Wstęp

Omówię tutaj osobiście dużo ciekawszy dla mnie kierunek morfologiczno-porównawczy stworzony w latach powojennych przez tzw. "szkołę łódzką" z Zakładu Antropologii UŁ, pod kierunkiem prof. Ireneusza Michalskiego, z pomocą m.in. Tadeusza Henzla. Potem kontynuowaną np. przez A. Wiercińskiego, Z. Kapicę, H. Stolarczyka, Ł. Różbicką czy K. Jaworską. W zakresie czasowym od końca lat 30-tych do mniej więcej 80-tych. Aktualnie uznawany przez większość antropologów za historyczny i nie kontynuowany w nauce akademickiej.

prof. Ireneusz Michalski

prof. I. Michalski trzeci z lewej, z prawej jego bracia.

Jednakże ze względu na ciekawe ujęcie tematyki, chyba najdokładniejszy opis cech wymienionych typów, uważam za warty szerszego zaprezentowania ogółowi odbiorców. Jestem pewien, że ten portal jest jedynym miejscem, gdzie można znaleźć tak wyczerpująco przedstawione omówienie tej systematyki antropologicznej. Wszystkie materiały są oparte na załączonych do każdego artykułu w bibliografii opracowaniach naukowych (nieraz dostępnych on-line).

Nie ma to na celu promowania żadnych teorii rasistowskich. Prezentuję tu dokonania prof. Michalskiego i jego współpracowników i kontynuatorów. Celem portalu jest wypełnienie luki, jaka istnieje w zakresie koncepcji klasyfikacji człowieka, w polskim i nie tylko polskim, Internecie i podejście do tej niekiedy kontrowersyjnej tematyki w wyważony, naukowy sposób.

administrator portalu:)