Home Antropologia - trochę teorii Aberracje, morfy i anomalie w obrębie typów

Aberracje, morfy i anomalie w obrębie typów

Wyróżniano je tylko w kierunku morfologiczno-porównawczym.

a) Aberracje - charakterystyczne odchylenia od normy morfologicznej, występujące rzadko w obrębie niektórych typów mieszanych. Np. typ subnordyczny (AL) o wskaźniku głównym 80-82 czy typ dynarski (AH) o wskaźniku głównym 82.

b) Wyróżniano jeszcze zmiany w obrębie typów elementarnych i pośrednich spowodowane czynnikami środowiska:

  • morfy (wpływ neutralny) 
  • anomalie (wpływ patogenny) - np. akromegalia wpływająca na wszystkie wskaźniki antropometryczne danego osobnika
  • przepigmentowania i niedopigmentowania, czyli wyłącznie odbiegające od normy wahania zmienności w obrębie pigmentacji typów mieszanych, spowodowane różnymi czynnikami.

BIBLIOGRAFIA:

  1. Michalski I., Struktura Antropologiczna Polski, 1949