Analizy Y-dna

Wielocechowa analiza według zróżnicowania Y-DNA dla populacji Europy

Na bazie podanych częstości procentowego występowania haplogrup Y-DNA dla większości europejskich  krajów / regionów / grup etnicznych przeprowadziłem wielocechową analizę w celu ustalenia w jakie skupienia zostaną zgrupowane poszczególne badane populacje.

Czytaj więcej...