Typy mieszane odmiany żółtej i czarnej

 Typy rasowe mieszane odmiany żółtej z odmianą czarną wg kierunku morfologiczno-porównawczego:

Jako że są typami mieszanymi międzyodmianowymi, wykazują silne sprzężenie cech i bardzo rzadko lub wcale nie ulegają rozszczepieniu w następnym pokoleniu w wyniku wykrzyżowania, na elementy składowe (typy elementarne), tworzą co najwyżej inne typy mieszane.

Oznaczenie dwuliterowe wskazuje z jakich ras składa się dnay typ mieszany.

z rasą sudańską (S):

  • typ  wyżynno-sudański (QS)
  • typ pacyficzno-sudański (ZS)

z rasą ekwatorialną (X):

  • typ wyżynno-ekwatorialny (QX)
  • typ pacyficzno-ekwatorialny (ZX)

z rasą buszmeńską (N):

  • typ pacyficzno-buszmeński (ZN)

z rasą pigmejską (O):

  • typ pacyficzno-pigmejski (ZO)

z rasą australoidalną (T):

  • typ wyżynno-australoidalny (QT)
  • typ pacyficzno-australoidalny (ZT)