Rasa wyżynna (Q)

Jedna z ras (typów elementarnych) w typologii indywidualnej kierunku morfologiczno-porównawczego. Odmiana żółta. Rasa wyżynna (względnie typ elementarny wyżynny) oznacza się symbolem Q. In English: Highland race (Q).

Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi

Objaśnienia do poniższych danych:

 1. ♂ - mężczyźni
 2. ♀ - kobiety
 3. (♂+♀) - oznacza współne serie dla kobiet i mężczyzn ale inne, nie zbiorcze dla poprzednio podanych
 4. w nawiasach po średnich podane zakresy zmienności (min - max)

Cechy charakterystyczne rasy wyżynnej (Q):

Ogólna charakterystyka:

Główne cechy:

 • wzrost różny, z reguły średni (157-x)
 • budowa leptosomatyczno-atletyczna
 • czaszka średnio wysoka ale za to wysklepiona
 • głowa bardzo długa ( wsaźnik główny x-75), czaszka dość duża, średnio urzeźbiona, archimorficzna
 • czoło pochylone, niskie, przeważnie wydatne łuki nadoczodołowe
 • twarz  średnio szeroka do wąskiej (wsk. twarzowy 84-x), kości policzkowe wystające, grube rysy, kontur twarzy często romboidalny
 • profil poziomy twarzy: płaskawy lub płaski
 • profil pionowy twarzy: mezognatyczny, prognatyzm zębodołowy dość częsty
 • nos średnio szeroki do szerokiego (wsk. nosowy 70-x), wklęsły, wklęsło-wypukły lub prosty o spłaszczonym końcu, nasada nosa niska i szeroka; nos przypłaszczony
 • oczodoły dość niskie (wsk. oczodołowy x-82)
 • kolor oczu: oczy ciemne (2-6)
 • oprawa oka: fałda mongolska nie zawsze występuje; szpara oczna przeważnie pozioma
 • kolor włosów: czarne, rzadziej ciemnobrązowe (V-Y)
 • kształt włosów:  proste sztywne, bardzo rzadko słabo faliste
 • kolor skóry: oliwkowozółta, zółtawosniada, nieraz bardzo jasna, niemal płowa
 • owłosienie ciała bardzo słabe

Cechy dyskwalifikujące danego osobnika jako przedstawiciela tej rasy (mimo posiadania innych wyżej wymienionych):

 • czaszka słabo wysklepiona
 • wpukły lub garbaty nos
 • wysoka nasada nosa
 • silne owłosienie ciała
 • mocno faliste włosy
 • twarz zupełnie ortognatyczna

Frakcje:

 • frakcja centralna (Qq) - wzrost (167-x)
 • frakcja peryferyczna (qQ) - wzrost (157-166)

Niżej sprawdź dokładną charakterystykę. Część wymienionych cech, szczególnie opisowych, ma jedynie znaczenie pomocnicze i nie może służyć jako podstawowe kryterium wyznaczania przynależności do tej rasy.

wzrost i budowa:

wzrost -  średni wzrost odpowiada realiom sprzed kilkudziesięciu lat, obecnie w związku z jego podwyższeniem w wielu populacjach, jest zapewne wyższy

 • generalnie średni, od niskiego do częściej wysokiego (157-x)
 1. (♂, Chiny) 165.83 (158-174)
 2. (♂, Mongolia) 165.6 (162-171)
 3. (♀, Mongolia) 157.5 (154-164)

budowa:

głowa / czaszka:

wskaźnik główny - dolichocefaliczny (x-76)

 • dla głowy:
 1. Chiny (♂) 74.7 (72-76)
 2. Mongolia (♂) 76 (73-76)
 3. Mongolia (♀) 74.9 (73-76)
 • dla czaszki:
 1. (♂) 71.76 (68-75)
 2. (♀) 73.23 (71-74)
 3. (♂+♀) 73.13 (68-75)

wymiary bezwzględne głowy - Chiny (♂):

wskaźnik wysokościowo-długościowy

 • dla głowy: przeważnie niska do niskawej
 1. Chiny (♂) 64.61 (59-70)
 2. Mongolia (♂) 60.8 (56-64)
 3. Mongolia (♀) 62 (59-63)
 • dla czaszki: przeważnie wysokawa do dość wysokiej
 1. (♂) 73.6 (70-80)
 2. (♀) 75.66 (74-77)
 3. (♂+♀) 75.67

wskaźnik wysokościowo-szerokościowy -

 • dla głowy: przeważnie od niezbyt spłaszczonej do dośc wysklepionej
 1. Chiny (♂) 85.91 (75-96)
 2. Mongolia (♂) 80.1 (74-85)
 3. Mongolia (♀) 82.7 (79-85)
 • dla czaszki:  bardzo wysklepiona
 1. (♂) 102.47 (97-110)
 2. (♀) 103.66 (101-104)
 3. (♂+♀)  103.86 (100-106)

cechy opisowe:

 • czaszka dość duża
 • archimorficzna
 • grube kości czaszki

czoło:

bezwględna szerokość czoła (dla głowy):

 1. Chiny (♂) 106 mm

wskaźnik czołowo-ciemieniowy - przeważnie szerokie czoło

 • dla głowy:
 1. Chiny (♂) 72.56 (64-78) - czoło szerokie w stosunku do szerokości głowy
 • dla czaszki 
 1. (♂) 72.7 (63 - 78) - szerokie
 2. (♀) )  - 72.83 (70-76) - j.w.
 3. (♂+♀) 72.48 (68-77) - j.w.

wskażnik czołowo-jarzmowy (dla głowy):

 1. Chiny (♂) 75.92 (71-79) - średnie czoło w stosunku do szerokości twarzy

oczodoły:

 1.  (♂) 75.75 (73-82) - niskie oczodoły
 2.  (♀) 73.2 (71-75) - j.w.
 3. (♂+♀) 73.95 (70-76)

twarz:

wskaźnik twarzowy całkowity - twarz średnia do wąskiej (x-84)

 • dla głowy:
 1. Chiny (♂) 87.02 (84-91) - twarz średnio szeroka
 2. Mongolia (♂) 87.3 (94-93) - j.w.
 3. Mongolia (♀) 84.9 (82-87) - j.w.
 • dla czaszki
 1.  (♂) 91.03 (87-96) - wąska twarz
 2. (♂+♀) 90.72 (89-92) - j.w.

wskaźnik górnotwarzowy (dla czaszki): przeważnie wysoki

 1. (m) 53.48 (48-56) - wysoka twarz górna
 2. (♀) 51.13 (48-55) - wysoka twarz górna
 3. (♂+♀) 49.68 (47-55)

wymiary bezwzględne twarzy (dla osobników żywych):

 • wysokość twarzy całkowita: średnio 121 mm - twarz wysokawa
 • szerokość: średnio 139 mm - twarz wąskawa

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy: szerokie kosci jarzmowe

 • dla głowy:
 1. Chiny (♂) 95.54 (89-100) - jarzma szerokie w stosunku do szeorkosci głowy
 2. Mongolia (♂) 96.3 (93-98) - j.w.
 3. Mongolia (♀) 98.4 (95-102) - jarzma bardzo szerokie
 • dla czaszki:
 1. (♂) 93.03 (89-95)
 2. (♀) 93.9 (93-94)

cechy opisowe:

 • kontur twarzy często romboidalny
 • o rysach grubych
 • średnio rozstawione , masywne i wystające do przodu kości jarzmowe
 • silnie wystające kości policzkowe (tylko w 14% przypadków nie są wydatne), również wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy to podkreśla
 • podściółka tłuszczowa (panniculus malaris) jest na nich słaba
 • profil poziomy twarzy: płaskawy lub płaski
 • profil pionowy twarzy: z silną tendencją do mezo- lub prognatyzmu zębodołowego

nos:

wskaźnik nosowy - nos co najmniej średnio szeroki (x-70)

 • dla głowy:
 1. Chiny (♂) 77.18 (70-83)
 2. Mongolia (♂) 73.6 (70-78)
 3. Mongolia (♀) 75.4 (72-79)
 • dla czaszki:
 1. (♂) 53.77 (50-57)
 2. (♀) 51.76 (51-53)
 3. (♂+♀)  55.15 (51-61)

wskaźnik wysokości nosa 

 1. Chiny (♂) 41,51 (34-47) - dość niski

wymiary bezwględne nosa (dla osobników żywych):

 • wysokość: średnio 52 mm - niskawy
 • szerokość: średnio 39 mm - dość szeroki

cechy opisowe:

wydatność nosa:

 1. Mongolia (♂) 50 - niezbyt słabo wydatny
 2. Mongolia (♀) 33 - słabo wydatny

żuchwa i szczęka:

wskaźnik szczękowy (dla czaszki):

 1. (♂) 71.65 (68-78) - szczęka szerokawa 
 2. (k) 64.1 (61-66) - szczęka dość szeroka
 3. (m+k) 65.24 (61-66)

wskaźnik wysokości górnej wargi:

 1. Mongolia (♂) 47.8 (41-54) - bardzo duża odległość między ustami, a podstawą nosa
 2. Mongolia (♀) 49.5 (38-57) - bardzo duża odległość między ustami, a podstawą nosa

wskaźnik żuchwowy-twarzowy:

 1. Mongolia (♂) 84.6 (80-94) - wąska żuchwa w stosunku do wysokosci twarzy
 2. Mongolia (♀) 92 (89-96) - szeroka żuchwa

często silny prognatyzm zębodołowy:

 1. Chiny (♂) 43%
 2. Mongolia (♂) 65 (50-80) średni prognatyzm alwolarny
 3. Mongolia (♀) 70 (60-80) - silny prognatyzm alwolarny

oczy:

 • kolor oczu: oczy ciemne, najczęściej piwne (2-6), rzadko ciemnopiwne

szpara oczna:  wąska, przeważnie pozioma,  czasami esowata

 1. Chiny (♂) pozioma w 57% przypadków
 2. Mongolia (♂) 33.4 (16-50) - tendencja do skośności w górę
 3. Mongolia (♀) 27.8 (16-50)  - tendencja do skośności w górę

ukształtowanie powieki górnej: fałda mongolska nie zawsze występuje

 1. Chiny (♂) - 43% fałdy mongolskiej
 2. Mongolia (♂) 79 - f. mong. dość silna (f. mong. ślad 64 - f. mong. uderzajaco silna 100)
 3. Mongolia (♀) 79 - f. mong. dośc silna (f. mong. ślad 64 - f. mong. wybitnie silna 88)

włosy:

 • kolor włosów: ciemne (V-Y), średnio 83,5), nie zawsze kruczoczarne (w Chinach 14% odcieni jasniejszych niż Y)
 • kształt włosów: proste, bardzo rzadko słabo falujące
 • sztywne, niezbyt gęste

skóra:

kolor skóry: oliwkowożółta, żółtawośniada, często bardzo jasna, niemal płowa

 1. Chiny (♂) -  9.25 (7-12)
 • silnie opalająca się na słońcu

owłosienie:

 • zarost twarzy czasami dość obfity (średnio w 14% przypadków)
 • brwi często krzaczaste

Uwagi:

Ze średnich dla Chin wyłączyłem jednego osobnika który był w typie ZI i dołączyłem dwóch, pierwotnie umieszczonych w ZQ przez Michalskiego.

Występowanie:

W Polsce w czystej postaci nie występuje ale poprzez swoje typy mieszane (obecnie jest to prawie wyłącznie typ czuchoński AQ) element wyżynny stanowi niewielką część mieszkańców kraju. W średniowieczu i epokach dawniejszych liczniejszy w Europie środkowej i wschodniej, wtedy również w czystej postaci (np. w znalezisakch górnopaleolitycznych z Oberkassel). Należał on na jej obszarze do grupy typów archaicznych. Np. w szczątkach z Częstochowy-Rakowa (kultura łużycka) występował w odsetku 5.3%.

Występowanie pochodnych rasy wyżynnej (głównie typy czuchoński AQ, dużo rzadziej południowo-wschodni EQ) wśród ludności Polski przedwojennej, koncentrowało się w rejonach będących dawnymi pustkami rubieżnymi, między terytoriami poszczególnych plemion słowiańskich (Polan, Wiślan, Mazowszan itd.). Wskazuje to wg Michalskiego że byli to potomkowie ludności przedsłowiańskiej, zepchnięci w tereny pograniczne. Prawdopodobnie wywodzący się z kultur prafińskich lub nawet kultur górnopaleolitycznych kręgu północno-wschodniego. Na pochodzenie związane z ludnością ugrofińską wskazuje też maksimum północno-wschodnie występowania pochodnych typu wyżynnego w Polsce przedwojennej (czyli obecna północno-zachodnia Białoruś).

Jest to jeden z najbardziej archaicznych składników odmiany żółtej, jakby "żółty" kromanionoid, szeroko rozpowszechniony także w populacjach wschodnioeuropejskich, aż po okres średniowieczny. Jeden z charakterystycznych składników ludności wschodniofińskiej, a ponadto Tybetu i zachodnich oraz południowych Chin. Sięga też do Indochin.

sklady typologiczne:

 • Chiny (♂) 6.42%
 • Gołdowie (♂)  1.69%
 • Mongolia (♂) 1.1%
 • Mongolia (♀)  0.5%

składy rasowe (w nawiasach poszczególne typy wg liczebności):

wschodnia Azja

 • Wietamczycy (♂+♀) - 32.3% (nie mam podziału na typy)
 • Chiny (m) - 29.36% (ZQ > LQ > MQ > Q)
 • Chamneganie, plemię Ewenków (♂+♀) - 25% (nie mam podziału na typy)
 • Gołdowie (♀) - 22.41% (ZQ)
 • Oroczoni (♂+♀)  - 22% (LQ > ZQ > MQ)
 • Korea Północna (♀) - 17.9% (ZQ > LQ > MQ) - seria [Stolarczyk 1976]
 • Korea Północna (♂) - 15.3% (ZQ > MQ > LQ > IQ) - seria [Stolarczyk 1976]
 • Mongolia (♀) - 15.4% (ZQ > LQ > MQ >IQ > |Q, HQ| )
 • Gołdowie (♂) - 15.25% (ZQ > | QI, MQ | > Q)
 • Mongolia (♂) - 14.4% (ZQ > LQ > MQ > |Q, HQ| > IQ)
 • Korea Północna (♂) 13.92% (MQ > ZQ > LQ) - seria [Niemiec 1965]

zachodnia Azja i północna Afryka (tylko w postaci typów mieszanych z odmianą białą)

 1. Tadżykistan (♂) - 4.8% (HQ > AQ > EQ > KQ)
 2. Egipt (♂) - 4.9% (EQ > BQ > KQ > HQ > AQ)
 3. Libia (♂+♀) -  2.5% (BQ > EQ > KQ)

Europa (tylko w postaci typów mieszanych z odmianą białą, głownie jest to typ czuchoński AQ)

 • Niemcy płn. i środkowe (♂) - 4.9% (AQ)
 • Ukraińcy z Zachodniej Ukrainy (♂) - 4% (AQ >> | EQ, HQ |)
 • Rumunia, Karpaty płd. (♂+♀) 3.4% (AQ > HQ > EQ)
 • Polska (♂) - 3.3 % (AQ >> | HQ, EQ | )
 • Norwegia (♂) - 3.1% (AQ)
 • Walijczycy (♂) - 2.5% (AQ)
 • Lapończycy, płw. Kola (♂) - 2.9% (AQ)
 • region alpejski (Bawaria, Badenia, Tyrol, Szwajcaria - serie kraniologiczne XV-XIX wiek) (♂+♀) - 2.2% (AQ > EQ > HQ > | YQ,  LQ | )
 • Laponki, płw Kola (♀) - 1.4% (AQ)
 • Serbowie (♂) 0.8% (AQ > EQ)
 • Niemcy (obywatele Polski przedwojennej) dla (♂) - 0.5% (AQ), porównanie składu rasowego z Niemcami północnymi i środkowymi może sugerować że niemieccy koloniści przybywali do Polski raczej z południowych Niemiec, co potwierdzają też źródła.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Mydlarski J., Rasa [w:] Człowiek, jego rasy i życie, 1939 (opis typu wyżynnego tam podany za Michalskim)
 2. Henzel T., Michalski I.,Podstawy klasyfikacji człowieka w ujęciu Tadeusza Henzla i Ireneusza Michalskiego (oraz dyskusja do artykułu) [w:] Przegląd Antropologiczny, t. 21, z. 1-2, 1955 (zobacz opis tej rasy)
 3. Kapica Z., Analiza antropologiczna materiałów osteologicznych z cmentarzyska kultury łużyckiej (Hallstatt C) w Częstochowie-Rakowie [w:] red. Błaszczyk W., Cmentarzysko kultury łużyckiej w Częstochowie-Rakowie, 1965
 4. Kapica Z., Szkice z antropologii historycznej Polski i ziem ościennych: Serie neolityczne, Tom 1, 1958
 5. Michalski I., Składniki antropologiczne ludności Śródziemnomorza. Cz. 1, Rasy [w:] Człowiek w Czasie i Przestrzeni : kwartalnik PTA, 1963, Tom 6, Numer 2(22) , s. 60-69 link
 6. Michalska-Wichan J., Struktura antropologiczna ludności Mongolii [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Zoologica et Anthropologica, 4, 1986, s. 79-138
 7. Michalski I., Metoda morfologiczna w zastosowaniu do określenia taksonomicznego materiału ludzkiego (oraz dyskusja do artykułu) [w:] Przegląd Antropologiczny, t. XIX, Poznań 1953
 8. Michalski I., Składniki rasowe Chińczyków, 1938
 9. Michalski I., Składniki rasowe Chińczyków [w:] odbitka ze sprawozdań TNW XXXI, Wydział IV, str 1 - 4, 1938
 10. Michalski I., Struktura Antropologiczna Polski, 1949
 11. Niemiec S., Analiza antropologiczna studentów Koreańczyków [w:] Materiały i Prace Antropologiczne, nr 18, 1965, s. 5-53
 12. Poniatowski S., Gołdowie, Oroczoni: tablice antropometryczne, 1914 link
 13. Stęślicka W., Powstanie odmian ludzkich, 1963
 14. Stolarczyk H., Charakterystyka antropologiczna Korea Północnańczyków. Część I [w:] Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 56, 1974, s. 81-108
 15. Stolarczyk H., Charakterystyka antropologiczna Korea Północnańczyków cz. II [w:] Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 3, 1976, s. 3-28
 16. Stolarczyk H., Zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe człowieka [w:] red. Malinowski A., Wstęp do antropologii i ekologii człowieka, 1999
 17. Wierciński A.,Typologia rasowa [w:] Mały Słownik Antropologiczny, 1976, s. 471–481 link
 18. Wierciński A. i Bielicki T., The Racial Analysis of Human Populations in Relation to Their Ethnogenesis [w:] Current Anthropology, Vol. 3, No. 1 (Feb., 1962), s. 2+9-46 link 
 19. Wokroj F., Ludność nadamurska w świetle antropologicznych materiałów Stanisława Poniatowskiego [w:] Lud, nr 50, 1966, s. 121-189

tylko składy typologiczne / rasowe

 1. Łuczak B., Charakterystyka antropologiczna ludności rumuńskiej z okolic Karpat południowych, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 56, 1974, s. 109-120
 2. Michalski I., Remarks about the anthropological structure of Egypt, Publicatons of the joint arabic-polish anthropological expedition. Part II, 1964, s. 209-238
 3. Michalski T. W., Studia nad strukturą antropologiczną krajów alpejskich, 1956
 4. Orczykowska Z., Analiza antropologiczna Tadżyków z Pamiru, Materiały i Prace Antropologiczne, nr. 46, 1959
 5. Stolarczyk H., Próba ujęcia struktury antropologicznej Cyrenajki, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 40, 1970, s. 123-148

 

Przykład 1. Michalski I., Składniki rasowe Chińczyków, 1938
 

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 169; wskaźnik główny 73.9; wskaźnik wys-dług. - 64.2;  wskaźnik twarzy całkowity - 89.4; wskaźnik górnotwarzowy - 56.5; wskaźnik nosowy - 72; prognatyzm zębodołowy
 
Rasa wyżynna (Q) - Chiny (u Czekanowskiego w związku z niewyróżnianiem tego typu, był oznaczany jako przedstawiciel typu pacyficznego)
 
Typ wyżynny (Q)
 
 
Przykład 2. Vlček E.., A contribution to the anthropology of Khalkha-Mongols [w:]  Acta Facultatis Rerum Naturalium Univ. Com., Anthropologia, Tom IX, Fasc. VI-VII, 1965, s. 283-367
 

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 171.5;  wskaźnik główny 76.5 (dość długa głowa); wskaźnik twarzy całkowity - 84.1 (średnio szeroka); wskaźnik nosowy - średnio szeroki;

obwód głowy w mm: 580;

wzrost na siedząco: 87 cm; waga: 66.6 kg; wskaźnik Rohrera: 1.32; wskaźnik długości korpusu ciała: 50.73

 kolor oczu - 15 (ciemnobrązowe w skali Martina-Schulzta); kolor włosów: Y (czarne);

wymiary bezwzględne w mm: długość głowy [g-op]: 196; szerokość głowy [eu-eu]: 150;  szerokość twarzy [zy-zy]:151; wysokość twarzy [n-gn]: 127

 Rasa wyżynna (Q) - Mongolia. Widać tu dobrze "archaiczne" cechy fizjonomii.
 
QQ86-m
 

Przykład 3. Stolarczyk H., Charakterystyka antropologiczna Koreańczyków. Część I, Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 56, 1974, s. 81-108

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 176.8; wskaźnik główny 75.5(głowa dość długa); wskaźnik twarzy całkowity - 93.9 (bardzo wąska); wskaźnik nosowy - 71.9 (średnio szeroki);

wskaźnik wys-dług. - 64.2 (głowa niskawa);  wskaźnik wys-szerok. - 85.1 (dość wysklepiona głowa);

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy - 95.4 (jarzma dość szerokie); wskaźnik górnotwarzowy - 56.5 (twarz górna dośc wysoka); wskaźnik wysokości nosa - 41.0 (dość niski);

kolor skóry -żółtawa ciemna; kolor oczu - 79; kolor włosów - Y;

oprawa oka: fałda mongolska silna; kształt włosów: proste sztywne

Rasa wyżynna (Q) - Korea Północna

Typ wyżynny (Q)

 

 
Przykład 4. Vlček E.., A contribution to the anthropology of Khalkha-Mongols [w:]  Acta Facultatis Rerum Naturalium Univ. Com., Anthropologia, Tom IX, Fasc. VI-VII, 1965, s. 283-367
 

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 165;  wskaźnik główny 75.5 (dość długa głowa); wskaźnik twarzy całkowity - 91.3 (wąska); wskaźnik nosowy - średnio szeroki;

obwód głowy w mm: 590;

wzrost na siedząco: 87.5 cm; waga: 64.9 kg; wskaźnik Rohrera: 1.44; wskaźnik długości korpusu ciała: 53.03

 kolor oczu - 15 (ciemnobrązowe w skali Martina-Schulzta); kolor włosów: Y (czarne);

wymiary bezwzględne w mm: długość głowy [g-op]: 204; szerokość głowy [eu-eu]: 154;  szerokość twarzy [zy-zy]:149; wysokość twarzy [n-gn]: 136

 Rasa wyżynna (Q) - Mongolia

 Rasa wyżynna (Q) - Mongolia

 

Przykład 5. Vlček E.., A contribution to the anthropology of Khalkha-Mongols [w:]  Acta Facultatis Rerum Naturalium Univ. Com., Anthropologia, Tom IX, Fasc. VI-VII, 1965, s. 283-367
 

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost - 140;  wskaźnik główny 76  (dość długa głowa); wskaźnik twarzy całkowity - 85.4 (średnio szeroka); wskaźnik nosowy - średnio szeroki;

obwód głowy w mm: 540;

wzrost na siedząco: 76.5 cm; waga: 42 kg; wskaźnik Rohrera: 1.53; wskaźnik długości korpusu ciała: 54.64;

 kolor oczu - 15 (ciemnobrązowe w skali Martina-Schulzta); kolor włosów: Y (czarne);

wymiary bezwzględne w mm: długość głowy [g-op]: 183; szerokość głowy [eu-eu]: 139;  szerokość twarzy [zy-zy]:130; wysokość twarzy [n-gn]: 111

 Rasa wyżynna (Q) - Mongolia (kobieta)

QQ-112

 

Przykład 6. Michalski I., Składniki antropologiczne ludności Śródziemnomorza. Cz. 1, Rasy, Człowiek w Czasie i Przestrzeni : kwartalnik PTA, 1963, Tom 6, Numer 2(22) , s. 60-69

Przy okazji widać na jakie manowce mogła często wyprowadzić klasyfikacja statystyczna metodą Czekanowskiego:)

Rasa wyżynna (Q) - Chiny

typ wyżynny (Q)

 

Materiał kostny:

Przykład 1. Kapica Z., Analiza antropologiczna materiałów osteologicznych z cmentarzyska kultury łużyckiej (Hallstatt C) w Częstochowie-Rakowie [w:] red. Błaszczyk W., Cmentarzysko kultury łużyckiej w Częstochowie-Rakowie, 1965

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wskaźnik główny: 68.1 (czaszka bardzo długa); wskaźnik wysokościowo-długościowy [po-b]: 59.6 (czaszka średnio wysoka); wskaźnik wys-szerok. [po-b]: 87.5 (czaszka wysoka); wskaźnik czołowo-ciemieniowy: 75.8 (bardzo szerokie czoło); wskaźnik twarzy całkowity - 96.7 (twarz bardzo wąska); wskaźnik górnotwarzowy - 53.3 (wysokie twarz górna); wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy: 95.3 (średnio szerokei jarzma); wskaźnik nosowy - 57.1 (nos szeroki); wskaźnik oczodołowy [mf] 73.7 (oczodoły niskie); wskaźnik szczękowy Virchowa: 68.4 (szeroka szczęka); dodatkowo bardzo silne łuki nadoczodołowe (3 w skali Michalskiego); średni prognatyzm zębodołowy (7 w skali Michalskiego)

Rasa wyżynna (Q)

Typ elementarny wyżynny (Q)

 

Przykład 2. Wokroj F., Fotografie 50 czaszek z Ostrowa Lednickiego omawianych na konferencji metodologicznej i typologicznej (album), Przegląd Antropologiczny, t. 21, z. 3, 1955

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wskaźnik główny: 72.3 (czaszka długa); wskaźnik wysokościowo-długościowy: 77.1 (czaszka wysoka); wskaźnik ciemieniowo-potyliczny: 82.3 (bardzo szeroka potylica); wskaźnik twarzy całkowity - 94.2 (twarz wąska); wskaźnik górnotwarzowy - 44.7 (bardzo niskie twarz górna); wskaźnik nosowy - 60 (nos bardzo szeroki); wskaźnik oczodołowy [mf] 70.4 (oczodoły bardzo niskie);  dodatkowo wystające kości policzkowe

Określony typologicznie w pracy: Michalski I., Metoda morfologiczna w zastosowaniu do określenia taksonomicznego materiału ludzkiego [w:] Przegląd Antropologiczny, t. XIX, Poznań 1953

Rasa wyżynna (Q)

rasa wyżynna (QQ)

 

Menu portalu