródziemnomorskiego

oczy:

włosy:

skóra:

 • kolor skóry: skóra niezbyt jasna, średnio 18.6 (12-26) w skali von Luschana, płowa do żółtawo-oliwkowej

Występowanie:

Typ suborientalny (EK) należy do grupy typów południowych. W Europie w śladowych ilościach. W posiadanych składach spotykany jedynie w Grecji. Liczny w całym obszarze ekspansji arabskiej (Azja zachodnia, Afryka Północna). Oraz w północno-zachodnich Indiach gdzie ma pochodzenie lokalne.

składy typologiczne (w nawiasach frakcje, tam gdzie były podane)

Bałkany i Grecja

 • Grecja, Kreta (♂) - 3.79% (eK > ek)
 • Grecja, płd. Peloponez (♂) - 1.52% (eK, ek)

Europa  (grupy etniczne pochodzenia zachodnio i południowo-azjatyckiego)

 • Cyganie serbscy (♂) - 4.4%

Turcja

 • Dardanele, płn-zachodnia Turcja (♂) - 8.11% (ek)
 • Smyrna, zachodnia Turcja (♂) - 7.55% (ek > Ek)
 • Wschodnia Turcja (♂) -  5.13% (Ek)
 • Konya, środkowo-południowa Turcja (♂) - 3.57% (ek, eK)
 • Bursa, płn-zachodnia Turcja (♂) - 1.96% (ek)

Zachodnia Azja

 • Iran środkowo-południowy,Yezd-i-Khast (♂) - 25% (ek > | Ek, eK | ), względnie najliczniejszy w serii
 • Iran, Lurowie (♂) - 18.86% (ek >> Ek)
 • Iran, Żydzi z Ishafan (♂) - 11.46% (Ek > ek > eK)
 • Iran środkowo-południowy, Rayy (♂) - 11.11% (ek)
 • Iran środkowo-południowy, Kinaresh (♂) - 8.33% (ek)
 • Irak środkowy (szczep Beduinów Ba'ij) - 7.9%
 • Jemen, wybrzeże (♂) - 7.84% (Ek > | eK, ek | )

Środkowa Azja

 • Tadżykistan (♂) - 0.3%

Południowa Azja

 • Sikhowie (płn-zachodnie Indie) dla (♂) - 28.95% (względnie najliczniejszy w serii)

Północna Afryka

 • Libia, Cyrenajka (♂) 17.4% (względnie najliczniejszy w serii)
 • Libia, Cyrenajka (♀) - 18% (j.w.)
 • Egipt (♂) - 8.1%

Wschodnia Afryka

 • Sudan - 2.7%
 • Somalia - 0.5%

BIBLIOGRAFIA:

 1. Michalski I., Charakterystyka antropologiczna Sikhów, Przegląd Antropologiczny, t. XIII, z. 1, 1939, s. 50-70
 2. Michalski I., Remarks about the anthropological structure of Egypt, Publicatons of the joint arabic-polish anthropological expedition. Part II, 1964, s. 209-238
 3. Michalski I., Typy antropologiczne Egiptu, Człowiek w czasie i przestrzeni : kwartalnik PTA, t. 1, z. 4, 1958, s. 192-203 link
 4. Michalski I., Struktura Antropologiczna Polski, 1949
 5. Stolarczyk H., Budowa ciała mieszkańcw Cyrenajki, Studia Afrykanistyczne, Acta Anthropologica Lodziensia 10, 1965, s. 1-28
 6. Stolarczyk H., Charakterystyka typów antropologicznych Cyrenajki, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 44, 1971, s. 107-139
 7. Stolarczyk H., Próba ujęcia struktury antropologicznej Cyrenajki, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 40, 1970, s. 123-148
 8. Stolarczyk H., Z badań antropologii Sudańczyków, Przegląd Antropologiczny, t. 35 z. 2, 1969, s. 484-490
 9. Wierciński A., Analiza strukutry rasowej starożytnego Egiptu w epoce przeddynastycznej [w:] Materiały i Prace Antropologiczne, nr 56, 1963
 10. Wierciński A.,O antropologii starożytnego Egiptu, Człowiek w czasie i przestrzeni : kwartalnik PTA, 1958, Tom 1, zeszyt 4, s. 184-191 link

składy z poniższych opracowań określiłiem metoda morfologiczno-porównawczą na bazie podanych tam materiałów indywidualnych:

 1. Cipriani L., Osserviazioni antropometriche su indigeni asiatici e africani [w:] Archivo per L'Antropologia e la etnologia, vol LX-LXI, 1932, s. 57-115
 2. Field H., Contributions to the anthropology of Iran [w:] Publications of the Field Museum of Natural History. Anthropological Series, Vol. 29,No. 2 (DECEMBER 15, 1939), s. 511, 513-706
 3. Hauschild M.W., Wagenseil F., Anthropologische Untersuchungen an anatolischen Türken [w:] Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Bd. 29, H. 2/3 (1931), s. 193-260
 4. Luschan F., Beiträge zur Anthropologie von Kreta [w:] Zeitschrift für Ethnologie, 45. Jahrg., H. 3 (1913), s. 307-393
 5. Schiff F., Beiträge zur Anthropologie des südlichen Peloponnes. (Die Mani.) [w:] Zeitschrift für Ethnologie, 46. Jahrg., H. 1 (1914), s. 14-40


Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi

Objaśnienia do powyższych danych:

 1. ♂ - mężczyźni
 2. ♀ - kobiety
 3. w nawiasach po średnich podane zakresy zmienności (min - max)

 podtyp / frakcja śródziemnomorska (ek) -  wzrost (♂)  średni (165-169); twarz (84-x); nos (x-69)

 Przykład 1. Michalski I., Remarks about the anthropological structure of Egypt, Publicatons of the joint arabic-polish anthropological expedition. Part II, pp. 209-238, 1964

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 166,2; wskaźnik główny 74.5; wskaźnik twarzy całkowity - 97.7; wskaźnik nosowy - 66.1;

wskaźnik wys-dług. - 59.5;  wskaźnik wys-szerok. - 79.9;

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy - 88.6; wskaźnik górnotwarzowy - 63.6; wskaźnik wysokości nosa - 48.1; wskaźnik jarzmowo-żuchwowy - 76.6; wskaźnik wysokości górnej wargi - 35.5; 

profil nosa: falisty bardzo słabo;  kolor skóry - żółtawo-oliwkowa; kolor warg - szarawopurpurowe; kolor oczu - 1 (80) - czarnoobrązowe; fałda powiekowa: słaba; kolor włosów - W (ciemny brąz); kszałt włosów: faliste

Typ suborientalny (EK), frakcja śródziemnomorska -  Egipt

Typ suborientalny (EK)

 

Przykład 2. Puccioni N., Antropometria delle genti della Cirenaica : Vol. II. Tabelle e tavole, 1936

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 167.6;  wskaźnik główny 76.8; wskaźnik twarzy całkowity - 93.48; wskaźnik nosowy - 59.65;

wskaźnik wys-dług. - 60.82;  wskaźnik wys-szer. - 79.19;

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy - 93.75; wskaźnik wysokości nosa - 42.06; wskaźnik ust - 45.83;

kolor skóry - 16 w skali von Luschana (przedramię);  kolor oczu - 3; kolor włosów - ciemne;

budowa: la;

Określony w pracy: Stolarczyk H., Charakterystyka typów antropologicznych Cyrenajki, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 44, 1971, s. 107-139, opartej na materiale Puccioniego właśnie

Typ suborientalny (EK), frakcja śródziemnomorska - Libia, Cyrenajka

Typ suborientalny (EK)

 

Przykład 3. Puccioni N., Antropometria delle genti della Cirenaica : Vol. II. Tabelle e tavole, 1936

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 157.4; wskaźnik główny 72.11; wskaźnik twarzy całkowity - 87.12; wskaźnik nosowy - 64.81;

wskaźnik wys-dług. - 56.32;  wskaźnik wys-szer. - 78.10;

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy - 96.35; wskaźnik wysokości nosa - 46.95; wskaźnik ust - 43.75;

kolor skóry - 22 w skali von Luschana (przedramię);  kolor oczu - 4; kolor włosów - ciemne

Określony w pracy: Stolarczyk H., Charakterystyka typów antropologicznych Cyrenajki, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 44, 1971, s. 107-139, opartej na materiale Puccioniego właśnie

Typ suborientalny (EK), frakcja śródziemnomorska - Libia, Cyrenajka

Typ suborientalny (EK), Libia, Cyrenajka

Przykład 4. Puccioni N., Antropometria delle genti della Cirenaica : Vol. II. Tabelle e tavole, 1936

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 169.2; budowa: la; wskaźnik główny 73.47; wskaźnik twarzy całkowity - 87.05; wskaźnik nosowy - 55;

wskaźnik wys-dług. - 61.73;  wskaźnik wys-szer. - 84.03;

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy - 96.52;wskaźnik wysokości nosa - 49.58; wskaźnik ust - 41.82;

profil nosa: falisty; kolor skóry - 15 w skali von Luschana (przedramię);  kolor oczu - 4; kolor włosów - ciemne;

Określony w pracy: Stolarczyk H., Charakterystyka typów antropologicznych Cyrenajki, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 44, 1971, s. 107-139, opartej na materiale Puccioniego właśnie

Typ suborientalny (EK), frakcja śródziemnomorska - Libia, Cyrenajka

 Typ suborientalny (EK)

 Przykład 5. Puccioni N., Antropometria delle genti della Cirenaica : Vol. II. Tabelle e tavole, 1936

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 155.7; wskaźnik główny 72.54; wskaźnik twarzy całkowity - 91.54; wskaźnik nosowy - 62.75;

wskaźnik wys-dług. - 62.69;  wskaźnik wys-szer. - 86.43;

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy - 96.35;  wskaźnik wysokości nosa - 42.85; wskaźnik ust - 43.75;

profil nosa: słabo wklęsłymezognatyzm zębodołowy;

kolor skóry - 16 w skali von Luschana (przedramię);  kolor oczu - 4; kolor włosów - ciemne;

Określony w pracy: Stolarczyk H., Charakterystyka typów antropologicznych Cyrenajki, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 44, 1971, s. 107-139, opartej na materiale Puccioniego właśnie

Typ suborientalny (EK), frakcja śródziemnomorska (mezognatyzm zębodołowy) - Libia, Cyrenajka

Typ suborientalny (EK), Libia, Cyrenajka

 

Przykład 6. Eickstedt E., Rassenelemente der Sikh. Mit einem Anhang über biometrische Methoden, Zeitschrift für Ethnologie 52./53. Jahrg., H. 4/5 (1920/21), pp. 317-394

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 168.5; wskaźnik główny 76.5; wskaźnik twarzy całkowity - 98.5; wskaźnik nosowy - 61.7;

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy - 90.90; wskaźnik górnotwarzowy - 63; wskaźnik czołowo-ciemieniowy: 71.8; wskaźnik czołowo-jarzmowy: 78.46; wskaźnik nosowo-jarzmowy -  28.46; wskaźnik wysokości nosa - 46.87; wskaźnik jarzmowo-żuchwowy: 78.35;

 kolor skóry (skala Luschana) - 11;  kolor oczu (skala Martina) - 5 (jasnobrązowe); kolor włosów - siwe;

wymiary bezwzględne w mmdługość głowy [g-op] - 187, szerokość głowy [eu-eu] - 143; najmniejsza szerokość czoła [ft-ft] - 102; szerokość twarzy [zy-zy] - 130 mm; wysokość twarzy [n-gn] - 128; wysokość twarzy górna [n-sto] - 82; wysokość twarzy fizjonomiczna [tr-gn] - 182 mm;  szerokość żuchwy [go-go] - 93; wysokość nosa [n-ns] - 60; szerokość nosa [al-al] - 37;

Określony w pracy: Michalski I., Charakterystyka antropologiczna Sikhów, Przegląd Antropologiczny, t. XIII, z. 1, 1939, s. 50-70.

Typ suborientalny (EK), frakcja śródziemnomorska - Sikh, północno-zachodnie Indie

sikh25

 

orientalna (eK) - wzrost (♂) wysoki (170-x); twarz średnia do wąskiej (84-x); nos wąski (x-69); ale nos x-65 i twarz 90-x nie występują łącznie (czyli sa możliwe kombinacje twarz 84-89, nos x-69; lub twarz 90-x; nos 66-69), co różni tą frakcję od rasy orientalnej (K)

 Przykład 8. Strouhal E., Reisenauer R.; A Contribution to the Anthropology of the Recent Egyptian Population [w:]  Anthropologie (Brno) t. 1, z. 3, 1963, s. 3-33

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost: 181; wskaźnik główny: 72.4; wskaźnik twarzy całkowity: 92.6; wskaźnik nosowy: 67.3;

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy: 97.12; wskaźnik czołowo-ciemieniowy: 80.6; wskaźnik czołowo-jarzmowy: 83; wskaźnik jarzmowo-nosowy: 27.4; wskaźnik wysokości nosa: 44; wskaźnik jarzmowo-żuchwowy: 78.5

kolor oczu: 4 (piwne); włosy: Y (czarne); kształt włosów: słabo faliste; skóra: ciemnośniada

wymiary bezwzględne w mmdługość głowy [g-op] - 192, szerokość głowy [eu-eu] - 139; najmniejsza szerokość czoła [ft-ft] - 112; szerokość twarzy [zy-zy] - 135 mm; wysokość twarzy [n-gn] - 125; szerokość żuchwy [go-go] - 106; wysokość nosa [n-ns] - 55; szerokość nosa [al-al] - 37;

waga: 72.5 kg; wskaźnik Rohrera: 1.22; wskaźnik Queteleta I: 400; wskaźnik skeliczny: 114; wskaźnik długości korpus ciała: 46.7

Typ suborientalny (EK), frakcja orientalna - Egipt, Abusir

Typ suborientalny (EK)

 Przykład 9. Puccioni N., Antropometria delle genti della Cirenaica : Vol. II. Tabelle e tavole, 1936

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 172.5; wskaźnik główny 73.20; wskaźnik twarzy całkowity - 86.57; wskaźnik nosowy - 68.42;

wskaźnik wys-dług. - 65.98;  wskaźnik wys-szer. - 90.14;

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy - 94.36;wskaźnik wysokości nosa - 49.13; wskaźnik ust - 29.31;

kolor skóry - 15w skali von Luschana (przedramię);  kolor oczu - 5; kolor włosów - ciemne

Określony w pracy: Stolarczyk H., Charakterystyka typów antropologicznych Cyrenajki, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 44, 1971, s. 107-139, opartej na materiale Puccioniego właśnie

Typ suborientalny (EK), frakcja orientalna - Libia, Cyrenajka

Typ suborientalny (EK), Libia, Cyrenajka

 

Przykład 10. Puccioni N., Antropometria delle genti della Cirenaica : Vol. II. Tabelle e tavole, 1936

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 172.4; wskaźnik główny 75.12; wskaźnik twarzy całkowity - 87.59; wskaźnik nosowy - 58.62;

wskaźnik wys-dług. - 62.69;  wskaźnik wys-szer. - 83.44;

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy - 96.02;  wskaźnik wysokości nosa - 45.56; wskaźnik ust - 33.33;

kolor skóry - 16 w skali von Luschana (przedramię);  kolor oczu - 3; kolor włosów - ciemne

budowa: la;

Określony w pracy: Stolarczyk H., Charakterystyka typów antropologicznych Cyrenajki, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 44, 1971, s. 107-139, opartej na materiale Puccioniego właśnie

Typ suborientalny (EK), frakcja orientalna -  Libia, Cyrenajka

 Typ suborientalny (EK)

 

Przykład 11. Puccioni N., Antropometria delle genti della Cirenaica : Vol. II. Tabelle e tavole, 1936

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 171.8; wskaźnik główny 75.2; wskaźnik twarzy całkowity - 97.73; wskaźnik nosowy - 68.52;

wskaźnik wys-dług. - 63.18;  wskaźnik wys-szer. - 84.11;

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy - 87.42; wskaźnik wysokości nosa - 48.21; wskaźnik ust - 44.64;

kolor skóry - 17 w skali von Luschana (przedramię);  kolor oczu - 3; kolor włosów - ciemne

budowa: la; 

 Typ suborientalny (EK), frakcja orientalna -  Libia, Cyrenajka

typ kuszycki (BK)

 

Przykład 12. Puccioni N., Antropometria delle genti della Cirenaica : Vol. II. Tabelle e tavole, 1936

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 171.4;wskaźnik główny 76.47; wskaźnik twarzy całkowity - 87.79; wskaźnik nosowy - 54.39;

wskaźnik wys-dług. - 60.96;  wskaźnik wys-szer. - 79.72;

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy - 91.16; wskaźnik wysokości nosa - 49.56; wskaźnik ust - 36.36;

kolor skóry - 15w skali von Luschana (przedramię);  kolor oczu - 4; kolor włosów - ciemne;

budowa: l;

Określony w pracy: Stolarczyk H., Charakterystyka typów antropologicznych Cyrenajki, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 44, 1971, s. 107-139, opartej na materiale Puccioniego właśnie

Typ suborientalny (EK), frakcja orientalna - Libia, Cyrenajka

Typ suborientalny (EK), Libia, Cyrenajka

 

 Przykład 13. Puccioni N., Antropometria delle genti della Cirenaica : Vol. II. Tabelle e tavole, 1936

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 162.3; wskaźnik główny 76.67; wskaźnik twarzy całkowity - 95.20; wskaźnik nosowy - 67.31;

wskaźnik wys-dług. - 61.67;  wskaźnik wys-szer. - 80.43;

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy - 90.58;  wskaźnik wysokości górnej wargi - 44.64; wskaźnik wysokości nosa - 43.69; 

kolor skóry - 17 w skali von Luschana (przedramię);  kolor oczu - 2; kolor włosów - ciemne

Określony w pracy: Stolarczyk H., Charakterystyka typów antropologicznych Cyrenajki, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 44, 1971, s. 107-139, opartej na materiale Puccioniego właśnie

Libia, Cyrenajka

Typ suborientalny (EK) - frakcja orientalna

typ kuszycki (BK)