Home Statystyki i mapy Mapy częstości genów

Mapy częstości genów

Mapy obrazujące zróżnicowanie różnych populacji co do frekwencji występowania różnych genów.