Home Antropologia - trochę teorii Skład rasowy (elementarny)

Skład rasowy (elementarny)

Wzajemne ilościowe ustosunkowanie się ras  (określanych też jako elementy rasowe lub  typy elementarne) rozumiane jako ich udziały względne (lub procentowe) w danej populacji. Skład rasowy charakteryzuje strukturę rasową populacji. W antropologii polskiej wysunięto (mówimy tu o ujęciu historycznym) trzy główne propozycje obliczania składów rasowych:

  • metoda połówkowania Michalskiego / Żejmo-Żejmisa (otwórz pełny artykuł)
  • metoda punktów odniesienia Wankego (otwórz pełny artykuł)
  • metoda prawa liczności typów antropologicznych Czekanowskiego - w późniejszym czasie zastąpiona w "szkole lwowskiej" przez metodę Wankego. Dlatego nie będę jej opisywał i na razie podaję link do pracy Czekanowskiego "Zagadnienia antropologii. Zarys antropologii teoretycznej" (zobacz). Od strony 74 jest tam wyjaśnione prawo liczności typów. Poza tym omówione są w innych rozdziałach np. metody diagraficzne.

Było jeszcze parę innych metod, ale używanych niszowo (np. metoda przekrojów korelacyjnych Stołyhwów, metoda dendrytów).