Home Klasyfikacja rasowa - Czekanowski (szkoła lwowska)

Koncepcja typologii rasowej - szkoła "lwowska" (Czekanowski)

Wstęp

memoriesCzekanowskiJest to ujęcie klasyfikacji typologicznej człowieka wg "szkoły lwowskiej" prof. Jana Czekanowskiego i jego współpracowników i kontynuatorów, po wojnie kontynuowanej na uniwersytecie poznańskim. Aktualnie uznawany przez większość antropologów za historyczny i nie kontynuowany w nauce akademickiej.

Czytaj więcej...

Założenia typologii antropologicznej według Czekanowskiego

Według Czekanowskiego  populacja świata składa się trzech odmian rasowych i ich ras pochodnych oraz typów między nimi mieszanych.

Czytaj więcej...

Rasa nordyczna

rasa nordyczna - Czekanowski

 • Określana też jako element nordyczny (symbol α).
 • Jasno pigmentowana, pośredniogłowa, wysoka.
 • Występuje głównie na terenach okalających Morze Bałtyckie i Północne, oraz w górnym dorzeczu Dniepru i płn-zachodniej Rosji.

Sprawdź charakterystykę antropologiczną

Rasa śródziemnomorska

Rasa śródziemnomorska

 • Określana tez jako element śródziemnomorski (symbol ε)
 • ciemnopigmentowana, niska, długogłowa
 • Występuje w rejonie Morza Śródziemnego, na wybrzeżu Atlantyku, w strefie wschodnich Bałkanów i nadczarnomorskiej.

Sprawdź charakterystykę antropologiczną

Rasa laponoidalna

laponoid

 • Określana też jako element laponoidalny (symbol λ). W systematyce Czekanowskiego zaliczana do odmiany żółtej. Ale jako że jest jednym z podstawowych składników typów Europy podaje jej opis łącznie z typami odmiany białej
 • Krótkogłowa, budowa niska i krępa, ciemnopigmentowana, włosy proste, skóra płowożółta, czasem fałda mongolska oka
 • Europa północno-wschodnia i środkowa, sięga daleko w głąb Azji

Sprawdź charakterystykę antropologiczną

Rasa armenoidalna

Rasa armenoidalna

 • Określana też jako element armenoidalny (symbol χ).
 • Krótkogłowa, średniego wzrostu, ciemnopigmentowana, o wydatnym, garbatym nosie i płaskiej potylicy
 • Zamieszkuje głównie zachodnią cześć Bałkanów i obszary wyżynne i górskie w Europie Środkowej i zachodniej Azji.

Sprawdź charakterystykę antropologiczną

Typ subnordyczny

typ subnordyczny

 • Mieszaniec rasy nordycznej i laponoidalnej. Oznaczany jako γ (αλ).
 • Krótkogłowy, średni wzrost, jasnopigmentowany.
 • Występuje w pasie od Francji przez Niemcy, Polskę do Rosji, w rejonach centralnych w większości krajów występowania.

Sprawdź charakterystykę antropologiczną

Typ północno-zachodni

antropologiczny typ północno-zachodni

 • Mieszaniec rasy nordycznej i śródziemnomorskiej. Oznaczany jako ι (αε).
 • Długo lub pośredniogłowy, z reguły wysoki, dysharmonijna pigmentacja, również dysharmonia w budowie twarzy i nosa.
 • Głównie Wyspy Brytyjskie, Skandynawia, wybrzeża Morza Północnego.

Sprawdź charakterystykę antropologiczną

Typ alpejski

typ alepjski

 • Mieszaniec rasy laponoidalnej i armenoidalnej. Oznaczany jako ω (χλ).
 • krótkogłowy, krępy, niskiego lub średniego wzrostu, twarz i nos dość wąskie, ciemnopigmentowany
 • Występuje głównie na terenach wyższych partii Europy Środkowej.

Sprawdź charakterystykę antropologiczną

Typ dynarski

typ dynarski

 • Mieszaniec rasy nordycznej i armenoidalnej. Oznaczamy jako δ (αχ).
 • Krótkogłowy, o spłaszczonej potylicy, wzrost wysoki, długa twarz i wąski, wydatny nos, włosy ciemne, oczy często jasne
 • Występuje głównie na Bałkanach, Alpach i w Karpatach, oraz na Ukrainie.

Sprawdź charakterystykę antropologiczną

Typ sublaponoidalny i presłowiański

typ presłowianski

 • Typ mieszany rasy śródziemnomorskiej i laponoidalnej. Oznaczany jako β (ελ).
 • Subbrachycefaliczny lub na granicy pośredniogłowości, niski, o ciemnej lub mieszanej pigmentacji i szerokiej twarzy i średnio szerokim nosie
 • Głównie Europa środkowa i południowa

Sprawdź charakterystykę antropologiczną

Typ litoralny

typ litoralny

 • mieszaniec rasy śródziemnomorskiej i armenoidalnej.  Oznaczany jako ρ (χε).
 • Na granicy pośredniogłowości i krótkogłowości, wyższy niż śródziemnomorski, bardziej przysadzisty, ciemnopigmentowany.
 • Występuje głównie w Europie Południowej i Bałkanach.

Sprawdź charakterystykę antropologiczną

Typ orientalny

typ orientalny

 • Oznaczany symbolem κ.
 • Bardzo długogłowa, dosyć wysoka, bardzo ciemno pigmentowana
 • Zamieszkuje północną i wschodnią Afrykę i południowo-zachodnią Azję aż po Indie.

Sprawdź charakterystykę antropologiczną

Typ paleoeuropeidalny

 paleo-milicz

 • Oznaczany symbolem π. Oboczna jasna forma ciemnopigmentowanego typu paleoazjatyckiego.
 • Wyróżnia je zespolenie silnej długogłowości z krótką i szeroką twarzą, szerokim nosem, pigmentacja jasna.
 • Występuje w płn-wsch Europie.

Sprawdź charakterystykę antropologiczną