Home Antropologia - trochę teorii Facje typów mieszanych

Facje typów mieszanych

Wyróżniano je tylko w kierunku morfologiczno-porównawczym.

Facje - niezależnie od możliwości wyróżniania frakcji wydaje się wielce prawdopodobne, iż między osobnikami przynależnymi do tego samego typu daje się obserwować pewne niewielkie, ale charakterystyczne, przeważnie fizjonomiczne różnice, zdające się pozostawać w związku z różnym pochodzeniem poszczególnych indywiduów.

Na przykład osobnik typu subnordycznego pochodzący od rodziców subnordycznych będzie wyglądał nieco inaczej od powstałego ze skrzyżowania typu alpejskiego z dynarskim (jedna z 4 możliwości jakie mogą powstać z takiej mieszanki oczywiście, reszta HH, HL, AH) lub ras nordycznej i laponoidalnej. Nie ma to wpływu na podział wg typów jego późniejszego potomstwa.

To wg kierunku morfologiczno-porównawczego może np. tłumaczyć stosunkowo dużą liczbę wysokich, wąskotwarzowych i o wypukłym nosie subnordyków, jako pochodzących od jednego z rodziców w typie dynarskim, np. w krajach bałkańskich czy Austrii (określani przez innych antropologów jako typ Noric).

Orczykowska (1959) za Wiercińskim postulowała w tym przypadku również możliwość wystąpienia tzw trójhybrydów (np. ALH dla takiego "dynarskiego" subnordyka), co jednak było niezgodne zasadami genetycznymi Michalskiego. Poza tym mnogośc typów mieszanych jakie by trzeba wtedy wydzielić i opisać byłaby ogromna - kilka tysiecy:) Potraktujmy więc tą koncepcję jako ciekawostkę...


BIBLIOGRAFIA:

  1. Michalski I., Struktura Antropologiczna Polski, 1949
  2. Orczykowska Z., Analiza antropologiczna Tadżyków z Pamiru, Materiały i Prace Antropologiczne, nr. 46, 1959
  3. Orczykowska Z., Próba skonstruowania klucza antropologicznego na podstawie klasyfikacji Michalskiego,  Przegląd Antropologiczny, t. 22, z.1, 1959, s. 212-229
  4. Wierciński A, Dziedziczenie typu antropologicznego [w:] [w:] Materiały i Prace Antropologiczne, nr 43, 1958