Home Statystyki i mapy

Mapy obrazujące zróżnicowanie etniczne, językowe, oraz zasięgi dawnych kultur archeologicznych.

 

Mapy obrazujące zróżnicowanie różnych populacji co do frekwencji występowania różnych genów.

Mapy obrazujące zróżnicowanie różnych populacji co do cech metrycznych (np. wskaźnik szerokościowo-długościowy) i opisowych (np. kolor oczu).

Tabele z danymi antropometrycznymi i częstościami genów,  oraz powiązane z tym mapy i przykłady fotograficzne dla wybranych krajów, regionów i grup etnicznych.

Statystyki antropometryczne dla Polski.

Wielowymiarowe analizy statystyczne oparte o częstości występowania genów dla wybranych krajów, regionów i grup etnicznych.

Menu portalu