Home Statystyki i mapy

Mapy obrazujące zróżnicowanie różnych populacji co do cech metrycznych (np. wskaźnik szerokościowo-długościowy) i opisowych (np. kolor oczu).

Tabele z danymi antropometrycznymi i częstościami genów,  oraz powiązane z tym mapy i przykłady fotograficzne dla wybranych krajów, regionów i grup etnicznych.

Statystyki antropometryczne dla Polski.

Mapy obrazujące zróżnicowanie różnych populacji co do frekwencji występowania różnych genów.

Wielowymiarowe analizy statystyczne oparte o częstości występowania genów dla wybranych krajów, regionów i grup etnicznych.

Mapy obrazujące zróżnicowanie etniczne, językowe, oraz zasięgi dawnych kultur archeologicznych.