Home Antropologia - trochę teorii Typologia rasowa - definicja

Typologia rasowa - definicja

Nazwa wywodzi się z  greckiego typos - piękno, odbicie, logos - słowo, nauka. Dział nauki zajmujący  się zróżnicowaniem wewnątrzgatunkowym człowieka w całych zespołach cech rasowych celem uchwycenia stosunków pokrewieństwa między populacjami ludzkimi w czasie i przestrzeni. Podstawom pojęciem typologii jest typ rasowy.


BIBLIOGRAFIA

Wierciński A.,Typologia rasowa [w:] Mały Słownik Antropologiczny, 1976, s. 471–481